Een christelijke kibboets in Israël

In de uitlopers van het Karmelgebergte, nabij Zichron Ya’akov, ligt een christelijke kibboets waarvan de bewoners proberen te leven volgens de wijze waarop de vroege kerk dat deed.

Door David Lazarus | | Onderwerpen: economie, christenen, zionisme
Foto: Creative Commons

Bij mijn laatste bezoek aan deze bijzondere gemeenschap van christelijke zionisten moest ik niet alleen aan de Amish denken, maar ook aan bepaalde orthodox-Joodse gemeenschappen. De meisjes droegen daar hun haar in een knot, hun kleding bestond uit lange rokken en bloezen met lange mouwen. Ze hebben geen TV, gaan niet naar de bioscoop en ze bezitten geen eigen land. Ze gebruiken hun maaltijden gezamenlijk. Ze krijgen in beperkte mate betaald voor hun werk in de gemeenschap.

Het huis van God

De kibboets heet ‘Beth El’, vertaald ‘Huis van God’, en werd in 1963 gesticht door Emma Berger. Ze was een Duitse christen en had een “Goddelijke genezing” ervaren in Israël. Emma’s charismatische leiderschap trok veel christenen vanuit Duitsland aan, die bereid waren naar Israël te verhuizen en te wachten op de wederkomst van de Messias.

In de bakkerij van deze gemeenschap, begroet een jonge vrouw mij met een aardige glimlach. Ze vertelt hoe ze 20 jaar geleden, toen ze negen jaar oud was, met haar familie hierheen is gekomen: “Mijn familie heeft gehoor gegeven aan de woorden van Jezus: Ga naar de verloren schapen van het huis van Israël!”. Ze is verbaasd als ik, een Israëlische Jood, openlijk spreek over mijn geloof in Jezus. In al die 20 jaar, zegt ze, heeft ze nog nooit een Joodse of Arabische gelovige ontmoet. “We zijn een beetje gesloten”, legt ze uit, maar ze is zichtbaar trots wanneer ze vertelt over “haar jongens die in Israël zijn geboren in het leger gaan dienen als ze 18 jaar worden.”

Op dit moment telt de gemeenschap ongeveer 800 leden. De kinderen gaan naar school in de kibboets, die begint met de kleuterschool en doorloopt tot en met groep 12. Deze opleiding staat gelijk aan het niveau van een praktisch ingenieur, waardoor de leerlingen gekwalificeerd zijn om aan de slag te gaan in de bedrijven van de kibboets. Leden die nieuw binnenkomen, van over de zee, geven al hun bezittingen aan de gemeenschap. Als een lid de kibboets verlaat, wordt zijn oude bezit niet teruggegeven. Bij ontbinding van de gemeenschap worden alle gezamenlijke bezittingen aan de Staat Israël overgedragen.

Verplichtingen aan de Staat Israël

In overeenstemming met hun zendingsgevoel voor de staat Israël heeft de gemeenschap in 1977 een bedrijf opgericht voor de vervaardiging van ventilatie- en luchtfilter-systemen. Deze systemen bieden bescherming tegen niet-conventionele wapens. Het ventileert schuilkelders in ziekenhuizen, scholen, overheidsgebouwen en militaire faciliteiten, alsmede voertuigen voor noodsituaties en schuilplaatsen. Het gebruik van gasmaskers is in het geval van een nucleaire, biologische of chemische wapenaanval niet meer nodig.

Na de Golfoorlog van 1992 groeide het bedrijf exponentieel. Vandaag de dag beschikt Beth El Industries over een ultramoderne faciliteit van 25.000 vierkante meter en heeft het meer dan 600 Israëlische werknemers in dienst. Daarmee is het bedrijf de grootste werkgever in het gebied Zichron Ya’akov.

In een interview met de krant Ha’aretz zei Albrecht Fuchs, de CEO van het bedrijf : “Beth El zijn christelijke zionisten die geloven dat we het volk van Israël moeten bedanken voor alles wat het doet. Wij geloven dat redding van jullie, als het uitverkoren volk, komt. Wat Beth El hier doet is helpen om het land op te bouwen, niet om er zelf financieel beter van te worden. Wij zijn gekomen uit rijke landen, het ontbreekt ons aan niets.”

In het begin vreesde de omgeving dat Beth El zending zou gaan bedrijven. Er werden demonstraties georganiseerd tegen Beth El. Tegenwoordig wordt de gemeenschap echter geaccepteerd, vooral omdat zij werk verschaft aan zoveel Israëliërs. Beth El zou ook de naam van een Joods bedrijf kunnen zijn. Zo komt het dat deze christelijke gemeenschap geen aandacht trekt, wat ze blijkbaar zelf ook belangrijk vindt.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox