Israël pakt klimaatverandering aan met nieuw nationaal plan

Klimaatverandering biedt een kans voor Israëls economische vooruitgang met veel lokale high tech bedrijven die geavanceerde oplossingen bieden.

Door Gil Tanenbaum | | Onderwerpen: klimaat, startup
Israël staat te popelen om te pronken met innovatieve middelen om klimaatverandering tegen te gaan. Foto: Kobi Richter / TPS

De Israëlische regering heeft zondag gestemd voor de goedkeuring van een nieuw klimaatplan, op grond waarvan alle ministeries – tegen eind 2023 – actieplannen moeten indienen waarin hun voorbereidingen voor de klimaatcrisis, ook bekend als “klimaatverandering” en “Global Warming”, worden gespecificeerd. De stemming vond plaats omdat Israël zal deelnemen aan de komende VN-klimaatconferentie, die van 6 tot 18 november 2022 in Sharm el-Sheikh, Egypte, zal worden gehouden.

De nieuwe actieplannen zullen worden geschreven in overeenstemming met klimaatveranderingsscenario’s opgesteld door de Nationale Noodautoriteit (NEA) en het ministerie van Milieubescherming, en met de prioriteiten en analyses van klimaattrends opgesteld door de Klimaatveranderingsautoriteit in het ministerie van Milieubescherming.

Premier Yair Lapid zei dat de klimaatcrisis een bedreiging vormt voor de wereld, maar ook een kans kan zijn voor de economische vooruitgang van Israël. En Israëlische hi-tech bedrijven – samen bekend als Startup Nation omdat er in het land zoveel startups zijn op dat gebied – staan wereldwijd bekend om hun innovaties op het gebied van alternatieve energie, energie- en waterbesparing, landbouw en alternatieve voeding.

“Vooruitlopend op de klimaatconferentie van Sharm el-Sheikh zetten we nog een belangrijke stap in de voorbereiding van de ministeries op de klimaatcrisis door een deadline vast te stellen voor het indienen van een plan van paraatheid, waarbij alle betrokken ministeries het kabinet jaarlijkse verslagen moeten voorleggen over hun vooruitgang bij de uitvoering van de actieplannen,” zei Lapid.

Er zijn veel Israëlische bedrijven actief op gebieden die de klimaatcrisis helpen aanpakken. GenCell Energy bijvoorbeeld, een Israëlische leverancier van brandstofceloplossingen op basis van waterstof en ammoniak, biedt de GenCell EVOX aan, een nieuwe off-grid EV-oplaadoplossing die gebruik maakt van alkaline brandstofcellen, waterstof en ammoniak. Het bedrijf zegt dat dit is ontworpen om afstandsangst en netbeperkingen op te lossen door groene, netonafhankelijke, on-site stroom op te wekken waarmee EV’s altijd en overal kunnen worden opgeladen.

Andere bedrijven ontwikkelen de nieuwste technologie voor hernieuwbare energie, zoals zonne-energie. Velen, zoals Redefine Meat, bieden alternatieven voor dierlijke producten, zoals vlees, gevogelte, eieren en zuivelproducten. Op die manier besparen zij de wereld al het afval dat afkomstig is van de dierlijke voedingsindustrieën, alsook de energiebronnen en broeikasgasemissies die zij veroorzaken.

De Israëlische regering bevordert al enige tijd de omschakeling van fossiele brandstoffen. Eén programma waar het Ministerie van Milieubescherming zich mee bezig heeft gehouden is de levering van vaatwassers aan plaatselijke scholen, zodat die kunnen stoppen met het gebruik van wegwerpgerei.

En de stad Tel Aviv lanceerde in april een proefprogramma met de Israëlische startup Lumiweave, de ontwikkelaar van een schoon energiesysteem in de vorm van een paraplu die overdag schaduw en na zonsondergang verlichting biedt.

Het besluit van zondag sluit aan bij een reeks plannen en acties van het ministerie van Milieubescherming om de staat Israël beter voor te bereiden op de verwachte veranderingen als gevolg van de klimaatcrisis. Het ministerie heeft onder meer de klimaatwet in eerste lezing goedgekeurd in de Knesset en zal zich blijven inzetten voor de bevordering ervan in de volgende Knesset.

Het ministerie heeft ook gewerkt aan de ondersteuning van lokale autoriteiten bij het opstellen van gerichte voorbereidingsplannen voor de klimaatcrisis. Het werkt momenteel aan een nationaal plan voor meer schaduw en verkoeling in stedelijke gebieden door het planten van bomen, alsook aan een plan om beken te herstellen en lokale overheden aan te moedigen natuurlijke stedelijke groengebieden te behouden.

Minister van Milieubescherming Tamar Zandberg verklaarde:

“Voorbereidingen op nationaal niveau zijn van cruciaal belang om levens en het milieu te redden. De stap die we vandaag zetten is een belangrijke stap om Israël voor te bereiden op de schade en de veranderingen als gevolg van de klimaatcrisis.”

De voorbereiding op de effecten van en de schade door de klimaatverandering is bedoeld om de volksgezondheid en het welzijn van de bevolking te beschermen tegen de gevolgen van de klimaatcrisis en tegen zowel de verwachte als de huidige veranderingen.

De gevolgen zijn nu over de hele wereld zichtbaar in de vorm van extreme noodsituaties, zoals een toename van de frequentie van bosbranden en overstromingen, die waarschijnlijk zullen verergeren naarmate de opwarming van de aarde doorzet.

In Israël komt dit bijvoorbeeld tot uiting in de vermindering van het aantal koude nachten per jaar, waardoor het niveau van de voor Israël geschikte landbouwproducten is veranderd. Alle maritieme infrastructuren zullen zich moeten aanpassen aan de verwachte stijging van de zeespiegel. De Israëlische steden zullen zich moeten aanpassen door meer schaduw en bebossing om langere hevige hittegolven tegen te gaan.

Tegen deze achtergrond is het NEA in samenwerking met het ministerie van Milieubescherming begonnen met het opstellen van scenario’s voor klimaatverandering. Eerder dit jaar publiceerde het NEA het eerste scenario met betrekking tot overstromingen. In de komende jaren zullen naar verwachting meer scenario’s worden uitgebracht die de verschillende overheidsinstanties helpen zich voor te bereiden op de klimaatgebeurtenissen die in onze regio worden verwacht, zoals hittegolven, bosbranden, sneeuwstormen en extreme kou.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox