Tacheles met Aviel – SOS barmhartigheid: Van Gaza naar Bethlehem

Ik spreek mijn mening open en bloot uit. Soms moet barmhartigheid in stilte gebeuren, zoals een paar dagen geleden, toen Israël 70 Palestijnse wezen uit de Gazastrook naar de Palestijnse gebieden in Judea en Samaria bracht.

Door Aviel Schneider | | Onderwerpen: Hamas, Tacheles met Aviel, Gazastrook
Palestijnse kinderen in Rafah, in het zuiden van de Gazastrook, op 26 augustus 2023. Foto: Abed Rahim Khatib / Flash90

Al jaren zeg ik dat Israël zich niet houdt aan de gebruikelijke regels van het Midden-Oosten, de meedogenloosheid en wreedheid. We leven in een wrede regio die geen genade kent, en toch is Israël barmhartig en toont het genade aan zijn vijanden, vooral in tijden van oorlog. Dit klinkt misschien aardig voor christenen, maar niet per se voor Joden. Maar serieus, Israël gedraagt zich vaak christelijker dan christelijke naties, en dit heeft niet altijd goede gevolgen. Jarenlang hebben we te veel rekening gehouden met onze Palestijnse vijanden en ons een valse werkelijkheid ingebeeld. Meer hierover in de volgende gedrukte editie van Israel Today!

In een geheime operatie zonder toestemming van het kabinet zijn zondagavond 70 Palestijnse wezen uit de Gazastrook naar de Palestijnse gebieden in Judea en Samaria gebracht. Dit gebeurde in overleg met het Israëlische leger, de Civiele Administratie en het Nationale Veiligheidsbureau onder leiding van Benjamin Netanyahu. Israël gaf toestemming voor de evacuatie van de 70 weeskinderen uit het SOS Kinderdorp in Rafah naar Bethlehem, zij het in stilte. Om geen oproer te veroorzaken in de rechtse religieuze regeringscoalitie, moest dit in het geheim gebeuren en zonder de goedkeuring van de ministers, anders zou deze reddingsoperatie nooit zijn goedgekeurd.

Dit ongewone humanitaire gebaar van barmhartigheid werd uitgevoerd op verzoek van de Duitse ambassade en ondanks het feit dat Hamas, dat de Gazastrook controleert, niet bereid is om zelfs maar de namen en het aantal nog levende Israëlische ontvoerden bekend te maken. De operatie vond plaats onder toezicht van Israëlische veiligheidstroepen, die de weeskinderen en hun begeleiders vergezelden naar het SOS Kinderdorp in Bethlehem, dat onderdak biedt aan Palestijnse weeskinderen.

Toen dit de volgende dag bekend werd, ontstond er een schandaal in het kabinet. Een minister in het kabinet noemde dit een schandaal en immoreel gedrag tegenover de Israëlische gijzelaars in de Gazastrook en hun families. Minister van Financiën Bezalel Smotrich was woedend: “Wie barmhartig is voor de wreedaards, zal uiteindelijk wreed zijn voor de barmhartigen. Dat was verkeerd! Ik eis een verklaring van de premier over wie dit immorele bevel gaf en met welke autoriteit, terwijl onze ontvoerden en hun kinderen nog steeds in de handen van de vijand zijn.”

Video: Herzl en Mirev Hajag, ouders van Shir Hajag, die in maart 2017 werd vermoord bij een terroristische aanslag in Jeruzalem, proberen het konvooi weeskinderen uit Gaza tegen te houden.

Achter de Joodse barmhartigheid tegenover de wreedaard zit het Bijbelse verhaal van koning Saul, die van Samuël de opdracht krijgt om de Amalekieten te verslaan.

“Ga nu heen, en versla Amalek, en sla alles wat hij heeft met de ban. Spaar hem niet, maar dood hen van man tot vrouw, van kind tot zuigeling, van rund tot schaap, en van kameel tot ezel.” (1 Samuël 15:3)

Saul zegeviert en verbant/doden de hele natie met de scherpte van het zwaard, maar hij voert het bevel van Samuël slechts onvolledig uit, omdat hij koning Agag in leven laat en schapen, ossen en lammeren meeneemt. Dit maakt God boos. De profeet Samuël confronteert Saul en doodt uiteindelijk zelf de Amalekitische koning.

“Zoals uw zwaard de vrouwen van hun kinderen beroofd heeft, zo zal onder de vrouwen uw moeder van haar kinderen beroofd worden. Toen hakte Samuel Agag in stukken, voor het aangezicht van de HEERE in Gilgal.” (1 Samuël 15:33)

Als het kwaad niet vastberaden wordt bestreden, zal het wraak nemen in zijn voortdurende pogingen om Israël te vernietigen. Dit is hoe Israël’s religieuze Joden en ministers de politieke situatie met onze vijanden zien. Genoeg over de aandacht voor onze vijanden, want vanuit hun gezichtspunt is die in de Bijbelse verhalen altijd gericht geweest tegen het volk Israël.

De minister van Nationale Veiligheid, Itamar Ben-Gvir, barstte dan ook in woede uit: “Zo werkt een land dat streeft naar absolute overwinning niet. Er zijn talloze valse humanitaire acties en de burgers van Israël blijven de prijs betalen. In een oorlog moet je eerst de vijand vernietigen en niet constant de buurman spelen. Jezus’ gelijkenis van de barmhartige Samaritaan uit het Nieuwe Testament, die zij niet kennen, gaat over een heel andere situatie.

De vijanden van Israël tonen geen genade – de ontvoering van Naama Levi.

Het ding is dat de 70 weeskinderen naar het SOS Kinderdorp in Bethlehem werden gebracht en Israël maakte een gebaar naar zijn vijanden, ook al hebben de vijanden van Israël nooit aandacht voor Israël getoond, laat staan genade. Nu zou ik willen dat de lieve medewerkers (waarschijnlijk christenen) in het SOS Kinderdorp in Bethlehem een vriendelijk woord over Israël zouden spreken. Dank u voor uw barmhartigheid. Dank voor het feit dat Bibi het stilletjes deed, zodat zijn twee ministers de reddingsoperatie niet zouden verhinderen. Het zal me verbazen als er vanuit Bethlehem nog iets positiefs over Israël wordt gezegd. Ik weet uit ervaring dat de Palestijns-christelijke ambtsdragers vaak venijniger zijn over Israël dan hun moslimbroeders en -zusters.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox