Lenny Ben-David

Lenny Ben-David

Lenny Ben-David bekleedde 25 jaar leidinggevende functies bij AIPAC in Washington en Jeruzalem. In 1997 werd hij benoemd tot plaatsvervangend hoofd van de missie in Israël op de ambassade in Washington, DC, waar hij tot 2000 onder drie ambassadeurs en twee premiers diende. Hij is de auteur van ‘American Interests in the Holy Land Revealed in Early Photographs’ en redacteur van ‘The Gaza War 2021: Hamas and Iran Attack Israël’.