Rechter beslist in het voordeel van Joodse jongeren

Critici klagen dat het in strijd is met het internationale recht dat Joden mogen bidden waar zij willen.

Door Ryan Jones | | Onderwerpen: Tempelberg
De Tempelberg is de enige plaats waar Israël geen vrijheid van godsdienst toestaat, omdat moslims anders een woedeaanval zullen krijgen. Foto: Yonatan Sindel / Flash90

Hoe weinig zijn wij werkelijk vooruitgegaan wanneer een trio Joodse jongeren nog steeds de internationale krantenkoppen haalt, enkel en alleen omdat zij een Joods gebed uitspreken?

Vrijheid van godsdienst en meningsuiting? Gelijkheid? Niet voor deze jongens.

Het incident schijnt vorige week te hebben plaatsgevonden, al zijn de berichten over de precieze tijdlijn onduidelijk. Drie gelovige Joodse tieners beklommen de Tempelberg, bogen voorover en begonnen het meest fundamentele Joodse gebed te reciteren:

“Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad.”
(“Hoor, Israël, de HEER onze God, de HEER is Eén.”)

Ze werden snel van het toneel verwijderd en vastgehouden door de politie, die vervolgens probeerde de jongens wettelijk te verbieden om terug te keren naar de Tempelberg.

Maar rechter Zion Saharay van de rechtbank van Jeruzalem oordeelde zondag dat, aangezien er geen misdaad was gepleegd, een dergelijk vonnis niet kon worden uitgesproken. Hij zei dat de rustige en ingetogen eredienst van de jongens geen “verstoring van de vrede” inhield, zoals de politie had beweerd.

Jordanië houdt toezicht op de islamitische heilige plaatsen op de Tempelberg. Israël heeft met hen een overeenkomst om daar een bepaalde status quo te handhaven, die onder meer het verbieden van uiterlijke religieuze uitingen door Joden en christenen inhoudt. De Israëlische politie ziet streng toe op de naleving van deze overeenkomst.

Rechter Saharay wees erop dat Israël tegelijkertijd vrijheid van godsdienst garandeert aan al zijn burgers, op alle plaatsen. De Israëlische politie ziet selectief toe op de naleving van die wet.

Joden kunnen de Tempelberg onder begeleiding bezoeken, maar mogen niet de indruk wekken dat zij zich bezighouden met welke vorm van Joodse eredienst dan ook. (Foto: Yossi Zamir / Flash90)

Het opnemen tegen de politie

In zijn uitspraak citeerde rechter Saharay politiecommissaris Kobi Shabtai in opmerkingen die hij maakte in mei vorig jaar, toen soortgelijke spanningen op de Tempelberg leidden tot de meest recente Gaza-oorlog.

De Israëlische politie, zo beloofde Shabtai toen, zou de vrijheid van godsdienst waarborgen voor “alle inwoners van het land en de gebieden”.

Politiefunctionarissen op maandag beschuldigden Saharay ervan Shabtai uit zijn verband te hebben gerukt. Zij leken erop te staan dat Shabtai had bedoeld dat de politie de vrijheid van godsdienst overal zou waarborgen behalve op de Tempelberg.

“De uitspraak van het hof is gebaseerd op uitspraken van de politiecommissaris, terwijl hij het in de praktijk niet over de Tempelberg had. Wanneer de commissaris spreekt over vrijheid van godsdienst, verwijst hij niet naar de Tempelberg, waar de status quo die door het regeringsbeleid en de uitspraken van het Hooggerechtshof in de loop der jaren is bepaald, wordt gehandhaafd,” zei een niet bij naam genoemde politiefunctionaris in opmerkingen aan de media.

Het Openbaar Ministerie zei later dat het in beroep zou gaan tegen de uitspraak van Saharay.

Er is terechte bezorgdheid dat het beleid van Israël Hamas in staat stelt te dicteren wat er gebeurt op de heiligste plaats van het Jodendom. (Foto: Sliman Khader / Flash90)

Moslim verontwaardiging

Moslims waren natuurlijk verontwaardigd over het feit dat Joodse lippen Joodse gebeden loslieten in de heilige lucht rond de Al-Aqsa Moskee, waarbij Hamas voorspelbaar dreigde raketten te lanceren vanuit Gaza.

Jordanië veroordeelde het gebed van de jongens en het vonnis van Saharay als een “grove schending van het internationaal recht” en waarschuwde dat dit ertoe zou leiden dat nog meer Joden zouden durven bidden op de heiligste plaats van het Jodendom.

De leider van de Palestijnse Autoriteit, Mahmoud Abbas, hield vol dat de hele zaak een “ernstige schending van de historische status quo” was (waarbij hij natuurlijk voorbijging aan de duizenden jaren Joodse geschiedenis op deze plaats), en niets minder dan een “aanval” op de Palestijnen.

Als religieus nationalist heeft Naftali Bennett traditioneel het Joodse gebed op de Tempelberg gesteund. Maar als premier is hij gedwongen om de “status quo” te handhaven. (Foto: Yonatan Sindel / Flash90)

Bennett reageert

Premier Naftali Bennett, die zijn best doet om de situatie te kalmeren, verklaarde dat de uitspraak van Saharay niettegenstaande is: “Er is geen verandering, noch is er enige verandering gepland, op de status quo van de Tempelberg.”

“De beslissing van de Magistraatsrechtbank,” vervolgde hij, “is uitsluitend gericht op de kwestie van het gedrag van de minderjarigen die aan hem zijn voorgelegd, en vormt geen bredere bepaling met betrekking tot de vrijheid van eredienst op de Tempelberg.”

Met andere woorden, het is Joden nog steeds verboden om te bidden op Gods heilige heuvel.

 

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox