Heeft Jezus al uitgevonden wanneer Hij terugkomt?

door Ryan Jones

En als het antwoord nog steeds “nee” is, waarom blijven we het dan proberen?

Foto: Miriam Alster / Flash90

Als je in Israël woont, is het niet ongewoon om mensen tegen te komen die alles hebben verkocht en naar dit land zijn gekomen in afwachting van Jezus’ aanstaande wederkomst.

Een zware nadruk op de eindtijd heeft het christelijke leven nu al bijna een eeuw gedomineerd. Dat is begrijpelijk. Twee keer in die periode is de hele wereld verwikkeld geweest in enorm verwoestende oorlogen, en één van de meer “onmogelijke” Bijbelse profetieën is in vervulling gegaan – Israël is herboren. Sindsdien lijkt Jezus’ eigen voorspelling van wijdverspreide conflicten, pestilentie en wetteloosheid zeker te zijn uitgekomen.

Gezien dit alles zou men kunnen begrijpen dat velen geloven dat we ons in de laatste dagen bevinden. En misschien is dat ook zo. Maar, we werden uitdrukkelijk gewaarschuwd door Jezus dat niemand de exacte datum kan weten van deze langverwachte gebeurtenis. Ons werd gezegd voorbereid te zijn, maar het lijkt mij dat Jezus waarschuwde tegen het soort precieze eindtijdvoorspellingen die zo populair zijn geworden onder evangelische christenen.

Maar van die dag en dat uur weet niemand iets, ook de engelen in de hemel niet, alleen Mijn Vader. … Daarom, weest ook gij bereid, want de Zoon des mensen komt op een uur, dat gij niet verwacht.” (Mattheüs 24:36, 44)

Het probleem is, en Jezus was zich daar zeker van bewust, dat zulke voorspellingen uiteindelijk meer kwaad dan goed doen. Ze komen onvermijdelijk niet uit. Hoe zouden ze dat kunnen? Jezus zelf vertelde ons dat niemand de datum zou weten. Als iemand de komst van de Heer zou kunnen voorspellen, zou dat Jezus tot een leugenaar maken, of tot een jammerlijk ongeïnformeerde. Ik kies ervoor te geloven dat hij geen van beide is.

De onnauwkeurigheid van deze voorspellingen heeft een cumulatief effect dat de algemene boodschap van de Bijbel schaadt. Het speelt precies in de kaart van degenen die zeggen dat God en Zijn Woord niets anders zijn dan sprookjes. Het richt ook verwoesting aan binnen de Kerk zelf. Hoeveel Christenen geloofden er in 1988 niet in Edgar C. Whisenant’s ‘88 Redenen waarom de opname zal plaatsvinden‘, alleen om hun hoop de grond in geboord te zien en hun geloof verbrijzeld?

Whisenant was een slimme man, een voormalig NASA ingenieur. Velen die soortgelijke eindtijd voorspellingen hebben gedaan waren ook slimme mensen. Anderen waren dat niet. Het punt is dat zelfs de wijsten onder ons vatbaar zijn om zich door enthousiasme te laten leiden.

Bedenk ook dat, behalve dat het ons waarschuwt dat niemand ooit de datum van Jezus’ tweede komst zou kunnen achterhalen, er sterk op wordt gezinspeeld dat zijn discipelen reeds in de eindtijd leefden.

In Mattheüs 24:34 lezen we: “Voorwaar, Ik zeg u, deze generatie zal geenszins voorbijgaan, totdat al deze dingen zullen geschieden.” En opnieuw in 1 Johannes 2:18: “Kinderen, het is de laatste ure, en gelijk gij gehoord hebt, dat de antichrist komt, zo zijn nu vele antichristen gekomen. Daarom weten wij, dat het de laatste ure is.

Dit benadrukt het feit dat onze eigen tijdsrekening zelden of nooit synchroon loopt met die van God. Zeker, we zijn dichter bij het einde van de eindtijd dan ooit tevoren. Maar hoe dichtbij? Degenen die in andere rampzalige tijden hebben geleefd, moeten toch ook hebben geloofd dat Jezus’ wederkomst nabij was. En de Bijbel suggereert dat dit in Gods ogen ook zo was. Onmiddellijk kan voor God 100, 500 of zelfs 1.000 jaar betekenen. Wat als wij nog zo lang moeten wachten? Zouden we onszelf nog steeds beschouwen als levend in de eindtijd?

Dit is waarom Jezus zo onvermurwbaar was dat niemand de datum van zijn wederkomst kan (noch moet) trachten te kennen. Het is een zinloze en ongezonde oefening. Wees je bewust van de tijden en seizoenen, ja. Zorg dat je geestelijk voorbereid bent, altijd. Maar verder zouden we er goed aan doen gehoor te geven aan Jezus’ aansporing om “niet verontrust te zijn”.


Dit artikel verscheen voor het eerst in het februari 2018 nummer van Israel Today Magazine en wordt nu opnieuw gepubliceerd vanwege de relevantie ervan in het licht van de voortdurende wereldwijde pandemie en de oorlog in Oekraïne. Zie gerelateerd: Israëlische media vragen zich af: zal Jezus spoedig terugkeren?

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox