God moet soms met Zijn vuist op tafel slaan

door Aviel Schneider

Excuses zijn onze grootste obstakels in het leven.

Symbolisch beeld Foto: Aharon Krohn / Flash90

Hoe vaak zoeken we in het leven wel niet naar excuses om onze taken te ontlopen? We vertellen onszelf vaak verhalen terwijl de stem van God negeren. Het kan ook zijn ,dat we Zijn stem iet herkennen als Gods stem en op die manier een teken van God missen. Onze excuses zijn zo talrijk als zand, zoals we dan zeggen. Tegelijkertijd is God veel geduldiger met ons dan we verdienen of van Hem verwachten. Zelfs Zijn geruststellingen zijn vaak niet genoeg om een halt toe te roepen aan onze excuses. Hier is een klein voorbeeld van een geweldig verhaal in de Bijbel, Exodus 3 en 4.

Wie ben ik om naar Farao te gaan?

Dat was Mozes’ eerste reactie toen God hem vertelde over zijn missie om Israël uit de slavernij te leiden. De meesten van ons zouden zeker anders reageren en opscheppen dat God ons tot Zijn bediening heeft geroepen. Maar met Mozes moest God geduldig zijn en hem overhalen. Op een gegeven moment werd God echter  boos. Mozes wierp verscheidene excuses op, tot God uiteindelijk Zijn geduld verloor.

Mozes: “Wie ben ik dat ik naar Farao zou gaan en de kinderen van Israël uit Egypte zou leiden?”
God: “Ik zal bij je zijn.”
Mozes: “Zie, de kinderen van Israël zullen mij vragen wie de God is en wat Zijn Naam is. Wat kan ik ze vertellen?”
God: “Ik ben Die Ik ben!”
Mozes: “Maar zie, ze zullen me niet geloven en niet naar me luisteren.”
God: “Neem de staf in jew hand, zodat je tekenen kunt doen!”
Mozes: “O God, ik kan niet goed praten. Ik heb een onhandige mond en een zware tong!”
God: Wie heeft de mond van de mens gemaakt? Ik zal met je zijn!”
Mozes: “Oh mijn God! Stuur wie U maar wilt! ”
“En God werd erg boos op Mozes.”

Mozes gaf God vijf excuses op rij om niet geschikt  te zijn om deze taak op zich te nemen.

  1. “Wie ben ik”
  2. “Wie bent U”
  3. ‘Ze zullen niet naar me luisteren’
  4. “Ik kan niet praten”
  5. En tenslotte zei Mozes: “Vind iemand anders en stuur iedereen, behalve mij . “

Mozes reageerde op geen enkele geruststelling van God:

  • “Ik zal bij je zijn.”
  • “Ik ben Die Ik ben.”
  • “Je staf zal wonderen en tekenen doen.”
  • “Ik zal je mond zijn.”

In plaats daarvan had Mozes steeds nieuwe excuses waarom hij de kinderen van Israël niet uit Egypte kon leiden. Mozes negeerde achtereenvolgens Gods belofte om hem in alle scenario’s bij te staan. Maar toen Mozes uiteindelijk zei: “Kies iemand anders”, werd God boos, en terecht. Pas daarna was Mozes bereid om op God te vertrouwen en keerde hij terug naar zijn schoonvader Jethro en vertelde hem dat hij terugging naar zijn broers in Egypte. Jethro sprak tot hem: “Ga in vrede!

Excuses zijn onze grootste obstakels in het leven. Als God niet met zijn vuist op tafel had geslagen en boos was geworden, zou Mozes waarschijnlijk zijn lot hebben gemist vanwege zijn excuses. Is dit voor ons vandaag eigenlijk echt zo anders?

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox