Waarom worden wij vervolgd?

Joodse beroemdheden stellen de grote vraag aan tv-kijkers.

Door Charles Gardner | | Onderwerpen: antisemitisme
Antisemitisme is ook elke poging om de Joden hun terugkeer naar huis te ontzeggen. Antisemitisme neemt weer toe. Foto: Yoav Ari Dudkevitch / Flash90

Ik voel echt mee met Joden zoals komiek David Baddiel die hun woede en frustratie afreageren op zogenaamde progressieven.

In een documentaire van Channel 4, Jews Don’t Count, (Joden tellen niet mee) neemt David (en mede-Joden die hij interviewt, waaronder David Schwimmer van Friends) een lange lijst door van kwetsbare minderheden wier welzijn momenteel wordt verdedigd door de “wokes”.

De lijst omvat alle gebruikelijke verdachten zoals slachtoffers van ras, geslacht, islamofobie en de LGBT-gemeenschap zonder ooit de Joden te omarmen, zo lijkt het. Waarom? De vraag doet iedereen op zijn hoofd krabben, vooral in dagen als deze waarin zoveel Joden net zo seculier en niet-religieus zijn als de rest van ons. En waarom worden zij, terwijl zij dus assimileren met de algemene trend van andere westerlingen, nog steeds zo misbruikt?

Het programma ging helaas in steeds mindere kring rond zonder tot een conclusie te komen, hoewel ik door de telefoon werd weggeroepen voordat het was afgelopen.

Zonder al te simplistisch te willen zijn, is er één antwoord op dit raadsel – God. Ik geef toe dat veel moderne Joden wanhopig proberen zich te distantiëren van hun oude roeping als Gods uitverkoren volk, te beginnen met Abraham 4000 jaar geleden, maar er is geen ontkomen aan.

Hij heeft hen geroepen als zijn speciale vertegenwoordigers – Gods ambassadeurs, zo u wilt – om model te staan voor het soort mensen dat hij wil dat wij allen zijn. Dit alles lokt een razende jaloezie en haat uit die neerkomt op vijandschap tegen God zelf.

En als een individuele Jood beweert atheïst te zijn, zoals velen doen, is dat geen verdediging tegen vervolging. Hij blijft Gods uitverkorene, of hij dat nu leuk vindt of niet – net zoals de verloren zoon, door zijn vader de rug toe te keren, niet ophield zijn vaders zoon te zijn.

De Jood – en Israël als natie – is een soort lakmoesproef voor hoe we God zien, of we voor of tegen Hem zijn. Het maakt allemaal deel uit van een kosmische geestelijke strijd tussen goed en kwaad, en dat verklaart voor een deel de complexiteit van het Israëlisch-Palestijnse conflict, en de verwarring onder politici over wiens land het is, ondanks het onbetwistbare bewijs van internationale verdragen, en niet te vergeten Gods eigen woord zoals verwoord in de Bijbel.

Joodse vervolging gaat helemaal terug tot hun 400 jaar slavernij onder de Farao’s totdat – zo’n 3500 jaar geleden – God hen uit Egypte haalde met een wonderbaarlijke bevrijding door de Rode Zee en hen bevrijdde door het bloed van een offerlam om een licht te zijn voor de heidenen.

Ongeveer 1500 jaar later verscheen hun Messias Jezus als het ‘licht der wereld’ om de zonden van zowel Joden als niet-Joden weg te nemen als het ultieme Lam van God. En Jezus waarschuwde zijn oorspronkelijke discipelen (allemaal Joden) herhaaldelijk dat hen veel vervolging te wachten stond. Jezus is de sleutel om dit alles te begrijpen.

Want het zijn niet alleen de Joden die ontbreken op de lijst van progressieven met degenen voor wie we moeten opkomen. Christenen komen zelden aan bod. Christenen in het Verenigd Koninkrijk komen steeds meer onder druk te staan om zich aan te passen aan de wokecultuur, en sommigen verliezen hun baan door voor hun geloof uit te komen.

En in veel andere landen (met name die waar de islam heerst) worden zij geconfronteerd met het vooruitzicht van brute vervolging en zelfs de dood. Er is in feite een groeiende “holocaust” van Christelijke martelaren die zelden in onze nationale media wordt vermeld.

Feit is dat Joden en Christenen er samen voor staan. Ook christenen worden vervolgd omdat zij Jezus, de Jood, volgen en (door hun geloof) “geënt” zijn op de natuurlijke olijfboom die symbool staat voor Israël (Romeinen 11:24).

Het christendom is in feite Joods, en de praktijk ervan is een uitbreiding of vervulling van het jodendom. De hele Hebreeuwse Bijbel (Oude Testament) wijst naar de Messias die in het Nieuwe Testament wordt geopenbaard. Gods door de profeet Jeremia beloofde “nieuwe verbond” was in wezen voor Israël bedoeld, voordat het werd uitgebreid tot de rest van ons. (Zie Jeremia 31:31-34)

Atheïstische en andere seculiere Joden moeten zich ervan bewust zijn dat veel van hun vervolgers niet echt weten wat ze doen; ze worden gedreven door kwade ideeën die helaas hun harten en geesten in hun greep hebben. U herinnert zich misschien het schokkende incident in Noord-Londen toen protesten uitbraken in de nasleep van de Gaza-oorlog van mei 2021, toen men Palestijnse aanhangers antisemitische obsceniteiten kon horen schreeuwen terwijl zij door een Joodse wijk reden. Nog schokkender is misschien dat niemand hiervoor is vervolgd.

Toch zei Jezus over degenen die hem aan het kruis spijkerden:

“Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen.” (Lukas 23:34)

Zoals het nieuwe verbond voor Israël was, zo is de passage uit Jesaja 53 zo bekend bij christenen. Toch zijn veel Joden zich er niet van bewust. Geen wonder dat het begint met: “Wie heeft onze boodschap geloofd?” Maar verder staat er:

“Hij werd veracht en verworpen van mensen, een man van smarten, en bekend met verdriet… Maar hij werd doorboord voor onze overtredingen… de straf die ons vrede brengt was op hem, en door zijn wonden zijn wij genezen.” (Vers 1, 3 en 5)

Dit is een grafische voorstelling, 700 jaar eerder voorspeld, van wat Jezus voor ons deed aan het kruis – voor zijn eigen volk en voor allen die sindsdien op hem vertrouwen. Ja, vervolging is beloofd, maar ook vrede!


Charles Gardner is auteur van het boek “Israel the Chosen”, verkrijgbaar bij Amazon; Peace in Jerusalem, verkrijgbaar bij olivepresspublisher.com; To the Jew First, A Nation Reborn, en King of the Jews, alle verkrijgbaar bij Christian Publications International.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox