Een hartelijk gebed

Leiden popsterren de zoektocht naar geestelijke opwekking?

Door Charles Gardner | | Onderwerpen: christenen
Popsterren hebben al onze aandacht. Stel je voor dat ze ons allemaal in de richting van God zouden sturen? Foto: Mendy Hechtman / Flash90

Enkele weken geleden schreef ik over de buitengewone manier waarop een religieus lied tot de verbeelding van de Israëli’s heeft gesproken – zozeer zelfs dat het minstens 29 miljoen views op YouTube heeft getrokken.

In de wetenschap dat het moderne Israël grotendeels seculier is, heeft de ultraorthodoxe Ishay (Jesse) Ribo zijn hart uit volle borst tot God gezongen, terwijl hij vraagt: “Wat kan er worden gedaan met een oud hart als het mijne?“, en er later aan toevoegt dat “alleen U kunt mijn rouw in dans veranderen“.

Zie: Waar is uw broeder Israël?

Ik geloof dat dit zeer profetisch is omdat Ezechiël voorspelde dat, nadat het verstrooide Joodse volk was teruggekeerd naar hun oude land, de Heer hen “een nieuw hart” en “een nieuwe geest” zou geven, eraan toevoegend: “Ik zal uw hart van steen uit u verwijderen en u een hart van vlees geven.” (Ezechiël 36:26)

Ik aarzel dus niet om te zeggen dat het lied wel eens een voorloper zou kunnen zijn van Israëls Grote Ontwaken waarover in de Bijbel wordt gesproken.

Maar ik voel ook dat het representatief is voor een schreeuw in het hart van mensen overal ter wereld die moe zijn geworden van de oppervlakkigheid van deze wereld, en ik ben er zeker van dat dit ook het geval is met velen hier in Groot-Brittannië.

Cliff Richard

Ik ben de laatste dagen in het bijzonder herinnerd aan twee buitengewone gebeurtenissen in dit land die dit duidelijk aantonen. Iets meer dan 21 jaar geleden trotseerde Cliff Richard zijn critici met een nummer 1-hit gebaseerd op het Onze Vader.

Bekend als ‘The Millennium Prayer’, bereikte het die duizelingwekkende hoogten met zeer beperkte airplay en zonder de steun van zijn eigen label. Het gebed dat onze Heer zijn discipelen leerde, gezongen op de melodie van Auld Lang Syne, raakte een snaar in het hele land, en daarbuiten. Toch weigerde EMI, Sir Cliff’s label sinds 1958, het uit te brengen omdat, naar hun mening, het geen commercieel potentieel had. Maar het werd zijn 14e nummer 1 hit en was de derde best verkochte single van een verbazingwekkende carrière, nu in zijn zevende decennium. Ik denk dat het een wonder was, en een herinnering dat God de baas is.

Oké, Cliff is een uitgesproken christen die nooit zijn geloof heeft verloochend sinds hij zijn bekering aankondigde op een bijeenkomst van Billy Graham in 1966.

David Bowie

Maar het was een hoogst onwaarschijnlijke kandidaat die, acht jaar eerder, ook deze hartenkreet van de massa had laten horen, zij het in duidelijke tegenspraak met zijn collega’s van de rocksterren. David Bowie knielde neer op het podium van het Wembley Stadium, voor 72.000 fans en een miljoenenpubliek op tv, en bad het Onze Vader!

De eens biseksueel identificeerde zich nu doelbewust met Jezus Christus en het christelijk geloof. En toen hij zes jaar geleden op 69-jarige leeftijd aan leverkanker overleed, postte zijn vrouw Iman op haar Instagram-pagina: “De strijd is echt, maar dat is God ook.

De Daily Mirror publiceerde een artikel met de kop: “David Bowie vreesde de dood niet nadat hij zich tot God wendde na terminale kankerdiagnose.” Hij had naar verluidt ook tegen een vriend gezegd: “Je krijgt geen atheïsten op het slagveld.” Een van zijn laatste liedjes was Lazarus, genoemd naar de man die Jezus uit de dood opwekte, dat begint met “Look up here, I’m in heaven“. Slechts twee dagen voor Bowie’s overlijden werd het uitgebracht.

Mijn goede vriend Ralph Burden, aan wie ik veel van deze informatie te danken heb (zie zijn website op www.reallifestories.org), vertelde me dat hij zich geroepen voelde om voor David te bidden toen hij aan het inpakken was voor zijn verhuizing naar Nieuw Zeeland waar hij nu dominee is, niet wetende dat hij binnen enkele weken dood zou zijn.

Bowie had ook ooit gezegd: “Zoeken naar muziek is als zoeken naar God… Het onderzoeken van mijn spirituele leven is altijd een onderdeel geweest van wat ik aan het schrijven was. Altijd.

Zijn gebed in Wembley in 1992 verdedigend, legde hij uit: “In rockmuziek, vooral in de performance arena, is er geen ruimte voor gebed, maar ik denk dat zoveel van de liedjes die mensen schrijven gebeden zijn… Op persoonlijk niveau heb ik een onsterfelijk geloof in het bestaan van God. Voor mij is het onbetwistbaar.

Later zei hij: “Alle clichés zijn waar. De jaren gaan echt snel voorbij. Het leven is echt zo kort als ze je vertellen dat het is. En er is echt een God.

We zijn misschien geneigd om mensen te beoordelen naar hoe vaak ze naar de kerk gaan, of naar een andere uiterlijke maatstaf, maar waar we zeker van kunnen zijn is dat, wat God betreft, “zij die mij eren, zal ik eren” (1 Samuël 2:30) en “zij die mij zoeken, zullen mij vinden” (Spreuken 8:17) – wat zeker zowel op David Bowie als Sir Cliff van toepassing is.

 

Dus, zouden popsterren een sleutel tot opwekking kunnen zijn door hun begrip van hoe het menselijk hart gebroken is, en gerepareerd moet worden door de Enige die dat kan? Het is de moeite waard om te vermelden dat het Onze Vader niet bedoeld is om simpelweg papegaai-achtig te herhalen, maar een sjabloon is om God te loven en te eren voor al zijn voorzieningen, en om een korte rekening te houden van onze schulden, zowel aan Hem als aan anderen.

Ik sluit af met een brief aan de redacteur van The Scotsman uit 1940, waarin kerken worden opgeroepen te openen voor gebed omdat Groot-Brittannië verwikkeld was in zowel een geestelijk als een militair conflict. “Onze koning en koningin, de premier, de Dominion-premiers, de ministers van het kabinet, de leiders van Labour, de kerkleiders en vele anderen hebben verklaard dat het huidige conflict waarin wij verwikkeld zijn een geestelijk conflict is, een heilige oorlog tegen de machten van het kwaad. Als we hiervan overtuigd zijn, dan volgt daaruit dat al onze geestelijke zowel als onze materiële krachten gemobiliseerd moeten worden om dit kwaad te bestrijden.

Geschreven door Grace Grattan Guinness, weduwe van evangelist Henry, adviseerde zij wijselijk dat het ophangen van grote ‘Open voor Gebed’ posters, ondersteund door een citaat als “Roep Mij aan en Ik zal antwoorden” (Jeremia 33:3), zou kunnen leiden tot “dynamische resultaten”.

Dat gebed de sleutel is tot opwekking is even duidelijk als waar. Ik kan niet beter doen dan citeren wat de Heer tot Salomo zei na de inwijding van de Tempel: “Wanneer Ik de hemel zal sluiten, zodat er geen regen valt, of sprinkhanen zal bevelen het land te verslinden, of een plaag zal zenden onder Mijn volk, indien Mijn volk, dat bij Mijn naam genoemd wordt, zich verootmoedigt en bidt en Mijn aangezicht zoekt en zich bekeert van zijn boze wegen, dan zal Ik uit de hemel horen en hun zonden vergeven en hun land genezen.” (2 Kronieken 7:13-14)

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox