Dit is hoe de Palestijnse Autoriteit corruptieschandalen verzwijgt

“Het geld wordt overgemaakt naar geheime bankrekeningen en komt niet terug in de Palestijnse schatkist.” Dat zijn uw belastingcenten.

Door Baruch Yadid/TPS | | Onderwerpen: Palestijnen
De Palestijnse corruptie is een van de grootste obstakels voor een levensvatbaar vredesakkoord. Foto: Majdi Fathi / TPS

Muhammad Saeed (pseudoniem) was een zeer hooggeplaatst lid van de Anti-Corruptie Autoriteit, die enkele jaren geleden werd opgericht in de Palestijnse Autoriteit (PA). Saeed behandelde tientallen zaken, waaronder gevallen van verduistering van middelen van de PA, de aankoop van onroerend goed en landbouwgrond in de Jordaanvallei en het gebied rond Jericho, de aankoop van onroerend goed door een hoge ambtenaar in de buurt van Bethlehem en in Gush Etzion, fictieve partnerschappen, partijdigheid bij aanbestedingen en andere zaken waarbij hoge ambtenaren van de PA betrokken waren.

Een Palestijnse functionaris, lid van een van de handhavingsmechanismen in de PA, vertelde dat de PA een paar maanden geleden besloot zich te ontdoen van Saeed.

De woede gericht op Saeed groeide nadat veiligheidsfunctionarissen uit het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten eisten dat PA-hoofd Mahmoud Abbas een interne onderzoekseenheid zou oprichten als onderdeel van de strijd tegen corruptie, die de legitimiteit van de PA sterk ondermijnt. De Amerikanen voegden eraan toe dat hun eis een voorwaarde is voor de volledige vernieuwing van de betrekkingen tussen de VS en de PA.

“Saeed wist een aantal hoge functionarissen in de Palestijnse Autoriteit zeer boos te maken, die zich realiseerden dat hij gevoelige zaken onderzocht en ze besloten zich van hem te ontdoen,” zei een lid van de handhavingsmechanismen. Volgens hem werd Saeeds salaris onder verschillende voorwendsels met 80% gekort. Deze stap kwam nadat het hoge ambtenaren in de PA duidelijk werd dat Saeed elke maand veel cheques uitdeelde.

Na de verlaging van zijn salaris werden veel cheques gestorneerd, nadat de bank Saeed had laten weten dat er geen saldo op zijn bankrekening stond. Na de terugzending van de cheques deelden politieagenten Saeed mee dat hem een verhoor stond te wachten als hij zijn schulden niet vereffent, omdat het uitdelen van cheques zonder dekking een strafbaar feit is.

“Saeed begreep de hint en besloot terug te keren naar het Arabische land waar hij woonde, voordat hij met [Yasser] Arafat naar Ramallah kwam,” vertelde de bron, eraan toevoegend dat “een andere ambtenaar in zijn plaats werd geplaatst, die familiebanden heeft met enkele van de hoofden van het Palestijnse veiligheidsapparaat en zeer dicht bij het kantoor van Abu Mazen [Abbas] staat.”

De nieuwe benoeming was bedoeld om een ernstige affaire te verbergen, die werd onderzocht door Saeeds ondergeschikten voordat hij Ramallah ontvluchtte.

Het werd de onderzoekers duidelijk dat hoge ambtenaren in de Palestijnse Autoriteit twee aparte bankrekeningen aanhouden in de Bank “Palestina”. Naar deze bankrekeningen worden de fondsen overgemaakt die, volgens de onderzochte documenten, afkomstig zijn van hulpfondsen van de Wereldbank, in het kader van de hulp- en rehabilitatieprogramma’s van de Palestijnse Autoriteit.

“Het geld wordt overgemaakt naar de geheime bankrekeningen en keert niet terug naar de Palestijnse schatkist,” beweert de bron. Hij voegde eraan toe dat het hoofd van de Palestijnse Valutacommissie, Azzam A-Sawa, vragen begon te stellen nadat het bestaan van deze bankrekeningen duidelijk werd. Onlangs werd A-Sawa gedwongen zijn positie te verlaten, als onderdeel van de “reorganisatie” in de PA-instellingen.

OPMERKINGEN VAN DE REDACTEUR: Men moet niet vergeten dat de Palestijnse Autoriteit grotendeels gefinancierd wordt door Westerse buitenlandse hulp. Met andere woorden, dat zijn uw belastingcenten en euro’s die door het Palestijnse leiderschap worden misbruikt.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox