LedenHet is tijd voor een nieuwe ‘status quo’ op de Tempelberg

De huidige verordening is niet meer van deze tijd, discriminerend en zelfs in strijd met de huidige internationale normen.

Door Alan Baker | | Onderwerpen: Tempelberg, conflict
Een meerderheid van de Israëli's is van mening dat het tijd is om de volledige soevereiniteit over de Tempelberg uit te oefenen. Foto: Olivier Fitoussi/Flash90

Religieuze praktijken en rituelen op belangrijke religieuze plaatsen en heiligdommen zijn vaak strikt en compromisloos gebaseerd op historische vaststellingen, gebruiken en praktijken die de eerbiedwaardige, onomkeerbare en heilige status van een “status quo” hebben gekregen.

Dergelijke resoluties, gebruiken en praktijken werden gewoonlijk ontwikkeld om de specifieke historische omstandigheden ten tijde van de vaststelling ervan te weerspiegelen. In de meeste gevallen zijn zij echter inherent discriminerend en in strijd met de thans aanvaarde normen en standaarden van interreligieuze verdraagzaamheid en mensenrechten.

De internationale gemeenschap in het algemeen en individuele staten en religieuze gemeenschappen in het bijzonder staan vandaag voor de uitdaging moderne normen van interreligieuze en interculturele dialoog en verdraagzaamheid op dergelijke religieuze plaatsen te verwezenlijken en toe te passen. Dit betekent dat zij een schijnbaar onomkeerbare “status quo” moeten aanpassen aan de universele humanitaire normen en waarden van vandaag, zoals godsdienstvrijheid.

De vraag is of een dergelijke aanpassing in de praktijk mogelijk is.

Een van de meest treffende voorbeelden van een problematische “status quo” die herhaaldelijk aanleiding geeft tot haat, onenigheid en geweld tussen godsdiensten, gemeenschappen en staten,...

Israël Vandaag Lidmaatschap

Word Lid

 • Lees alle content voor leden

                     

  Krijg exclusieve en verdiepende artikelen uit Israël.

 • Steun betrouwbare journalistiek, rechtstreeks vanuit Jeruzalem

                     

  Raak verbonden met Israël, vanuit huis.

 • Laat de stem van hoop en waarheid horen

  Word onderdeel van de internationale Israel Today-familie