LedenEen rabbijn en een monnik lopen een rechtszaal binnen…

Door David Lazarus |
Rechtszaal van het Israëlische Hooggerechtshof. Foto: Yossi Zamir/Flash90

Het hof was in het Koninklijk Paleis van Koning James I in Barcelona, Spanje. Het was de 13e eeuw en in aanwezigheid van de koning, zijn hofhouding en vele prominente kerkelijke hoogwaardigheidsbekleders en ridders, kwam de eerbiedwaardige Rabbi Nachmanides (ook wel bekend als de Ramban), de belangrijkste geleerde, filosoof, arts en bijbelcommentator van het Jodendom, binnen om het op te nemen tegen een bekeerling van het Jodendom tot het Christendom, broeder Pablo Christiani.

De Dominicaanse broeder kwam met een nieuwe strategie waarvan hij zeker wist dat die de hoogopgeleide rabbijn zou bewijzen dat Jesjoea (Jezus) de Messias is. In plaats van te argumenteren vanuit de OT-profeten, zoals de kerk eeuwenlang zonder succes had geprobeerd, beargumenteerde de ex-Joodse broeder deze keer dat zelfs de geschriften van de Talmoed wezen op Jesjoea als de beloofde Messias. In die tijd was de studie van de Talmoed ongehoord door de kerk, die liever Joodse boeken verbrandde dan ze te lezen. Christenen werden pas sinds kort blootgesteld aan Talmoedische literatuur van de occasionele Jood die de Messiaanse claims van Jesjoea, onderwezen door de...

Israël Vandaag Lidmaatschap

Word Lid

 • Lees alle content voor leden

                     

  Krijg exclusieve en verdiepende artikelen uit Israël.

 • Steun betrouwbare journalistiek, rechtstreeks vanuit Jeruzalem

                     

  Raak verbonden met Israël, vanuit huis.

 • Laat de stem van hoop en waarheid horen

  Word onderdeel van de internationale Israel Today-familie