‘Israël is vergeten hoe ze militair moet overwinnen’

De Knesset-fractie wil dat het land weer streeft naar militair succes. Israël kan niet langer tevreden zijn met de “schijn van overwinning in de ogen van zijn vijanden”, aldus plaatsvervangend Knesset-voorzitter Zvi Hauser.

Door Jewish News Syndicate (JNS) | | Onderwerpen: Gaza
Israël streeft er niet langer naar een overwinning op zijn vijanden te behalen, en dat zou een toekomstige nederlaag kunnen betekenen. Foto: Yonatan Sindel / Flash90

De “Israël Victory Caucus”, een Israëlische parlementaire groep die ernaar streeft de publieke opvattingen over het Arabisch-Israëlische conflict bij te stellen, heeft afgelopen maandag in samenwerking met het in de VS gevestigde Middle East Forum een conferentie in de Knesset georganiseerd. Met de titel: “Eén jaar na de militaire operatie ‘Guardians of the Walls’ (‘Operatie Wachters op de Muren’). De vraag werd voorgelegd: “Wat hebben we bereikt?” En de conclusies waren somber.

Zij betoogden dat Israël het huidige conflict alleen door een onvoorwaardelijke overwinning zal kunnen beëindigen, en beschreven een verslechterende veiligheidssituatie waarin Israël, niet alleen tijdens de militaire operatie van vorig jaar, maar ook in de afgelopen 30 jaar, zijn vastbeslotenheid om een beslissende overwinning te behalen heeft laten varen, en die vastbeslotenheid heeft ingeruild voor korte termijn-winsten en korte perioden van rust.

Tijdens de operatie ‘Guardian of the Walls’ die vorig jaar mei plaatsvond, (het conflict tussen Israël en Hamas waarbij de terreurgroep bijna 4.400 raketten afvuurde op Israëlische burgers), vroeg de publieke omroep Kan aan het hoofd van de IDF-operaties, generaal-majoor Aharon Haliva, wat Israël als een wenselijk resultaat zou beschouwen. Deze antwoordde: “Een minimale periode van rust gedurende vijf jaar na de operatie, zal als een succes worden beschouwd.”

De ‘Israel Victory Caucus’ van de Knesset heeft een grimmige conclusie getrokken over het gebrek aan wil van Israël om zijn vijanden te verslaan.  (Foto: Courtesy)

“Van 1948 tot 1989 heeft Israël de westerse wijzer van oorlogvoeren gevolgd, die inhield dat de vijand moest worden vernietigd. Daarna heeft het dit principe opgegeven ten gunste van een concept, waarin Israël alleen de ‘schijn van overwinning’ nastreeft,” verklaarde Likud Knessetlid Yuval Steinitz tijdens de conferentie.

Steinitz, die onlangs nog Israël’s minister van energie was, en daarvoor de portefeuilles strategische zaken en inlichtingen bekleedde, verwees naar het boek”Carnage and Culture” van de militair historicus Victor Davis Hanson. Daarin betoogt de auteur dat de superioriteit van het Westen te danken is aan een unieke en dodelijke manier van oorlogvoeren, die zijn oorsprong vindt in het oude Griekenland, waar legers hun vijanden trachtten te vernietigen.

Volgens Steinitz is de westerse oorlogsvoering de oorzaak van de omstandigheid waarin de westerse beschaving in de afgelopen 2500 jaar niet-westerse landen heeft verslagen. Israël heeft deze aanpak gevolgd in al zijn oorlogen tot aan de Libanonoorlog in 1982. In die gevechten streefde Israël naar een “beslissende overwinning, de omsingeling van de vijand op het slagveld”.

Wat zou er gebeurd zijn wanneer de Israëlische troepen Jeruzalem niet hadden veroverd tijdens de Zesdaagse Oorlog? (Foto: David Rubinger)

Plaatsvervangend Knesset-voorzitter Zvi Hauser van de partij Nieuwe Hoop was het ermee eens, dat Israël niet langer tevreden kon zijn met een “de schijn van overwinning in de ogen van zijn vijanden”. … In het Midden-Oosten, in deze moeilijke regio, hebben we een effectieve overwinning nodig om ons voortbestaan in dit land te verzekeren.”

Om te illustreren waar de huidige strategische aanpak van Israël toe heeft geleid, gaf Hauser een overzicht van de verschillende Israëlische operaties in Gaza. Aan het einde van elke operatie verklaarde Israël, dat zijn operationele doelstellingen waren bereikt. Tegen het einde van operatie ‘Guardian of the Walls’ werd eveneens een succes gecommuniceerd: premier Benjamin Netanyahu verklaarde aan het Israëlische publiek in zijn toespraak op 18 mei, dat de doelstellingen van de operatie waren bereikt – “een zware slag toebrengen aan terroristische organisaties, hun capaciteiten ondermijnen en de rust herstellen, en tegelijk afschrikking opbouwen. En dat is precies wat we hebben gedaan”.

Als men echter de situatie over een periode van meer dan tien jaar bekijkt, ontstaat een heel ander beeld, aldus Hauser, die erop wees dat de militaire sterkte van Hamas in de loop der jaren is toegenomen. In 2009, tijdens “Operatie Gegoten Lood”, Israëls eerste campagne tegen Hamas, sinds de terreurgroep de Gazastrook heeft overgenomen, zijn ongeveer 600 raketten en 200 mortiergranaten op Israëlisch grondgebied neergekomen. De verst verwijderde doelwitten van deze raketten waren de zuidelijke Israëlische steden Ashdod en Be’er Sheva.

Tijdens de Israëlische “Operation Pillar of Defence” in 2012 vuurde Hamas in zeven dagen tijd 1.500 raketten af op Israël. Voor het eerst bereikten de raketten ook Tel Aviv en Jeruzalem.

In 2014, tijdens “Operation Protective Edge”, een 50-daags conflict, beschoot Hamas Israël met 4.600 raketten, met een tempo van 90 raketten per dag, zei Hauser. Tijdens de operatie “Guardian of the Walls” van 2021, vuurde Hamas “bijna 4.400 raketten af op Israël in 12 dagen tijd, met een tempo van 360 of meer raketten per dag”, en haar “directe bombardement op Jeruzalem leidde tot een onderbreking van een Knesset-debat waarbij mensen naar schuilkelders moesten vluchten”, zei hij.

Het feit dat Israël er niet in is geslaagd een veel zwakkere vijand te verslaan, bewijst dat de schijn van overwinning niet meer houdbaar is, aldus Hauser.

Israël heeft zogenaamd alle recente Gaza-oorlogen gewonnen. Maar het feit dat de ijzeren koepel zo noodzakelijk is geworden, toont alleen maar aan dat onze vijand, Hamas, sterker is geworden. (Foto: Avi Roccah / Flash90)

“Oorlogen eindigen niet wanneer één partij de overwinning uitroept, ze eindigen wanneer één partij de nederlaag erkent,” aldus Gregg Roman, directeur van het Midden-Oosten Forum, die de historicus Daniel Pipes, de oprichter en voorzitter van de groep, citeerde. Roman leidt het Israel Victory Project. Gelanceerd in 2017 door het Midden-Oosten Forum, is het doel van het project om “het Amerikaanse en Israëlische beleid te sturen in de richting van een Israëlische overwinning op de Palestijnen.”

Hij verklaarde tegenover JNS: “Zolang de andere kant niet inziet dat hun ideologie en hun strategieën niet tot het doel leiden, zolang zij niet opgeven, zal er geen oplossing voor het conflict komen. Dat is de boodschap die we hopen over te brengen. Wij bevelen een wijziging aan, in de manier waarop wij dit conflict benaderen. Dit enerzijds gericht op de Israëlische bevolking, maar in het bijzonder gericht op de Israëlische regering, de wetgevende partijen en diegenen die hier vandaag in de Knesset zitten, alsmede het Israëlische leger.

Roman zei dat het Israel Victory Project programma’s uitvoert om elk deel van de Israëlische samenleving te bereiken, van jongeren tot gepensioneerden. “We gaan daar niet naar binnen met dit of dat beleid, maar met de boodschap dat het doel moet zijn om te winnen. We zijn feitelijk vergeten hoe we moeten overwinnen.”

Netanyahu heeft herhaaldelijk de overwinning in Gaza afgekondigd, maar is er niet in geslaagd zijn vijanden hun nederlaag te doen toegeven. (Foto: Yonatan Sindel / Flash90)

Uzi Dayan, een voormalig plaatsvervangend stafchef en voormalig hoofd van Israëls Nationale Veiligheidsraad, verklaarde dat het een hoopvol teken was dat “dit gedachtengoed ook bij het Israëlische publiek is gerijpt, dat het zo niet verder kan. Er zit een groot potentieel in deze benadering, als we daarop kunnen voortbouwen.”

Gepensioneerd IDF generaal Yitzhak Brick heeft een vernietigende aanklacht ingediend tegen het optreden van het Israëlische leger tijdens operatie “Guardian of the Walls”. Verwijzend naar het mislukte plan van de IDF om Hamas-terroristen in hun tunnels te drijven en ze vervolgens te bombarderen, zei hij dat het leger zijn grondtroepen 100 meter Gaza in had moeten sturen, een schijnbeweging die deel had uitgemaakt van het oorspronkelijke plan om de terroristen ervan te overtuigen de tunnels in te gaan. “Zij [de IDF] hebben dat niet gedaan. Waarom hebben ze dat niet gedaan? Als we ons in vorige oorlogen zo hadden gedragen, zouden we hier nu niet wonen,” legde Brick uit.

“Op dit moment hebben de verschillende wapens, in de lucht, op het land en op zee, hun kracht verloren. We zijn veranderd in een eendimensionaal leger waar de luchtmacht alle antwoorden geeft,” zei hij, erop wijzend dat de luchtbombardementen van Israël tijdens de operatie van vorig jaar er niet in slaagden de raketbeschietingen van Hamas te stoppen.

Als de overwinning het doel is, kan Israël niet alleen vertrouwen op zijn veelgeroemde luchtmacht. (Foto: Ofer Zidon / Flash90)

Brick vertelde na de JNS- conferentie dat er diepe, systemische problemen bestaan binnen de IDF, waaronder een gebrek aan waarheidsvinding.

“De hoogste leiding is zich hiervan bewust, maar heeft het niet aangepakt. Daar zijn veel redenen voor. Een daarvan is dat wanneer je te maken hebt met problemen die dermate diepgaand zijn, je, wanneer je ze probeert aan te pakken, de vraag krijgt: “Waarom hou je je daar nu pas mee bezig? Dus in plaats van ervan te worden beschuldigd het probleem op de lange baan te schuiven, beweren de verantwoordelijken liever dat alles in orde is.”

Aan het eind van de conferentie ging Steinitz in op de interne problemen die ontstonden tijdens de operatie “Guardian of the Walls”, toen Arabische Israëli’s in verschillende steden rellen veroorzaakten en Joden aanvielen. In tijden van crisis mag er geen situatie ontstaan waarin een pogrom-achtige sfeer wordt toegestaan, zei hij.

“Alles wat niet het niveau van het vermoorden van Joden bereikt – of het nu gaat om diefstal, het plunderen van huizen of het vernielen van Joodse winkelruiten – Israël heeft momenteel geen middelen om daartegen op te treden,” vertelde Steinitz aan JNS.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox