David Lazarus

David Lazarus

David is een Joodse Israëlische Yeshua (Jezus) gelovige en is al meer dan 35 jaar leraar/voorlichter van de Joodse wortels van het Nieuwe Testament. Hij heeft naar meer dan 25 landen gereisd om les te geven over de Hebreeuwse Schrift en Israël. David was lid van de Steering Committee of Israel’s National Hebrew-Speaking Pastors Conference, waarin hij relevante kwesties die de lokale Messiaanse gemeenten in Israël aangaan, definieerde en communiceerde. Daarnaast organiseerde en doceerde hij conferenties voor Messiaans-Joodse en Christelijke leiders over de hele wereld.

Nadat hij als militaire arts bij een IDF-tankbataljon in de Eerste Libanonoorlog had gediend, behaalde David een universitaire graad in Bijbelse Studies, Communicatie en Journalistiek. Samen met zijn vrouw Michaella zijn zij sinds 1987 hoofdleiders van de Hebreeuws sprekende Beit Immanuel Gemeente in Jaffa, Israël.

David en Michaella hebben vier getrouwde kinderen en een groeiende generatie kleinkinderen.

Pagina 1 / 20