Videomateriaal bewijst dat Israël niet schuldig is aan geweld bij begrafenis Shireen Abu Akleh

Het was een Palestijnse menigte die probeerde de begrafenis te kapen, zodat het niet zou zijn “alsof een christen stierf”.

Door Jewish News Syndicate (JNS) | | Onderwerpen: begrafenis, Palestijnen, media
Een moslimmenigte kaapte de kist van Al Jazeera-verslaggever Shireen Abu Akleh zodat het niet zou "lijken alsof een christelijke vrouw was gestorven". Foto: Jamal Awad / Flash90

Palestinian Media Watch heeft de uitzendingen onderzocht op de officiële TV van de Palestijnse Autoriteit en Al Jazeera voorafgaand aan en tijdens de begrafenis op 13 mei van Shireen Abu Akleh. Shireen was een journaliste voor de Al Jazeera-nieuwszender en werd op 11 mei gedood in een vuurgevecht tussen Palestijnse terroristen en Israëlische soldaten.

Het onderzoek van Palestinian Media Watch bevestigt de Israëlische versie van de gebeurtenissen die tot het geweld hebben geleid. Video’s van de Israëlische politie die enkele van degenen die de kist op hun schouders droegen, sloegen, werden over de wereld verspreid om het te doen lijken alsof de Israëlische politie zich met de begrafenis bemoeide. In feite was precies het tegenovergestelde het geval. Het was een Palestijnse menigte die de begrafenis had gekaapt en de Israëlische politie was gedwongen in te grijpen, om ervoor te zorgen dat de begrafenis zou verlopen zoals de familie van Akleh had gepland.

De ochtend van de begrafenis vertelde Anton Abu Akleh, de broer van Shireen, aan Al Jazeera dat de familie – die christelijk is – wilde dat de kist om 14.00 uur per lijkkoets van het ziekenhuis naar de Grieks-katholieke kerk in de Oude Stad van Jeruzalem zou worden gebracht. Ze wilden niet dat de kist door dragers in een processie te voet zou worden gedragen.

Anton Abu Akleh:

Om 14.00 uur, als Allah het wil, zal het lichaam vertrekken van het Franse ziekenhuis op snelweg 1 (dus per lijkkoets) naar de Jaffapoort, naar de Grieks-katholieke kerk naast de Jaffapoort. Daar zal het begrafenisgebed voor haar ziel worden gehouden. Daarna zullen we vanaf de kerk te voet vertrekken naar de [Mount] Zion begraafplaats van de Grieks Katholieke Kerk.
[YouTube kanaal van Al Jazeera, 13 mei 2022]

Shireens broer werd gevraagd naar degenen die de kist op hun schouders wilden dragen:

De jongeren van Jeruzalem willen een speciale begrafenis voor Shireen houden die [te voet] door de Oude Stad zal gaan. Wat vinden jullie daar als familie van?

Anton Abu Akleh verwierp het idee om wanorde te voorkomen:

De situatie is, zoals u ziet, dat de Israëlische beperkingen zeer streng zijn. Wij waarderen de liefde van het Palestijnse publiek en het Palestijnse volk. Wat Shireen betreft, wij hebben een aantal begrafenissen voor haar gehouden. De Palestijnen hebben [een begrafenis] voor haar gehouden van Jenin tot Nablus, tot Ramallah, en nu in Jeruzalem willen we niet dat er [confrontaties] zijn. Met andere woorden: de Israëliërs liggen op ons te wachten en als Allah het wil, zal de begrafenis goed zal verlopen.

Maar toen de lijkkoets van de kerk het ziekenhuis naderde om de kist in ontvangst te nemen, hield de Palestijnse menigte bij het ziekenhuis de lijkkoets tegen.

Een verslaggever van de PA-televisie zei over de vertraging:

De lijkkoets wacht op de overdracht, maar tientallen mensen die erin slaagden hier te komen, weigeren de lijkkoets te laten gaan.
[Officiële PA TV, 13 mei 2022].

Een PA-functionaris, Ahmed Al-Safadi, een lid van het Nationaal Actiecomité in Jeruzalem, verklaarde:

De [Arabische] inwoners van Jeruzalem willen dat Shireen Abu Akleh uit respect wordt gedragen, zoals zij [op de schouders] werd gedragen in Jenin, Nablus en Ramallah.

Hij voegde eraan toe dat hij een compromisoplossing steunt:

Er zijn suggesties dat zij in een lijkwagen langzaam naast de jonge mannen en vrouwen van Jeruzalem zal worden gedragen. Ik denk dat dit een goede suggestie is, dat de helft van [de stoet] per auto en de helft te voet zou moeten zijn, zodat alle partijen tevreden zijn.

Tenslotte probeerde de lijkkoets langzaam door de menigte heen het ziekenhuis te naderen, maar de menigte beukte er herhaaldelijk op en verhinderde dat de lijkkoets de ingang kon bereiken. De lijkwagen werd gedwongen te vertrekken. Het was de menigte en niet Israël die verhinderde dat de begrafenis kon plaatsvinden zoals gepland.

De PA TV verslaggever bevestigde wat er gebeurd was:

Er is een harde weigering om haar per lijkkoets over te brengen. De lijkkoets werd een korte tijd geleden [gedwongen] weggevoerd, en het werd verhinderd om haar over te brengen.

Amjad Abu Asbeh, hoofd van het Prisoners’ Families Committee in Jeruzalem, legde uit dat het aandringen van de menigte om de kist op hun schouders te dragen was, zodat het niet zou lijken op een christelijke begrafenis met een “kerkauto” zoals was gepland. Ze wilden “de zaak niet verdraaien alsof een christelijke vrouw was gestorven.” In plaats daarvan wilden ze haar lichaam op hun schouders dragen – zoals de Palestijnse gewoonte is voor shahids, de islamitische term voor “martelaren”, ook al was ze een christen:

Er is algemene overeenstemming dat ze haar op hun schouders willen dragen. … Men is bang dat de processie zal worden verhinderd, dat ze het lichaam zullen meenemen en het in de kerkauto zullen leggen. Maar de [mensen] weigeren de zaak te verdraaien alsof er een christelijke vrouw is gestorven. Dit is een dochter van het Palestijnse volk, een dochter van de Arabische natie.
[Officiële PA TV, 13 mei 2022]

Nadat de menigte de komst van de lijkkoets had verhinderd, werd de kist zonder toestemming meegenomen en te voet vervoerd, tegen de wens van de familie in. De Israëlische politie werd gedwongen dit te stoppen en het lichaam terug te brengen naar het ziekenhuis. Korte tijd later keerde de lijkkoets onder Israëlische bescherming terug en werd de kist erin geplaatst om naar de kerk te worden gebracht. De lijkkoets vertrok en kwam later met het lichaam bij de kerk aan.

Uit dit alles blijkt duidelijk dat het de Palestijnse menigte was die verhinderde dat de begrafenis van Abu Akleh per lijkkoets naar de kerk kon worden gebracht, zoals de familie wilde. Het was de menigte die het lichaam zonder toestemming meenam, waardoor de Israëlische politie gedwongen was in te grijpen en het lichaam met geweld naar het ziekenhuis terug te brengen. Eenmaal teruggekeerd, werd het lichaam volgens plan in een lijkwagen onder Israëlische bescherming naar de kerk vervoerd.


Itamar Marcus is de oprichter en directeur van Palestinian Media Watch. Dit artikel was oorspronkelijk gepubliceerd door Palestinian Media Watch.

 

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox