Verlagen tot barbarij

We oogsten de wervelwind van het negeren van Gods wet.

Door Charles Gardner | | Onderwerpen: christenen
Protest tegen de oorlog van Israël tegen Hamas in Australië op 13 oktober 2023. Foto: foto: EPA-EFE/MICK TSIKAS

Protest tegen Israël

De beschamende pro-Palestijnse protesten in Londen en elders doen sommigen van ons afvragen of we ons op een andere planeet bevinden. En in zekere zin is dat ook zo.

Hoe kun je een niet-uitgelokte aanval op Israël, waarbij 1300 doden vielen – waaronder vrouwen en kinderen die genadeloos werden afgeslacht door wrede wilden – omdraaien en de aanvallers afschilderen als slachtoffers?

Zeker niet in een beschaafde samenleving, hoewel we natuurlijk erkennen dat er onschuldige Palestijnen zijn die in het kruisvuur terecht zijn gekomen omdat Israël zich terecAfdalinght probeert te verdedigen.

De waarheid is Afdalingdat de protesten die de wreedheid van Hamas ondersteunen het resultaat zijn van het feit dat wij ons (als natie) hebben afgekeerd van Gods wet.

De TieAfdalingn Geboden werden aan Mozes gegeven als een sjabloon voor de hele wereld om zorgvuldig en rechtvaardig te regeren. Maar sinds de God die ze ons genade gaf en ons redde van de Nazi-dictatuur, zijn ze meedogenloos weggevaagd.

Het is dan ook niet verwonderlijk dat we nu snel afglijden naar barbarij. Want als we weigeren Gods wet te gehoorzamen, verzinnen we onze eigen wet en dan is het dog eat dog, waarbij we ons alleen bekommeren om onszelf en onze persoonlijke lusten.

We dachten dat we het beter wisten dan God, dus hebben we abortus gelegaliseerd en hebben we genadeloos tien miljoen baby’s in de baarmoeder gedood sinds de wet in 1967 werd aangenomen. We hebben ook homoseksualiteit, godslastering, zondagsverkoop en gemakkelijke echtscheidingen gelegaliseerd, en euthanasie kan de volgende zijn.

Maar zoals de apostel Johannes zei: “Zonde is wetteloosheid” (1 Johannes 3:4) en de Here Jezus maakte het duidelijk in zijn Bergrede:

“Denk niet dat Ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen; Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze te vervullen. Want waarlijk, Ik zeg u: Totdat hemel en aarde voorbijgaan, zal niet de kleinste letter, niet de minste pennenstreek van de Wet voorbijgaan, totdat alles volbracht is.” (Matteüs 5:17f)

Zelfs de leestekens zijn belangrijk, zegt hij. Jezus kwam om ons te helpen de wet te houden, niet om hem af te schaffen. We moeten God danken – en de geweldige Angelsaksische koning Alfred uit de negende eeuw die onze wet begon te codificeren op basis van de Tien Geboden. Zo werden onze wetten en de grote beschaving die eromheen was gebouwd, door het evangelie naar vele delen van de wereld geëxporteerd.

Zelfs op de stenen vloer van ons Britse parlement staan (in het Latijn) de woorden van Psalm 127 gegraveerd:

“Tenzij de Heer het huis bouwt, werken de bouwlieden tevergeefs.”

Maar toen kwam de opstand van de naoorlogse periode en vergaten we al snel alles wat onze genadige Verlosser voor ons heeft gedaan, zoals Israël dat in het verleden keer op keer heeft gedaan.

Dus wanneer ons parlement wetten aanneemt die duidelijk in tegenspraak zijn met ons door God gegeven erfgoed, moeten we niet verbaasd zijn dat wetteloosheid uitbreekt.

Het lijkt erop dat Westerse regeringen vandaag de dag vrijheid willen zonder het Evangelie en moraliteit zonder Christus. Maar als we het verval van onze cultuur willen stoppen, moeten we ons bekeren van onze grote zonde en onze leiders oproepen hetzelfde te doen voordat het te laat is.

In veel opzichten zijn we al onder het oordeel. De lamlendige aanwezigheid van de politie bij protesten met schaamteloze steun voor terroristen die officieel door de regering verboden zijn, is werkelijk schokkend en bracht een van onze topschrijvers ertoe om te vragen:

“Hoe kan Brits links een terroristische groepering die vrouwen en kinderen vermoordt goedpraten?”

Op het bovengenoemde Zoom-evenement was het woord aan ds. Joe Boot. Hij leidt het Ezra Instituut, dat pleit voor een terugkeer naar de Torah (d.w.z. Gods wet of instructie). Het gaat om leven in Gods orde, zei hij op deze Zoom-bijeenkomst van Church Ministry Among Jews (CMJ), omdat Jezus de levende Torah is.

Hij wees erop dat het eerste Pinksterfeest plaatsvond op de berg Sinaï, toen Mozes de kostbare wet kreeg. En op de Pinksterdag, zo’n 1500 jaar later, gaf de Heilige Geest Jezus’ eerste discipelen de kracht om de wet te gehoorzamen die nu op hun hart geschreven stond.

Koning Charles III beloofde onlangs bij zijn kroning om de wetten van God en de ware belijdenis van het Evangelie hoog te houden. Hij werd eraan herinnerd dat de hele wereld onderworpen is aan de macht en het koninkrijk van Christus, onze Redder.

“De Torah heeft niet alleen de geschiedenis van de Westerse wereld gevormd, maar is vandaag de dag nog steeds relevant,” zei Dr. Boot, eraan toevoegend dat het Ezra was die Israël terugriep van afgoderij naar het Woord van God.

“De Tien Geboden hingen vroeger aan de muren van onze rechtbanken,” zei hij. “In veel opzichten is de Bijbel een juridisch document. Maar nu we ons ervan hebben verwijderd, komen we meer en meer onder Gods oordeel.”

Laten we niet vergeten dat het het Joodse volk was dat de Bijbel aan de wereld gaf, samen met de profeten, de aartsvaders en de Messias zelf. Hoe dankbaar zouden we moeten zijn!

Maar de duivel voert een gemene opstand uit door het op de Joden gemunt te hebben. En daarna zullen de christenen aan de beurt zijn, hoewel zij in veel delen van de wereld al zwaar worden vervolgd.

Madeline Grant, die in de Britse Telegraph schrijft, vat de situatie goed samen als ze zegt: “Als Groot-Brittannië geen plaats is waar Joden veilig kunnen leven, dan is dat echt het einde van onze beschaving”.

Een andere schrijfster van de Telegraph, Allison Pearson, zegt dat de verschrikking in Israël een schokkende herinnering is aan het falen van het westerse multiculturalisme. Ze voegt eraan toe dat “ons land zo zwak en zielig is geworden dat de barbaren onder ons gesust moeten worden in naam van diversiteit en culturele gevoeligheid”.

Juliet Samuel stelt een soortgelijke vraag in The Times: “Waarom loopt het Verenigd Koninkrijk op zijn tenen rond handelaren in haat?”.

De voormalige Spaanse premier Jose Maria Aznar riep in 2010 in een artikel in The Times op om Israël te steunen. De reden: “Als het ten onder gaat, gaan we allemaal ten onder”. Met het argument dat de Joodse staat in de voorhoede staat van de strijd tussen de militante islam en het Westen, concludeerde hij: “Israël is een fundamenteel onderdeel van het Westen, dat is wat het is dankzij zijn joods-christelijke wortels. Als het Joodse element van die wortels wordt omvergeworpen en Israël verloren gaat, dan zijn ook wij verloren. Of we het nu leuk vinden of niet, ons lot is onlosmakelijk met elkaar verbonden.”

 

Charles Gardner is de auteur van de volgende boeken: “Israel the Chosen”, verkrijgbaar bij Amazon; “Peace in Jerusalem”, verkrijgbaar bij olivepresspublisher.com en “A Nation Reborn”, verkrijgbaar bij Christian Publications International.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox