LedenZijn Jodendom en zionisme hetzelfde?

Als we de klok van het zionisme beginnen met Abraham, lopen we het risico de term te overdrijven.

Door Matthew Schultz | | Onderwerpen: zionisme
Is het zionisme onlosmakelijk verbonden met het moderne jodendom? Moeten alle Joden zionisten zijn om ware Joden te zijn? Foto: Miriam Alster / Flash90

In een recente column maakt Rabbi Chaim Steinmetz duidelijk dat Abraham, de eerste Jood, ook de eerste Zionist was.

“Abraham wordt tegelijkertijd Jood en Zionist” schrijft Steinmetz. “Genesis maakt duidelijk dat het zionisme centraal staat in Abrahams nieuwe religieuze missie.”

Bij het lezen van het stuk moest ik denken aan een debat dat ik ooit op Twitter had over de vraag of koningin Esther een zionist was. Ik had betoogd dat de bewering onzinnig en anachronistisch was. Mijn sparringpartner daarentegen was stellig van mening dat Esther, die de Joden probeerde te redden van tirannie, de belichaming was van de zionistische idealen.

Dit argument is onmogelijk te winnen, want het gaat om iets heel subjectiefs, namelijk hoe we de historische continuïteit van een entiteit of een idee bepalen. Wat was bijvoorbeeld de eerste stoel? Was het de grond? Was het een boomstronk of een rots waar iemand op zat? Of was het een eerste bewust gecreëerde meubelstuk dat expliciet bedoeld was om op te zitten?...

Israël Vandaag Lidmaatschap

Word Lid

 • Lees alle content voor leden

                     

  Krijg exclusieve en verdiepende artikelen uit Israël.

 • Steun betrouwbare journalistiek, rechtstreeks vanuit Jeruzalem

                     

  Raak verbonden met Israël, vanuit huis.

 • Laat de stem van hoop en waarheid horen

  Word onderdeel van de internationale Israel Today-familie