Israëlische president Herzog op historisch staatsbezoek in Turkije

Het is het eerste bezoek van een Israëlisch staatshoofd aan Turkije in 14 jaar

Door Redactie Israel Today | | Onderwerpen: Israel, Staatsbezoek, Turkije
De Israëlische president Yitchak Herzog (links) en de Turkse president Recep Tayyip Erdogan Foto: Haim Zach / GPO

De president van Israël, Yitschak Herzog, is gisteren samen met zijn vrouw Michal in Turkije aangekomen. Daar werd hij door de Turkse president Recep Tayyip Erdogan begroet met een indrukwekkende ontvangstceremonie. Het eerste bezoek van het Israëlische staatshoofd aan Turkije zal, naar men hoopt, een nieuw hoofdstuk openen in de betrekkingen tussen de twee landen.

Het historische bezoek aan Turkije komt op een moment dat Turkije te kampen heeft met economische problemen en nu probeert de betrekkingen met verschillende landen in het Midden-Oosten te normaliseren om een einde te maken aan zijn internationale isolement.

Voordat Herzog verder reisde naar Istanbul, ontmoette hij de Turkse president Erdogan voor besprekingen in Ankara. Naar verluidt werden regionale vraagstukken en de mogelijkheden voor toekomstige regionale en bilaterale samenwerking aan de orde gesteld.

Op Twitter schreef de Israëlische president later: “Ik ben president Erdogan dankbaar voor de warme ontvangst in het presidentiële complex. Ik ben er vast van overtuigd dat alle volkeren, religies en staten in onze regio in vrede kunnen en moeten leven en dat partnerschappen ons allen ten goede zullen komen.

In een gezamenlijke persverklaring zei Erdogan dat hij vereerd was de Israëlische president in zijn paleis te ontvangen. “Ik geloof dat dit bezoek een keerpunt zal zijn in de betrekkingen tussen Israël en Turkije.” Erdogan voegde daaraan toe dat “het versterken van de betrekkingen met Israël van grote waarde is voor ons land.

Herzog zei hoopvol te zijn en betreurde het dat de betrekkingen tussen de twee landen de laatste jaren een zekere droogte hebben gekend. “Ik geloof nu dat de betrekkingen tussen onze landen zullen worden afgemeten aan daden die een geest van wederzijds respect weerspiegelen en ons in staat zullen stellen de regionale en mondiale uitdagingen die ons allen aangaan, beter aan te pakken“, zei hij.

Israël en Turkije kunnen en moeten, zoals u zei, samenwerken op vele gebieden die dramatische gevolgen hebben voor deze regio die wij allen ‘thuis’ noemen,” vervolgde Herzog. “We moeten van tevoren afspreken dat we het niet over alles eens zullen zijn. Dat is de aard van een relatie met een zo rijk verleden als het onze. Maar wij zullen ernaar streven onze meningsverschillen met wederzijds respect en goede wil op te lossen, met gebruikmaking van de passende mechanismen en instellingen die wij samen zullen ontwikkelen, en met het oog op een gezamenlijke toekomst.

U en ik, uw volk en het mijne, wij zijn allen kinderen van Abraham, de vader der gelovigen in God.

Voordat hij vandaag naar Israël terugvloog, woonde Herzog een dienst bij in de Neve Shalom Synagoge in Istanbul.

Voor hij vertrok, zei president Herzog nog: “We zullen het niet over alles eens zijn, en de betrekkingen tussen Israël en Turkije hebben de afgelopen jaren zeker ups en downs gekend en niet zo gemakkelijke momenten gekend, maar wij zullen trachten onze betrekkingen weer op te bouwen met gematigdheid en voorzichtigheid en met wederzijds respect tussen onze staten.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox