LedenBovennatuurlijke rampen en wonderen in de Hebreeuwse Schriften

Hoe de moderne wetenschap sommige sceptici van de Bijbelse waarheid overtuigt.

Door David Shishkoff | | Onderwerpen: Bijbel
Het gebied rond de Dode Zee. Foto: Yonatan Sindel / Flash90

Waarom wonderen? De wonderen van de Bijbel, zowel het Oude als het Nieuwe Testament, zijn het centrale bewijs van Gods ingrijpen in de normale gang van het menselijk bestaan.

Het Pascha bijvoorbeeld herinnert eraan hoe God door wonderen bevestigde dat Mozes inderdaad een opdracht had gekregen van zijn goddelijke, almachtige Schepper. Dit bewijs werd geleverd ten bate van zowel de Israëlieten als de Egyptenaren. De plagen/tekenen/mirakelen waren spoedig zo onbetwistbaar dat Farao’s eigen raadgevers eraan toevoegden: “Dit is de vinger van God.” (Ex 8:19)

Israel Today wil graag op deze indrukwekkende gebeurtenissen ingaan om te zien hoe zij vandaag de dag in Israël en daarbuiten worden ervaren. Hoe kijken de mensen tegen deze wonderen aan? Hoe rijmen mensen de normatieve patronen van dagelijkse repetitieve verschijnselen met de fantastische gebeurtenissen uit bijbelse tijden? Onweerlegbaar bewijs van een hemels oordeel – in het meest prestigieuze wetenschappelijke tijdschrift.

Een bijzonder opzienbarend voorbeeld van een bovennatuurlijk bijbels teken is de vernietiging van Sodom en Gomorra op de vlakten van de Jordaanvallei. Voor een sceptische geest lijkt het bijbelse verhaal...

Israël Vandaag Lidmaatschap

Word Lid

 • Lees alle content voor leden

                     

  Krijg exclusieve en verdiepende artikelen uit Israël.

 • Steun betrouwbare journalistiek, rechtstreeks vanuit Jeruzalem

                     

  Raak verbonden met Israël, vanuit huis.

 • Laat de stem van hoop en waarheid horen

  Word onderdeel van de internationale Israel Today-familie