LedenWanneer is “Goy” een vies woord geworden?

Hoe is dit Hebreeuwse woord uit de Bijbel terecht gekomen in het bekende onsmakelijke Joodse woord dat alle niet-Joden beschrijft? Het antwoord op dit raadsel raakt de kern van de Joodse identiteit.

Door David Lazarus | | Onderwerpen: heidenen, Jodendom
Een orthodoxe man kijkt naar seculiere Israëli's, van wie sommigen volgens orthodoxe definities niet Joods zijn, waardoor ze "goyim" worden. Foto: Miriam Alster / Flash90

Het idee alleen al dat één enkel woord wordt gebruikt om alle volkeren aan te duiden, of het nu Egyptenaren, Edomieten, Romeinen of Fransen zijn, is uniek in het lexicon (woordenschat) van de wereld. Het verdelen van de wereld in slechts twee soorten mensen – Joden en niet-Joden – ongeacht hun nationale of godsdienstige gezindheid, is ongehoord.

Het Hebreeuwse Goyim (heidenen) als vertegenwoordiger van alle niet-Joden komt in de Hebreeuwse Bijbel niet voor. God belooft Abraham dat hij een “Goy Gadol” (“groot volk” Genesis 12) zal worden. De Hebreeuwse Bijbel maakt onderscheid tussen de Goyim; Kanaänieten, Egyptenaren, Ammonieten, Moabieten enzovoort, en verhoudt zich dienovereenkomstig tot elke bevolkingsgroep. Het is apostel Paulus in het Nieuwe Testament die wij voor het eerst de wereld verdeeld aantreffen in slechts twee groepen mensen – Joden en niet-Joden (Goyim).

In de Hebreeuwse Bijbel worden niet-Joden niet allemaal in één groep ondergebracht. Er is de vreemdeling (ger) die onder de kinderen van Israël woont, en zij worden anders behandeld dan de vreemdeling (nochri) die in verre landen woont. Hoewel de ger niet als...

Israël Vandaag Lidmaatschap

Word Lid

 • Lees alle content voor leden

                     

  Krijg exclusieve en verdiepende artikelen uit Israël.

 • Steun betrouwbare journalistiek, rechtstreeks vanuit Jeruzalem

                     

  Raak verbonden met Israël, vanuit huis.

 • Laat de stem van hoop en waarheid horen

  Word onderdeel van de internationale Israel Today-familie