Orthodoxe Jood geïnspireerd door Asbury

De populaire conservatief-Joodse commentator Ben Shapiro is enthousiast over de christelijke opleving.

Door Redactie Israel Today | | Onderwerpen: christenen
Ben Shapiro en Jordan Peterson op bezoek in Jeruzalem. De orthodox-Joodse commentator is enthousiast over de christelijke opleving op Asbury College. Foto: Arie Leib Abrams / Flash90

Wat je ook vindt van de recente gebeurtenissen op Asbury College, we waren verrast Ben Shapiro commentaar te horen geven op een nieuwtestamentisch fenomeen. Is dit een van die tamelijk zeldzame gevallen waarin Romeinen 11:11 van toepassing is?

“Ik zeg dan: Zijn zij soms gestruikeld met de bedoeling dat zij vallen zouden? Volstrekt niet! Door hun val echter is de zaligheid tot de heidenen gekomen om hen tot jaloersheid te verwekken.”

Shapiro is een jonge Amerikaanse orthodox-Joodse commentator op politieke en culturele onderwerpen die een groot publiek heeft gevonden in conservatieve kringen. Sommige orthodoxe Joden blijven alles afwijzen wat riekt naar het Nieuwe Testament, deels vanwege de pijnlijke geschiedenis van christelijk antisemitisme. Maar niet Ben Shapiro. Kijk naar Asbury door zijn ogen. Hij noemt het: “Een van de meest inspirerende dingen die ik ooit heb gezien.”

Shapiro vervolgde: “Er was deze geweldige gebeurtenis die blijkbaar een keer eerder gebeurde op Asbury University. Ze hadden een 24/7 opwekkingsbijeenkomst. Het heet de Asbury Revival en het trok tienduizenden mensen… naar deze kleine stad in Kentucky in de loop van 13 dagen gewoon om te bidden.”

“Het is niet politiek.”

“Het is niet zoals een grote Trump gebeurtenis.”

“Het is geen groot rechts evenement.”

“Het is gewoon een groep mensen die naar een kerk komen en dan eigenlijk gewoon bidden, en bidden en bidden gedurende twee weken. Het feit dat de media er niet uitgebreid aandacht aan hebben besteed is schokkend, omdat het een interessant mediaverhaal is wanneer 50.000 mensen naar een heel klein stadje komen om te bidden en gemeenschap te vinden met elkaar en God… Ik denk niet dat het zo verrassend is dat de media er geen aandacht aan besteden. Als het verhaal ging over 50.000 mensen die samenkomen voor een 13-daagse orgie, dan zouden de media er bovenop zitten…”

Opwekking en de Klaagmuur

Shapiro’s opmerkingen over de gemeenschappelijke aard van “religie” zijn ook fascinerend als een Joods-christelijke analyse van de hedendaagse benadrukte individualiteit en als een suggestie voor een koerscorrectie in de christelijke praktijk.

Let ook op zijn vergelijking van de opwekking met het gebed bij de Westelijke Muur in Jeruzalem. Veel christelijke pelgrims die Jeruzalem bezoeken hebben opgemerkt dat zij bij de muur de aanwezigheid van God voelden.

“Religie vereist gemeenschap. Door religie te reduceren tot spiritualiteit, is een van de dingen die we hebben gesuggereerd dat religie alleen gaat over het innerlijke gevoel van verbondenheid met God… Dat is niet alles wat religie is,” wijst Shapiro erop. “Religie vereist interactie met anderen. Daarom gebeurt het in kerken. Daarom zegt de Talmoed dat … er tien mannen nodig zijn om een minjan te vormen om bepaalde aspecten van het Joodse gebed uit te voeren…”

“Het is voor ons mensen heel moeilijk om boven een bepaald aantal samen te komen … [maar] er is iets euforisch aan het bidden met tienduizenden andere mensen. Ik heb het zelf ervaren toen ik op een vrijdagavond naar de Kotel ging – de Klaagmuur in Israël, in Jeruzalem.”

“We zijn hier allemaal samen, we doen allemaal hetzelfde en we zijn allemaal gericht op een hoger doel. Dat is een goede zaak. En dat gat in de geest in onze samenleving wordt ofwel door niets gevuld (wat leidt tot een toename van chaos, wanhoop en eenzaamheid) ofwel het wordt gevuld met hele slechte dingen…”

“Heel vaak hebben mensen behoefte aan … een gevoel van erbij horen, een gevoel van een hoger doel, en een gevoel deel uit te maken van iets dat groter is dan zijzelf. Wanneer dat op iets goeds afgestemd is, zoals een relatie met God – een God die je oproept om moreel en goed te zijn voor je medemensen…”

“Ik hoop dat, wat in Asbury gebeurt, de voorloper is van een bredere religieuze opleving. Want laten we eerlijk zijn, zonder religie zal de samenleving in het Westen sterven. Zo simpel is het.”

De tekenen des tijds

Wat een opmerkelijke tijd, wanneer een beroemde orthodoxe Jood een christelijke opleving ziet als de voorloper van iets groters. Wanneer een orthodoxe Jood wanhopig wil dat wat zojuist in een kerkkapel in Kentucky is gebeurd op wereldwijde schaal gebeurt!

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox