Israëlische media vragen zich af: zal Jezus spoedig terugkeren?

Lokale Hebreeuwstalige media nemen kennis van “christelijke” profetieën met betrekking tot corona en de oorlog tussen Rusland en Oekraïne

Door Ryan Jones |
Foto: Tomer Neuberg/Flash90

We bevinden ons aan het einde van een wereldwijde pandemie en midden in een Europees conflict waarvan velen vrezen dat het zou kunnen escaleren in een derde wereldoorlog. In Israël nemen de media momenteel kennis van “christelijke” profetieën die aangeven dat we ons in de laatste dagen voor de komst van de Messias bevinden.

“De wederkomst van Jezus? Self-fulfilling Bible Prophecy” was de sceptische kop op Facebook voor een recent Walla News-artikel.

Op de Walla-website zelf luidde de kop van het artikel: “Zal een Bijbelse profetie over het einde van de wereld uitkomen? Corona en de oorlog in Europa zijn de eerste tekenen”

De kop was geciteerd op recente uitspraken van pastor Greg Laurie van Harvest Christian Fellowship in Californië, een bekende evangelische leraar. Ook het artikel was gebaseerd op zijn uitspraken.

Walla gooit Laurie op één hoop met ‘radicale christenen’ en citeert de pastor die verwijst naar de profeet Ezechiël en het boek Mattheüs om ‘profetische betekenis’ te hechten aan belangrijke actuele gebeurtenissen.

In de video, die Walla “bizar” noemde, zegt Laurie :

“Ik geloof dat we in de laatste dagen leven. Ik geloof dat Christus elk moment kan terugkomen. Er zijn tekenen van de tijd waar we volgens de Bijbel op moeten letten. … Jezus vergeleek ze met weeën … De gedachte is, dat hoe dichter ze [deze extreme gebeurtenissen] op elkaar komen, hoe dichter men bij de geboorte komt. En als we meer tekenen zien, meer dingen die gebeuren, herinneren ze ons eraan: De wederkomst van Christus is nabij…”

“Ezechiël zegt dat het Joodse volk verstrooid, bijeengebracht en terug naar hun land bracht zou worden… Israël werd op 14 mei 1948 officieel weer een natie. Daarmee ging dat deel van de profetie in vervulling. Maar dan zegt de Schrift dat een natie uit het verre noorden van Israël, Gog en Magog genaamd, tegen Israël zal optrekken.  Als ik de agressie van Rusland zie- Magog, als je wilt- is dat een reminder voor ons dat we dat zullen zien als Magog Israël aanvalt.”

“Dus Jezus zegt dat, als je deze dingen ziet gebeuren, je in paniek moet raken omdat je dood bent. Nee, dat zei Hij niet! Hij zei: Als je deze dingen ziet gebeuren, hef dan je hoofd omhoog, want je verlossing is nabij.”

“Het gaat ten diepste om deze waarheid: Tijdens ons leven worden Bijbelse profetieën vervuld. Het lijkt erop dat steeds meer dingen die gebeuren elkaar in snel tempo opvolgen, precies zoals de Schrift voorspelde. Dus, wat moeten we doen? We moeten ons hoofd opheffen en niet vergeten dat God de touwtjes in handen heeft.”

Het Walla-artikel citeerde vervolgens Mattheüs 24:3-14 , waar Jezus zijn discipelen vertelt dat ze zullen weten dat Zijn wederkomst nabij is als er “oorlogen en geruchten over oorlogen… hongersnood en pest… valse profeten” en meer tekenen over de wereld zullen komen.

Walla twijfelt aan wat Jezus voorspelde als zijnde “een reeks vreemde en extreme gebeurtenissen”, maar kunnen we echt zo sceptisch blijven na wat we de afgelopen twee jaar hebben ervaren?

Zou je het hebben geloofd als iemand je vijf jaar geleden had verteld dat de hele wereld in 2020 getroffen zou worden door een pandemie of dat Rusland vlak voor het einde van deze crisis zijn buurlanden zou binnenvallen?

Zoals Laurie suggereerde: als iemand 150 jaar of langer geleden te horen had gekregen dat Israël na 2000 jaar ballingschap herboren zou worden als een natiestaat, zou hij die voorspelling inderdaad als louter fantasie hebben afgedaan.

Dus hier zitten we midden in een “reeks vreemde en extreme gebeurtenissen” die niet afnemen, maar juist frequenter en intenser lijken te worden.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox