De ware betekenis van “pro-Palestijns”

De echte “pro-Palestijnse” voorstanders zijn degenen die een goed leven voor Palestijnen willen, niet degenen die Palestijnen aanmoedigen om zich aan te sluiten bij terroristische groeperingen.

Door | | Onderwerpen: Palestijnen
De aanhangers van de Palestijnse zaak denken dat zij de Palestijnse Arabieren helpen door haat te zaaien tegen Israël. Het tegendeel is het geval. Foto: Hadas Parush/Flash90

Een anti-Israël groep genaamd het Palestinian Solidarity Forum (PSF) heeft vertegenwoordigers van de door Iran gesteunde Palestijnse terreurgroepen Hamas en Palestinian Islamic Jihad uitgenodigd om te spreken op een evenement aan de Universiteit van Kaapstad in Zuid-Afrika op 20 maart.

De twee terreurleiders, Khaled Qaddoumi van Hamas en Nasser Abu Sharif van de PIJ, spraken als onderdeel van de jaarlijkse “Israël Apartheid Week”, een eenzijdig propaganda-evenement ter veroordeling van Israël dat elk jaar plaatsvindt op verscheidene universiteiten in de Verenigde Staten en Europa.

Het uitnodigen van Hamas- en PIJ-functionarissen om deel te nemen aan dergelijke evenementen toont aan dat het werkelijke doel van de zogenaamde pro-Palestijnse groepen niet is om de Palestijnen te helpen, maar om haat en laster te zaaien tegen de enige democratie in het Midden-Oosten: Israël.

Deze publiekelijk getoonde steun voor terreurgroepen dient niet de belangen van de Palestijnen. In plaats daarvan zendt het een boodschap aan de Palestijnen dat studenten en professoren aan universiteiten over de hele wereld terrorisme steunen als een middel om Joden te doden en Israël te vernietigen.

De deelname van terroristische leiders aan de Israël Apartheid Week laat zien dat de werkelijke bedoeling van anti-Israël groepen op de campus niet is om Israël te bekritiseren maar om het te vernietigen.

Hamas en PIJ, die oproepen tot de vernietiging van Israël en een tweestatenoplossing afwijzen, zijn door de Verenigde Staten, Canada, de Europese Unie, Israël, Japan, Australië, Nieuw-Zeeland en Groot-Brittannië geclassificeerd als terroristische organisaties. De twee groepen hebben duizenden terroristische aanslagen tegen Israël gepleegd, waaronder zelfmoordaanslagen, schietpartijen, steekpartijen en ramkraken. Zij zijn ook verantwoordelijk voor het afvuren van duizenden raketten vanuit Gaza op Israël in de afgelopen twee decennia.

Het is ironisch dat degenen die zichzelf “pro-Palestijns” noemen, vertegenwoordigers van radicale islamitische groeperingen uitnodigen om aan te zetten tot haat tegen Israël, terwijl de Palestijnen die in Gaza leven onder het bewind van Hamas en PIJ lijden onder onderdrukking en repressie.

In de afgelopen twee decennia hebben de twee Palestijnse terreurgroepen de inwoners van Gaza in verschillende gevechtsronden met Israël verwikkeld, meestal na het afvuren van raketten op Israëlische steden. De oorlogen hebben aan duizenden Palestijnen het leven gekost en grote schade toegebracht aan de twee miljoen Palestijnen die in Gaza wonen.

Nog verontrustender is dat de studenten aan de Zuid-Afrikaanse universiteit hun steun aan het “verzet” van Hamas en PIJ tegen Israël niet onder stoelen of banken staken. De term “verzet” is een eufemisme voor terroristische aanslagen tegen Israëliërs. De “pro-Palestijnse” studenten hielden zelfs een “wake” op de campus ter ondersteuning van de “martelaren die hun leven opofferden voor de bevrijding van Palestina”. De term “martelaren” verwijst naar terroristen die zijn gedood bij aanslagen tegen Israël of bij gewapende botsingen met Israëlische veiligheidstroepen.

Tijdens de “wake” toonden de studenten vlaggen en spandoeken van Hamas en Hezbollah, de door Iran gesteunde terreurgroep in Libanon, alsook foto’s van Qassem Soleimani, de commandant van de Iraanse Islamitische Revolutionaire Garde die in 2020 door de Verenigde Staten in Irak werd vermoord.

Als de “pro-Palestijnse” groepen echt bezorgd waren om de Palestijnen, zouden ze zich uitspreken tegen de repressieve maatregelen en mensenrechtenschendingen van Hamas in Gaza.

Op 22 maart hebben veiligheidsagenten van Hamas de Palestijnse journalist Hani Abu Rizek gearresteerd en hem geslagen. Volgens bronnen in Gaza werd Abu Rizek gearresteerd nadat hij had gemeld dat Palestijnen klaagden over de hoge belastingen die door de Hamas-regering werden geheven.

Door Hamas te steunen en de benarde situatie van Palestijnen zoals Abu Rizek te negeren, zeggen de studenten die de zogenaamde “Israël Apartheid Week” vieren eigenlijk dat ze het optreden van de terreurgroep tegen journalisten steunen.

Het verheerlijken van een massamoordenaar als Soleimani is geen uiting van solidariteit met de Palestijnen. In feite hebben veel Palestijnen de gedode Iraanse militaire commandant veroordeeld als een moordenaar die verantwoordelijk is voor wreedheden tegen vele moslims, waaronder Irakezen, Syriërs en Palestijnen. Toen Hamas posters met foto’s van Soleimani ophing in de Gazastrook, haalden de Palestijnen ze neer uit protest tegen zijn misdaden.

De “pro-Palestijnse” campusactivisten weten waarschijnlijk niet dat Palestijnen in Gaza feest vierden en snoep uitdeelden toen ze hoorden van de moord op Soleimani. De Palestijnse columnist Ibrahim Hamami merkte in een tweet op:

“Iedereen die Qassem Soleimani prijst, is medeplichtig aan zijn misdaden. Ik beschouw elke verklaring van die strekking als politieke domheid en verraad aan het bloed van de moslims dat door deze misdadiger is vergoten.”

Het is moeilijk in te zien hoe het steunen van een massamoordenaar als Soleimani en de Iraanse proxy-terreurgroepen – Hamas, PIJ en Hezbollah – de Palestijnen enig goed doet. Integendeel, degenen die deze terroristen steunen, bewijzen de Palestijnen een slechte dienst, vooral degenen die blijven lijden onder het bewind van Hamas en PIJ in Gaza.

In plaats van scholen en ziekenhuizen voor hun bevolking te bouwen, investeren Hamas en PIJ miljoenen dollars in het smokkelen en vervaardigen van wapens en het maken van tunnels om Israël te infiltreren en Joden te vermoorden. In plaats van de levensomstandigheden van hun volk te verbeteren, heffen de leiders van Hamas en PIJ nieuwe belastingen op de Palestijnen terwijl zij een comfortabel leven leiden in Qatar, Libanon en andere landen. In plaats van hun volk democratie en vrijheid van meningsuiting te brengen, arresteren en intimideren de terreurgroepen journalisten, mensenrechtenactivisten en politieke tegenstanders.

Natuurlijk maken al deze schendingen niets uit voor de zogenaamde “pro-Palestijnse” studenten aan de universiteiten. Hebben deze studenten ooit Hamas aangeklaagd voor het onderdrukken van openbare vrijheden en het ontnemen van een goed leven aan hun bevolking? Nee. Zullen deze studenten ooit het Palestijnse leiderschap aanklagen voor financiële corruptie en vervolging van politieke tegenstanders en critici? Nee.

De “pro-Palestijnse” individuen en groepen zouden zich ook kunnen realiseren dat zij, door partij te kiezen voor Hamas en de PIJ, hetzelfde volk – de Palestijnen – dat zij beweren te steunen, niet helpen maar schaden.

Hamas staat er bijvoorbeeld al lang om bekend journalisten te vervolgen die haar corruptie aan de kaak durven te stellen. Het gaat onder meer om Abu Rizek, die vorige week door Hamas werd gearresteerd, en Saeed Ahmad in november 2022 omdat hij de vermeende betrokkenheid van de terreurgroep bij het smokkelen van Palestijnen van Gaza naar Europa aan de kaak had gesteld. Saeed Ahmad was een jaar eerder ook al zonder aanklacht aangehouden.

Naast journalisten, die regelmatig het doelwit zijn van Hamas, worden ook academici door de terreurgroep gearresteerd. Salem al-Sabah bijvoorbeeld, hoofd van de Universiteit van Palestina in Gaza, werd vorig jaar door Hamas gearresteerd – zonder arrestatiebevel, waardoor gebruikers van sociale media het incident een “ontvoering” noemden. Zijn vermeende misdaad was dat hij “mensen dicht bij Hamas had ontmaskerd en hen beschuldigde van het witwassen van geld en corruptie”.

Het stilzwijgen van de “pro-Palestijnse” studenten over deze arrestaties schaadt de Palestijnen: Het stelt Hamas in staat om door te gaan met haar brutaliteit zonder zich zorgen te maken over negatieve reacties van de internationale gemeenschap.

Het stilzwijgen van de “pro-Palestijnse” studenten over deze arrestaties schaadt de Palestijnen: Het stelt Hamas in staat om door te gaan met haar brutaliteit zonder zich zorgen te hoeven maken over negatieve reacties van de internationale gemeenschap.

De “pro-Palestijnse” campusactivisten hebben weer eens bewezen dat het enige wat zij te bieden hebben, haat tegen Israël is. De echte “pro-Palestijnse” voorstanders zijn zij die een goed leven voor de Palestijnen willen, niet zij die hen aanmoedigen om terreurgroepen te steunen.

Bijvoorbeeld, in plaats van op een campus te zitten en zich aan te sluiten bij Hamas en PIJ, zouden “pro-Palestijnse” activisten campagne moeten voeren om democratie en vrijheid van meningsuiting te eisen voor Palestijnen die leven onder de Palestijnse Autoriteit op de Westelijke Jordaanoever en Hamas in Gaza.

Deze activisten zouden campagne moeten voeren voor vrouwen- en homorechten in het door Hamas geregeerde Gaza. Op die manier kan men een echte “pro-Palestijnse” activist zijn. “Pro-Palestijns” zijn betekent niet noodzakelijkerwijs anti-Israël zijn.

In plaats van op te roepen tot boycots en sancties tegen Israël, zouden “pro-Palestijnse” studenten Israëliërs en Palestijnen op hun campus moeten uitnodigen om bruggen te bouwen tussen de twee volkeren in plaats van ze te vernietigen. Als deze studenten willen dat Palestijnen Israël boycotten, zouden ze banen en salarissen moeten aanbieden aan Palestijnen, en niet nóg meer haatboodschappen verspreiden.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox