Gestrest en wanhopig?

Leer van de reacties van Israëls koningen in hun dieptepunten.

Door David Shishkoff | | Onderwerpen: Bijbel
Een moderne Israëliet in dezelfde Judeese heuvels en valleien waar de vroegere wanhopige overwinningen plaatsvonden. Foto: Nati Shohat / Flash90

Of je nu in een constitutionele crisis zit of voor een persoonlijk dilemma staat… Of je nu in Jeruzalem bent of in Johannesburg, laat het moment van de waarheid aan jou over.

Lees dit langzaam. Vijf wanhopige gebeden die hemel en aarde bewogen:

Davids schreeuw in Psalm 22 is de meest geciteerde psalm in het Nieuwe Testament. Een moment zo rauw, zo eerlijk, dat het bijna ketters lijkt; en toch werd het zelfs door de Zoon van David geciteerd in zijn zielenstrijd:

“Mijn God, mijn God, waarom hebt U mij verlaten,
bent U ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht?
Mijn God, ik roep overdag, maar U antwoordt niet, en ‘s nachts, maar ik vind geen stilte.
Maar U bent heilig, U troont op de lofzangen van Israël.
Op U hebben onze vaderen vertrouwd, zij hebben vertrouwd en U hebt hen bevrijd.”


Asa stond tegenover een enorm leger dat uit Afrika was gekomen en klaar stond in het Israëlitische heuvelland tussen Hebron en Ashkelon, in het dal van Zephathah bij Marissa en de grotten van Guvrin, om op te staan om Jeruzalem aan te vallen (2 Kronieken 14:11):

“HEERE, U bent de Enige Die kan helpen, hem die geen kracht heeft tegen de machtige. Help ons, HEERE, onze God, want wij steunen op U en in Uw Naam zijn wij gekomen tegen deze troepenmacht. HEERE, U bent onze God, laat geen sterveling tegen U iets kunnen doen.”

Toen sloeg de Heer de Koesjieten neer voor Asa en Juda ….


Jehosephat stond voor een enorm aanvalsleger dat uit het oosten kwam (wat nu de Jordaan is) en optrok van Ein Gedi tot aan de oever van de Dode Zee door de pas van Ziz en de kloof van Yeruel in de bergen van de Judeese woestijn. Nadat hij heel Juda had opgeroepen om te vasten en God te zoeken… (2 Kronieken 20:6, 11, 12):

“HEERE, God van onze vaderen, bent U niet die God Die in de hemel is? Ja, U bent de Heerser over alle koninkrijken van de heidenvolken. In Uw hand is kracht en sterkte, zodat niemand tegen U kan standhouden.
en zie, zij vergelden het ons, door ons te komen verdrijven uit Uw bezit dat U ons in bezit hebt gegeven. Onze God, zult U geen gericht over hen oefenen? In ons is immers geen kracht tegen deze grote troepenmacht die op ons af komt, en wij weten niet, wat wij moeten doen, maar op U zijn onze ogen gericht.”

En het resultaat? “Juist op de tijd dat zij met gejuich en lofzang begonnen, legde de HEERE hinderlagen tegen de Ammonieten, Moab en de bewoners van het Seïrgebergte die op Juda waren afgekomen, en zij werden verslagen.


Hizkia in Jeruzalem, toen het Assyrische leger van koning Sanherib alle andere versterkte steden van Juda al had veroverd (Jesaja 37:16-20):

“HEERE van de legermachten, God van Israël, Die tussen de cherubs troont, U bent het, U alleen bent de God van alle koninkrijken van de aarde, Ú hebt de hemel en de aarde gemaakt.
Neig, HEERE, Uw oor, en luister; open, HEERE, Uw ogen en zie. Hoor al de woorden van Sanherib die hij gestuurd heeft om de levende God te honen.
Het is waar, HEERE, de koningen van Assyrië hebben al die landen met hun grondgebied verwoest, en hun goden hebben zij prijsgegeven aan het vuur. Het waren immers geen goden, maar het was het werk van mensenhanden, hout en steen. Daarom hebben zij die vernield.
Nu dan, HEERE, onze God, verlos ons uit zijn hand. Dan zullen alle koninkrijken van de aarde weten dat U de HEERE bent, U alleen.”


Jezus in de Hof van Getsemane (“de olijfpers”) tussen de Tempelberg en de Olijfberg, in de nacht van het Pesach-offer, voordat Hij werd overgeleverd aan de Romeinen (Marcus 14:34-36):

“en Hij zei tegen hen: Mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe; blijf hier en waak. En toen Hij iets verder gegaan was, wierp Hij Zich ter aarde en bad dat, als het mogelijk was, dat uur aan Hem voorbij zou gaan.  En Hij zei: Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor U; neem deze drinkbeker van Mij weg, maar niet wat Ik wil, maar wat U wilt.”

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox