Het bezoek van Biden heeft geleid tot Palestijnse frustratie

Volgens een Palestijns rapport dat niet is ontkend, zei Biden tegen Abbas: “Er zou een messias voor nodig zijn om aan al je eisen te voldoen.”

Door Yoni Ben Menachem |
De Amerikaanse president Joe Biden met de Palestijnse leider Mahmoud Abbas in 2016. Het lijkt erop dat geen enkele hoeveelheid Palestijnse animositeit Amerika kan dwingen om te stoppen met het overmaken van geld naar Ramallah. (Foto: Flash90)

De succesvolle nachtelijke operatie van het IDF in Nabloes op 23 en 24 juli, waarbij twee terroristen werden gedood die een aanslag planden op het Graf van Jozef in Nabloes, bracht de Palestijnse Autoriteit diep in verlegenheid. De inval versterkte de woede op de Palestijnse straat tegenover PA-chef Mahmoud Abbas voor het voortzetten van de veiligheidscoördinatie met Israël, zelfs als de IDF leden van de Al-Aqsa Martelaren Brigade elimineert, die deel uitmaakt van de militaire vleugel van de Fatah Partij.

Sinds het bezoek van de Amerikaanse president Joe Biden aan Oost-Jeruzalem en Bethlehem, is de PA ten einde raad. Abbas heeft geen goed nieuws voor de bewoners van de gebieden. De resultaten van Biden’s bezoek waren wat hij verwachtte, en nu moet hij beslissen wat te doen in de toekomst.

Bronnen dicht bij Abbas zeggen dat het Uitvoerend Comité van de PLO binnenkort bijeen zal komen om de uitvoering te bespreken van de resoluties van de Centrale Raad van de PLO over het bevriezen van de erkenning van de organisatie en de overeenkomsten met Israël, met inbegrip van de veiligheidscoördinatie.

In de top van Fatah heersen twee stromingen. De meer militante visie wordt vertegenwoordigd door de vicevoorzitter van de organisatie, Mahmoud al-Aloul, die van mening is dat Israël alleen geweld begrijpt. Na het doden van de terroristen in Nabloes, verklaarde Al-Aloul dat “Israël alleen de taal van het verzet verstaat” – met andere woorden, terreuraanslagen.

Hussein al-Sheikh en Majid Freij leiden de pragmatische stroming. Al-Sheikh, die beschouwd wordt als een mogelijke opvolger van Abbas, vertelde The New York Times op 15 juli dat hij niet denkt dat Israël “serieus is over het beëindigen van de bezetting, dus de Palestijnen hebben geen andere optie dan te blijven werken binnen de huidige regeling.”

Met zijn uitgebreide diplomatieke ervaring is Abbas zich er terdege van bewust dat de Palestijnen door hun toevlucht te nemen tot geweld en terreur, hun zaak alleen maar zullen schaden. Op dit moment hebben de Palestijnen echter geen politieke horizon, ondanks het feit dat Biden opnieuw heeft bevestigd zich te willen inzetten voor een tweestatenoplossing.

Tijdens Biden’s bezoek aan het Midden-Oosten beloofde hij de Palestijnen economische bijstand te verlenen voor twee ziekenhuizen in Oost-Jeruzalem en voor Palestijnse vluchtelingen via de Organisatie van de Verenigde Naties voor Hulpverlening aan Palestijnse Vluchtelingen (UNRWA). Maar de eisen van de Palestijnen, waaronder de heropening van het Amerikaanse consulaat in Oost-Jeruzalem, de heropening van het PLO-kantoor in Washington en de verwijdering van de PLO van de lijst van Buitenlandse Terroristische Organisaties van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, werden niet ingewilligd.

Volgens een Palestijns bericht, dat niet ontkend is, zei Biden tegen Abbas: “Er is de messias voor nodig om aan al je eisen te voldoen.”

Hoewel de Palestijnen zullen proberen een nieuwe strategie te bedenken, weet Abbas dat hij pragmatisch moet blijven en extreme maatregelen moet vermijden, anders zal hij in een confrontatie met de regering-Biden terechtkomen die hij alleen maar kan verliezen. Bovendien hebben de huidige politieke omstandigheden in Israël, te midden van een verkiezingscampagne, tot gevolg dat Abbas vooralsnog geen Israëlische partner heeft. De politieke status van de Israëlische minister van Defensie Benny Gantz is onzeker, en premier Yair Lapid heeft geen haast om Abbas te ontmoeten uit angst dat het hem electoraal zou schaden.

De heersende opinie in de Fatah-leiding is dat Abbas veel media-lawaai zal maken, maar niets zal doen om de bestaande betrekkingen met Israël te veranderen. Dat is ook het advies van al-Sheikh en Freij, die manieren zoeken om de gefrustreerde en ziedende Palestijnse menigte te kalmeren.

De regering Biden heeft de PA diep teleurgesteld door druk uit te oeffenen op Abbas om het concept van normalisatie tussen Israël en Arabische landen te steunen. Abbas van zijn kant ziet dit als een poging van de regering om het Palestijnse probleem te omzeilen en weigert dit ten stelligste. Hij is ontmoedigd door de steun van Biden aan Israël, door de “Verklaring van Jeruzalem” en door het feit dat Biden nog eens 1 miljard dollar – bestemd voor Israëls luchtverdedigingscapaciteiten – heeft toegevoegd aan de jaarlijkse 3,8 miljard dollar aan Amerikaanse hulp aan Israël.

Zoals de Fatah-leiding het ziet, kiest de regering-Biden, met de Amerikaanse congresverkiezingen van november in het verschiet, voor het aanhalen van de bilaterale banden met Israël en het bevorderen van het normalisatieproces en de integratie van Israël in de regio, ten koste van de Palestijnen.

De wens van de Palestijnen om de spelregels met Israël te veranderen is op ernstige obstakels gestuit, waaronder de oppositie van de regering, die nu het conflict wil beheren in plaats van het op te lossen. Niettemin kan Abbas de wensen van Biden niet negeren.

Coördineren met Jordanië tegen Israël

Wat de PA-leider dus rest is het coördineren van de standpunten met koning Abdullah van Jordanië. Op 24 juli had Abbas een ontmoeting met de Jordaanse monarch in Amman om hem bij te praten over zijn ontmoetingen met Biden en de Franse president Emmanuel Macron in Parijs.

Vanuit het standpunt van Abbas was het bezoek van Biden een mislukking. Daarom besprak Abbas met Abdullah ideeën over een diplomatiek initiatief tijdens de zitting van de Algemene Vergadering van de VN in september om “het enorme belang van het Palestijnse probleem voor de internationale gemeenschap” te benadrukken.

Abbas en Abdullah zien een mogelijke overwinning van Benjamin Netanyahu’s Likud-partij bij de komende Israëlische verkiezingen met grote vreze tegemoet.

Hooggeplaatste PA-bronnen zeggen dat de rol van Jordanië “kritiek” is. Abdullah luistert het meest naar Biden en Europese leiders.

Volgens goed ingelichte bronnen zullen Jordanië en de PA eisen dat elke vooruitgang op het gebied van economische samenwerking in de regio afhankelijk wordt gesteld van de hervatting van de Israëlisch-Palestijnse onderhandelingen.

Abbas en Abdullah zullen elkaar in de komende weken blijven ontmoeten. Het zal interessant zijn om te zien welke boodschap Abbas probeert over te brengen in zijn verwachte toespraak tot de Algemene Vergadering. Elk jaar probeert hij met “verrassingen” te komen.

Ondertussen blijft Abbas benadrukken dat hij, ondanks zijn 87 jaar, in goede gezondheid verkeert. Na zijn terugkeer uit Jordanië onderging hij “routine”-controles in een ziekenhuis in Ramallah. Zijn vertrouweling Hussein al-Sheikh vertelde de media dat “de toestand van zijn gezondheid goed is.”

Yoni Ben Menachem, een veteraan in Arabische zaken en diplomatiek commentator voor de Israëlische radio en televisie, is een senior Midden-Oosten analist voor het Jerusalem Center for Public Affairs.

Dit artikel werd oorspronkelijk gepubliceerd door het Jerusalem Center for Public Affairs

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox