Toen Moslims Christenen overtuigden, Zionisten te zijn

Zou u geloven dat ooit Arabische moslimleiders bezig waren westerse christelijke politici in het Verenigd Koninkrijk te overtuigen om mee te doen aan de zionistische onderneming om weer een Joodse Staat in het Midden-Oosten te vestigen?

Door Ryan Jones | | Onderwerpen: christenen, Arabische wereld, Historie

Dat is een beetje het tegenovergestelde van wat er vandaag gebeurt, nu de meeste Arabische leiders routinematig de legitimiteit van Israëls bestaan in twijfel trekken.

Maar in 1919, kort na hun overwinning op de Ottomanen in de Eerste Wereldoorlog, erkenden de voornaamste leiders van de Arabische wereld de enorme voordelen van de terugkeer van het Joodse volk naar en het herstel van de soevereiniteit in het Heilige Land.

Ironisch genoeg waren het christelijke politici uit het Verenigd Koninkrijk die overtuigd moesten worden, ondanks het feit dat het hun eigen regering was die werd geleid door bijbelgetrouwe mannen zoals Lord Arthur Balfour, die de bal aan het rollen had gebracht voor dit idee van een herstelde Joodse Staat.

Onder de Britse afgevaardigden op de Vredes­confe­rentie in Parijs was Philip Noel-Baker, die later de Nobelprijs voor de Vrede zou krijgen. Noel-Baker was in die tijd een jonge rijzende ster in de Britse politiek, en zijn steun voor diverse aspecten van de afspraken en verdragen die werden gemaakt, werd als belangrijk gezien.

Maar hij was er niet van overtuigd dat de beloften aan het Joodse volk in de Balfour Verklaring van 1917 konden worden waar­gemaakt, dat de Arabieren een Joodse Staat in het Midden-Oosten zouden accepteren.

In het boek End of Empire worden deze woorden van Noel-Baker geciteerd:
‘Ik geloofde niet dat de Arabieren een Joods nationaal tehuis in Palestina zouden accepteren, maar een van mijn collega’s nam me mee naar de Emir Feisal in Genève. T.E. Lawrence, de grote vriend van de Arabische leiders, was bij hem en Feisal zei dat de komst van Europese Joden met hun energie en onder­nemings­zin en moderne weten­schap­pelijke vaardig­heden goed zou zijn voor Palestina en goed voor de Arabieren. Het was dat gesprek dat mij tot het zionisme bekeerde.’

Emir Feisal (r.) in Syrië met Chaim Weizmann, leider van de Zionistische beweging en later eerste president van de Staat Israël.

Emir Feisal, de heerser van Mekka, werd in de nasleep van de Eerste Wereldoorlog gezien als de feitelijke leider van de hele Arabische wereld. T.E. Lawrence is, natuurlijk, de man die we beter kennen als ‘Lawrence of Arabia.’

Twintig jaar later, in 1939, verscheen Noel-Baker voor het parlement om zich te verzetten tegen Britse pogingen om de Joodse immigratie naar het Heilige Land in te perken, waarbij hij opnieuw opmerkte dat de toevloed van Joden door de Arabische leiders zowel was geaccep­teerd als verwelkomd.

In 1981 werd Noel-Baker geïnterviewd voor de Israëlische documentaire Pillar of Fire, en hij herinnerde zich die blikverruimende ontmoeting met de Emir Feisal en Lawrence of Arabia:

‘En toen ik [met mijn collega] naar de lunch ging, wie waren zijn andere gasten dan Lawrence van Arabië en de Emir Feisal. En ik werd bekeerd tot het zionisme door die twee mannen. Feisal hield zijn toespraken, en Lawrence vertaalde uit het Arabisch. En de Emir Feisal zei tegen mij, ‘Natuurlijk willen we dat er zionisten naar Palestina komen. We weten wat er zal gebeuren. Ze zullen enorme sommen Amerikaans en ander kapitaal brengen, ze zullen de grootste wetenschappers ter wereld binnenhalen, alle grootste wetenschappers zijn Joods, en het gebied van Palestina, dat nu zo dor is en zoveel woestijn, zal een tuin worden en bloeien als de roos. Wij zullen hun deskundigen lenen, wij zullen samenwerken, wij zullen hetzelfde doen in alle landen die wij Arabieren in woestijnen hebben veranderd.’

Het is jammer dat de visie van Emir Feisal nooit is verwezenlijkt en in plaats daarvan is opgeslokt door geweld­dadige revoluties en radicalisme.

Maar wat duidelijk is, is dat de huidige Arabische afwijzing van Israël en de volharding dat Joden buiten­landse kolonisa­toren zijn zonder legitieme plaats in het Midden-Oosten, een betrekkelijk nieuw verschijnsel is. Nog maar 100 jaar geleden stonden de leiders van de Arabische wereld te popelen om de Joden thuis te verwelkomen.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox