Israëlisch parlementslid gooit Bijbelverzen in het gezicht van anti-Israël parlementsleden

De “bezetting” van Israël begon niet 55 jaar geleden maar 3.055 jaar geleden, verklaart Amichai Chikli van de rechtse coalitiepartij Yamina.

Door Ryan Jones | | Onderwerpen: Bijbel, Knesset
Knessetlid Amichai Chikli dringt erop aan dat de Bijbel serieus wordt genomen als een historisch document in de context van het Israëlisch-Palestijnse conflict. Foto: Yonatan Sindel / Flash90

Wist u dat er in de Knesset een “Comité voor de Beëindiging van de Bezetting” is?

Welnu, die is er wel degelijk en die komt elk jaar bijeen om zich te beklagen over de controle van Israël over Judea en Samaria en om verklaringen af te leggen die de indruk wekken dat deze situatie is ontstaan als gevolg van een willekeurige verovering en niet als gevolg van een verdedigingsoorlog.

Onder de deelnemers bevinden zich de gebruikelijke verdachten van extreem-linkse en in meerderheid Arabische politieke partijen, die Israël als onwettig beschouwen en het zionisme als een vorm van racisme.

Dit jaar besloot echter een lid van de rechtse Yamina-partij (waarvan premier Naftali Bennett de leider is) aan het evenement deel te nemen en stelling te nemen tegen de leugens.

Knessetlid Amichai Chikli kwam niet alleen op voor Israël, maar gooide ook de Bijbelse waarheid in het gezicht van zijn tegenstanders.

“Er is hier sprake van een fundamentele fout in de datum, want het is niet 55 jaar sinds het begin van de bezetting, maar 3.055 jaar,” begon Chikli zijn opmerkingen.

Daarna citeerde hij uit 2 Samuel 5:4-7, waarin staat:

Dertig jaar oud was David toen hij koning werd; veertig jaar heeft hij geregeerd. Te Hebron regeerde hij zeven jaar en zes maanden over Juda, en in Jeruzalem regeerde hij drieëndertig jaar over heel Israël en Juda. De koning trok met zijn mannen op naar Jeruzalem, tegen de Jebusieten, die in dat land woonden. Zij zeiden tegen David: U komt hier niet binnen, want zelfs de blinden en de kreupelen zullen u terugdrijven. Dat wil zeggen: David komt hier niet binnen. David nam echter de vesting Sion, dat is de stad van David, in.

“Dit is dezelfde vesting Zion waaruit wij het zionisme afleiden,” vervolgde Chikli. “Dus we zien dat 3.055 jaar geleden David Jeruzalem bezette van de Jebusieten….”

De voorzitter van de vergadering, parlementslid Aida Touma-Suleiman van de Joint Arab List, onderbrak: “Dus toen is de bezetting begonnen?”

“Dat was toen we vesting Zion innamen,” antwoordde Chikli. “En het is jammer dat er geen vertegenwoordiger van de Jebusieten is om deze gebeurtenis te vieren.”


Israel365News

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox