Palestijnen vertellen internationale donoren dat ze anti-Israël opruiing willen opvoeren

Een document van 40 bladzijden, bedoeld om hervormingen van de PA te schetsen, roept de wereld op om “het Palestijnse verhaal te verzekeren en te bevorderen”.

Door Jewish News Syndicate (JNS) | | Onderwerpen: Palestijnen
De Palestijnse premier Muhammad Shtayyeh wil de anti-Israël ophitsing opvoeren en hoopt dat de internationale weldoeners van de Palestijnen aan boord zijn. Foto: Flash90

De premier van de Palestijnse Autoriteit, Mohammad Shtayyeh, presenteerde vorige week in Brussel een “Hervormingsvoorstel” aan de halfjaarlijkse vergadering van het Ad Hoc Liaison Committee (AHLC). Het 40 pagina’s tellende document, waarvan Israel Hayom een exemplaar in handen kreeg, schetst uitgebreide hervormingen op verschillende gebieden, maar bevat geen plan om de anti-Israël opruiing te verminderen.

Het 15 leden tellende AHLC, een orgaan van de Verenigde Naties, werd opgericht in 1993 en fungeert als het belangrijkste coördinatiemechanisme op beleidsniveau voor ontwikkelingshulp aan het Palestijnse volk. Zijn voornaamste taak is “het bevorderen van de dialoog tussen donoren, de Palestijnse Autoriteit en de regering van Israël”.

De AHLC-leden zijn ingedeeld in zeven groepen: de Arabische landen, de Europese Unie, de Verenigde Staten, Japan, internationale instellingen, Europese landen en andere naties. Tot de huidige leden behoren de Verenigde Staten, de Europese Unie, de Verenigde Naties, het Internationaal Monetair Fonds, de Wereldbank, Rusland, Noorwegen, Japan, Saoedi-Arabië, Canada, de Palestijnse Autoriteit, Israël, Jordanië, Egypte en Tunesië.

De president van de PA, Mahmoud Abbas, werd door de Verenigde Staten en de Europese Unie onder aanzienlijke druk gezet om institutionele, wettelijke en maatschappelijke hervormingen door te voeren, waaronder maatregelen om de overheidscorruptie te beteugelen. De Europeanen drongen er bij de Palestijnen op aan een alomvattend plan te formuleren, ook de Amerikanen oefenden extra druk uit toen de regering-Biden in het Witte Huis aantrad.

De behoefte van de Palestijnen om een dergelijk document op te stellen werd nog groter toen de financiële hulp van Europa werd uitgesteld. Sommige EU-landen, aangevoerd door de Hongaarse vertegenwoordiger, eisten vorig jaar dat de Palestijnen anti-Israëlische inhoud uit hun schoolboeken zouden schrappen, waardoor dit een voorwaarde werd voor de overdracht van geld naar de PA.

De uitgestelde hulp verergerde, samen met de afnemende fondsen van externe donoren, de economische situatie in de gebieden onder PA-controle in Judea en Samaria. In Ramallah kwamen de PA-functionarissen tot de conclusie dat zij zich niet langer aan de eisen van de internationale gemeenschap konden onttrekken. Dat zij de donorlanden moeten laten zien dat zij bereid zijn de bovengenoemde hervormingen door te voeren.

Maar zoals gezegd wijst het door Shtayyeh gepresenteerde hervormingsplan, dat op aandringen van Abbas is opgesteld, niet op de bereidheid om fundamentele veranderingen door te voeren wat betreft het terugdringen van de opruiing tegen Israël, maar eerder op het tegendeel. Het document bevat een oproep om de Palestijnse cultuur en het Palestijnse nationale verhaal te beschermen tegen pogingen van de “Israëlische bezettingsautoriteiten om informatie te verdraaien en de folklore en het erfgoed van de Palestijnen te stelen.”

Het document stelt verder:

“Er woedt een strijd over het dominante verhaal van het conflict. Het doel moet zijn om het Palestijnse verhaal veilig te stellen en te promoten. Banden met internationale organisaties moeten worden opgebouwd om de Israëlische vervalsing van historische Palestijnse feiten aan te vechten.

“Onze ambassades in de hele wereld en onze media moeten zich verzetten tegen de pogingen om het Palestijnse verhaal te vervalsen. Daarom zal de regering onder meer haar aanwezigheid in de media versterken, in overeenstemming met het recente initiatief om een televisiezender voor jongeren te lanceren naast de bestaande officiële televisiezender.”

De leiding in Ramallah heeft wanhopig geld nodig en presenteert een ambitieus hervormingsplan aan de wereld. Zoals gezegd, verzuimt het niet alleen de opruiing tegen Israël aan te pakken, maar bevat het ook beschuldigingen die bedoeld zijn om de voortdurende Palestijnse aanvallen te rechtvaardigen.

Dit artikel verscheen eerst in Israel Hayom en is geschreven door Lilach Shoval

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox