Geheimen op de Menora voor de Knesset

De Knesset-menora, die bewerkt is met taferelen uit Israëls Bijbelse geschiedenis, draagt krachtige boodschappen voor deze natie in zich.

Door David Lazarus | | Onderwerpen: Knesset, Menorah
Het grote Menorah-monument dat buiten het Israëlische parlement in Jeruzalem staat. De menora is een zevenarmige kandelaar die al 2000 jaar symbool staat voor het Jodendom. Foto: Creative Commons

De Menora brengt ons terug naar de dagen dat Israël uit haar slavernij in Egypte werd bevrijd en tot een natie werd gevormd, zelfs al zwierf deze generatie van het volk op dat moment in de woestijn. Een belangrijk element in de vereniging van het Joodse volk tot “één natie onder God” was de Mishkan, de Tabernakel in de woestijn, met de gouden zevenarmige kandelaar (Exodus 25:31-39).

Eeuwen later werd de Menora het symbool van de Heilige Tempel in Jeruzalem, waar deze in het Heilige stond, samen met het reukofferaltaar en de tafel met de Toonbroden. Elke avond werden de olielampen op de Menora aangestoken door een van de Levitische priesters.

In de dagen van de Makkabeeën (1e tot 2e eeuw v. Chr.) werd de Menora een symbool van nationale aspiraties van het Joodse volk. Toen de Tweede Tempel in 70 na Christus door de Romeinen werd verwoest, gebruikten de overwinnaars de Menora om hun verovering van het Joodse volk te tonen, door hem op de Boog van Titus buiten het Colosseum in Rome af te laten beelden. De verwoesting van de Tempel en het wegvoeren door de Romeinen van de Menora, maakten een einde aan de Joodse autonomie in het land Israël en luidden een 1.900 jaar durende ballingschap in.

Ongeveer 2000 jaar later, toen de moderne staat Israël werd geboren, werd de Menora gekozen als hét embleem van de natie, omdat het de continuïteit symboliseerde vanaf het vroege begin, en door de geschiedenis heen, van het Eeuwige Joodse Volk. Sommige Joden geloven dat er geen sprake is van werkelijk Herstel, voordat de Tempel daadwerkelijk is herbouwd, en de Menora weer in het Heilige is geplaatst, hetgeen geheel Israël onder leiding van God symboliseert. Zeker, er is nog een lange weg te gaan, maar we kunnen met zekerheid concluderen dat de vestiging van de moderne staat Israël, en de plaatsing van de indrukwekkende Knesset Menora, die de wedergeboorte van een natie in haar oude thuisland symboliseert, “het begin van Israëls Verlossing” is.

De Menora

Knesset Menora (Foto: Creative Commons)

De Knesset Menora staat op een sokkel van ongeveer een meter hoog, tegenover de hoofdingang van de Knesset, de zetel van de Israëlische regering. De 29 gravures op de takken van de Menora verbeelden de spirituele strijd van het Joodse volk, evenals belangrijke gebeurtenissen in de Joodse geschiedenis, vanaf Abraham tot aan de geboorte van het moderne Israël.

Aäron en Hur ondersteunen de armen van Mozes tijdens de strijd. (Foto: Creative Commons)

De linkertak van de Menora illustreert de grote omvang van de Joodse geschiedenis, van Jesaja’s profetie van het Einde der Dagen tot aan Rabbi Yochanan ben Zakkai, die in Yavneh de Mondelinge Tradities van de Thora uiteenzette, die de basispraktijken van het Jodendom vormden nadat de Tweede Tempel was verwoest, en verder de Gouden Eeuw van het Spaanse Jodendom, en de Babylonische Ballingschap.

Andere takken geven weer hoe haar koning David triomfantelijk het afgehakte hoofd van Goliath toont, Ezechiëls visioen van de dorre doodsbeenderen, de worsteling van Jakob met de engel, Jeremia die rouwt om de verwoesting van de Eerste Tempel en de geheime immigratie van Joden naar Israël tijdens het Britse Mandaat.

Een van de belangrijkste gravures in de Menora, onderaan de onderste takken, wordt gevormd door het Bijbelvers: “Niet door macht en geweld, maar door mijn Geest, zegt de HEER der heerscharen” (Zacharia 4:6). Om de volle impact van dit vers te begrijpen, moet men de oude Engelse uitdrukking “Lord of Hosts“ (Heer der Heerscharen) bestuderen. Deze uitdrukking is vertaald vanuit het Hebreeuwse woord “Zevaot”, dat betekent “legermachten”. Met andere woorden, de profeet waarschuwt Israël om niet alleen te vertrouwen op de kracht van haar leger, maar op Adonai Zevaot, de “HEER der legermachten”. Deze uitdrukking laat de context zien van het visioen van de profeet, namelijk een Menora met olijftakken aan beide kanten, symbolisch voor de vrede voor de natie Israël.

Ezechiëls visioen van de dorre doodsbeenderen. (Foto: Creative Commons)

Volgens onderzoekers van Neot Kedumim, het Bijbels Landschaps-instituut in Israël, zijn de afbeeldingen van de stengels, takken, bloemen en bloesems op de Menora afkomstig van de Salvia Palaestina, een in Israël veel voorkomende plant die groeit in de Negev en Sinai woestijnen. De vorm van deze grove en veel voorkomende plant stond waarschijnlijk model voor de Menora, toen deze werd ontworpen en gemaakt tijdens Israëls zwerftocht door de woestijn, en dient als een voortdurende herinnering aan de noodzaak om altijd terug te keren naar ons nederige begin, als kinderen van God, altijd afhankelijk zijnde van Hem, zelfs als Natie in haar eigen land.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox