Morgen viert Jeruzalem de hereniging – hier zijn enkele cijfers

Het verschijnsel armoede in Jeruzalem is vooral wijdverbreid onder de ultraorthodoxe en Arabische bevolking.

Door Aviel Schneider | | Onderwerpen: Jeruzalem
Zonsondergang over de Oude Stad van Jeruzalem. Foto: Mendy Hechtman/FLASH90

56 jaar na de hereniging van Jeruzalem telt de stad bijna 1 miljoen inwoners. Jeruzalem is niet alleen heilig, maar ook de grootste stad van Israël. Eind 2021 telde Israëls hoofdstad Jeruzalem volgens het Israëlische Centraal Bureau voor de Statistiek 966.200 inwoners, twee keer zoveel als Israëls kuststad Tel Aviv (467.900 inwoners) en drie keer zoveel als Haifa (282.800 inwoners). De bevolking van Jeruzalem is altijd goed voor een tiende van de totale bevolking van Israël, die iets minder dan tien miljoen bedraagt.

590.600 inwoners van Jeruzalem zijn Joden en 375.600 Arabieren (waarvan 362.600 moslims en 12.900 Arabische christenen). Daarnaast worden in Jeruzalem ook 3.500 niet-Arabische christenen en 10.500 inwoners zonder religieuze overtuiging geteld. Eind 2021 maakten ultraorthodoxe Joden (283.500) ongeveer 48% uit van de Joodse bevolking in Jeruzalem en ongeveer 29% van de totale bevolking van de stad.

Maar hoe goed het ook lijkt, Jeruzalem registreert elk jaar negatieve migratie en zo verhuisden er in 2021 11.900 vanuit andere plaatsen naar Jeruzalem en verlieten tegelijkertijd 22.900 inwoners van Jeruzalem de stad. De negatieve migratie van Jeruzalem is een kernprobleem omdat Jeruzalem een religieuze stad is die vaak te ingewikkeld is voor seculiere Joden. Jonge mensen verlaten Jeruzalem en verhuizen naar het kustgebied, dat gewoon een andere sfeer heeft. Dit is iets wat de Joodse bevolking door de geschiedenis van het land altijd heeft gekenmerkt. Ook in bijbelse tijden was Jeruzalem de religieuze stad op de bergen, waar het huis van God stond, de tempel. De andere gebieden, vooral het kustgebied en Galilea, werden bewoond door seculiere Joden.

Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek definieerde 19% van de 322.800 Joden boven de 20 jaar die in Jeruzalem wonen zichzelf als seculier (62.400 inwoners), 25% definieerde zichzelf als traditionele Joden (81.800), 20% als religieuze Joden (65.600) en 35% definieerde zichzelf als ultraorthodoxe Joden (113.100). Dit verklaart onder meer waarom slechts twee derde van de inwoners van Jeruzalem werk heeft, de rest studeert Torah en bidt. Dit is een kwestie die ofwel als een zegen kan worden gezien, maar ook zeer zwaar wordt bekritiseerd onder de bevolking.

Daarnaast is er een significant verschil te zien in het geboortecijfer van de Joodse samenleving vergeleken met de Arabische samenleving. Het geboortecijfer van Joodse vrouwen in Jeruzalem was 4,4, aanzienlijk hoger dan het geboortecijfer van Arabische vrouwen in Jeruzalem, dat 3,1 bedroeg. De verschillen tussen de geboortecijfers van de Joodse en Arabische bevolking zijn vooral te wijten aan de hoge geboortecijfers van de ultraorthodoxe en religieuze bevolking van de stad.

In 2021 leefde 39% van de gezinnen in Jeruzalem (125.900) onder de armoedegrens, waardoor 51% van de kinderen in de stad (202.400). Het armoedecijfer in Jeruzalem is aanzienlijk hoger in vergelijking met Israël als geheel, waar 21% van de gezinnen en 28% van de kinderen onder de armoedegrens leefden. Het armoedefenomeen in Jeruzalem komt vooral voor bij de ultraorthodoxe en Arabische bevolkingsgroepen, die worden gekenmerkt door grote gezinnen en lage inkomens. Tegelijkertijd bestaat 33% van de bevolking van Jeruzalem uit kinderen.

Hoe beloofde God de zegen en het herstel van Jeruzalem in Zacharia 8: “Ik ben met grote ijver en met grote woede ijverig voor Sion. Ik ben naar Sion teruggekeerd, en Ik zal in Jeruzalem wonen, en Jeruzalem zal de stad der waarheid genoemd worden, en de berg van de HERE der heerscharen de heilige berg. En er zullen oude mannen en oude vrouwen zitten in de voorhoven van Jeruzalem, een ieder met een staf in zijn hand, vanwege zijn ouderdom. En de pleinen van de stad zullen gevuld zijn met jongens en meisjes die op hun plaatsen spelen. En ik zal hen binnenhalen om in het midden van Jeruzalem te wonen, en zij zullen mijn volk zijn, en ik zal hun God zijn in waarheid en gerechtigheid.”

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox