Steun van VS in gevaar als Joden radicaal links kiezen

Als Joden in de VS groepen zoals Boycot, Desinves­tering en Sancties (BDS) en Black Lives Matter (BLM) blijven steunen, kan dit de Amerikaanse steun voor Israël in gevaar brengen, waarschuwde minister van Diaspora Zaken Nachman Shai.

Door Ryan Jones |

Afbeelding: Brengt de toene­mende Joodse aan­sluiting bij radicaal-links de Ameri­kaanse steun voor Israël in gevaar? Niet als christenen er iets over te zeggen hebben. (Foto: Olivier Fitoussi /Flash90)

Shai, een lid van de linkse Arbeidspartij, maakte de opmerkingen tijdens een optreden voor de podcast People of the Pod van het American Jewish Committee vorige week.

‘Als we zien dat meer radicaal linkse en progres­sieve liberale Joden BDS en Black Lives Matter blijven steunen, en net zoals de Palestijnen (…) over Israël spreken als een genocide staat of een apartheidsstaat, dan kunnen we Amerika verliezen,’ zei hij, en wees er op, dat deze trend de politiek van de regerende Demo­cratische Partij begint te beïnvloeden.

BDS is duidelijk anti-Israël. Maar Black Lives Matter genoot tot voor kort vrij brede steun van Ameri­kaanse Joden. Maar toen meer en meer topfiguren van BLM anti-Israël en zelfs anti­semitische uit­spraken begonnen te doen, begon de perceptie te veranderen. Vandaag wordt BLM in Israël gezien als problematisch, zoals blijkt uit Shai’s eigen opvattingen over de beweging, ondanks het feit dat hij tot de liberale linkerzijde van Israël behoort.

De anti-Israël, pro-Palestijnse beweging sloot zich snel aan bij BLM, en vice versa. (Foto: Miriam Alster/Flash90)

Shai zei verder dat hij het idee verwerpt om op ‘andere groepen in Amerika’ te vertrou­wen om Israël te steunen, in een duidelijke verwijzing naar Evangelische Christenen.

Eerder dit jaar legde de voormalige Israëlische ambas­sadeur in de VS Ron Dermer uit, dat het juist dankzij de evangelische christenen is dat Israël Amerika niet zal verliezen, ongeacht welke kant de Joden opdraaien:
‘Mensen moeten begrijpen dat de rugge­graat van Israëls steun in de Verenigde Staten de evan­gelische chris­tenen zijn. Dat is de rugge­graat. En het is waar, vanwege aan­tallen en ook vanwege hun gepas­sio­neerde en ondub­bel­zinnige steun voor Israël,’ zei Dermer in een interview met Channel 12 journalist Amit Segal.

Israëli’s zijn zich steeds meer bewust van niet alleen de oprecht­heid van de Ameri­kaanse christelijke steun, maar ook van hun vermogen om de politiek van de natie te sturen. Shai vindt dat misschien niet belangrijk, maar de meeste Israëli’s wel.

Maar dat betekent niet dat er geen probleem is. Zoals Israel Today columnist Tsvi Sadan in mei schreef:
‘Hoewel deze christelijke steun in alle opzichten prijzenswaardig is, moet men in gedachten houden dat Evangelicals nog steeds een minder­heid vormen in de Verenigde Staten, wat betekent dat, invloed­rijk als ze zijn, als de steun van Israël in de VS alleen afhangt van deze minder­heid, dan heeft Israël een probleem. Bovendien blijkt uit de statis­tieken dat Evangelicalen zich meer zorgen maken over kwesties als raciale recht­vaardig­heid dan over bijvoor­beeld familie­waarden, wat ook betekent dat de steun voor Israël onder Evange­licalen afneemt.


Hoewel Dermer zonder twijfel gelijk heeft, en Evange­licalen de ruggen­graat vormen van de Amerikaanse steun voor Israël, is het algemene beeld dat de Amerikaanse steun voor Israël tanende is.’

Wie meer wil begrijpen van het Christen-Zionisme en zo een effectievere ambassadeur voor Israël wil worden, is er in september een vierdelige Engelstalige cursus via Zoom, Introduction to Christian Zionism’

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.