Zijn Israëli’s voorbereid op persoonlijke kosten van annexatie?

We zijn nu drie weken voorbij de uiterste datum van 1 juli, die premier Benjamin Netanyahu heeft gesteld, om te beginnen met de uitvoering van de annexatie van de Jordaanvallei en andere delen van Judea en Samaria, door Israël. Meer dan een maand lang praatte Netanyahu over deze stap, en het feit dat deze wordt gesteund door de zogenaamde ‘Deal van de Eeuw’ van de Amerikaanse president Donald Trump.

Door Rami Dabbas |

Maar het lijkt erop dat er nu meer tijd nodig is, mogelijk tot september, hoewel Netanyahu zeker rekening houdt met de komende Amerikaanse presidentsverkiezingen in november.

David Brodett, een voormalig directeur-generaal van het Israëlische ministerie van Financiën, heeft onlangs de mogelijke impact van verschillende annexatiescenario’s op de Israëlische economie beoordeeld. Hij heeft beoordeeld dat een volledige annexatie van de betrokken gebieden Israël 52 miljard shekels (ongeveer 13 miljard euro) per jaar zou kosten.

Een recente studie, gepubliceerd door onderzoekers van het Gemenebest van Onafhankelijke Staten (GOS, de voormalige Sovjet-Unie), stelt dat als Israël geleidelijk aan de hele Westelijke Jordaanoever zou annexeren, met inbegrip van 2,6 miljoen Palestijnen die momenteel onder Palestijns gezag staan, dit de regering 67 miljard extra shekels per jaar zou kosten voor de gezondheidszorg, het onderwijs, de naturalisatie en de verzekeringen en de veiligheid. Tegelijkertijd zou Israël slechts 15 miljard shekels aan belastinginkomsten ontvangen, wat ons een totale jaarlijkse financiële last van 52 miljard shekels oplevert. Dat komt overeen met 13 procent van de jaarlijkse staatsbegroting van Israël.


Afbeelding: Israëli’s genieten een zeer hoge levenskwaliteit in vergelijking met de rest van het Midden-Oosten. Zijn ze bereid dat te verlagen door 2,6 miljoen Palestijnen aan de nationale bevolking toe te voegen? (Foto: Miriam Alster/FLASH90)

Een alternatief scenario, waarbij Israël alleen gebied C annexeert en de rest van de Westelijke Jordaanoever onder militaire controle blijft, zou de overheidsuitgaven met 8,4 miljard shekels doen toenemen. In een interview met de Israëlische legerradio gaf Brodett aan dat hij een domino-effect voorziet: als Israël vandaag de dag de Jordaanvallei annexeert, zal het uiteindelijk de hele Westelijke Jordaanoever annexeren. ‘Het proces van gedeeltelijke annexatie zou kunnen eindigen met de annexatie van alle gebieden, ook al kost het tijd,’ aldus Brodett. Volgens de Israëlische econoom zal dit proces onder invloed van lokale en internationale druk eindigen met het verlenen van burger- en economische rechten aan de Palestijnen, en dit zal, net als in Oost-Jeruzalem, massale toewijzingen vereisen.

Het is echter onwaarschijnlijk dat de gevolgen voor de Israëlische economie beperkt zullen blijven tot deze toewijzingen, omdat de annexatie van het land (geheel of gedeeltelijk) onvermijdelijk zal leiden tot actieve oppositie van de Palestijnen. Volgens de studie kan het geweld op de Westelijke Jordaanoever zich uitbreiden naar andere gebieden van Israël en uiteindelijk dezelfde economische gevolgen hebben als de Tweede Intifada. De uitbraak van geweld zal de Israëlische economie ongeveer 40 miljard shekels per jaar kosten, of 5.000 tot 9.000 shekels per persoon, gedurende een periode van 1-3 jaar.


Afbeelding: Israëlische annexatie zou zeker leiden tot meer geweld, maar de vraag is, hoeveel? De meeste Palestijnen hebben aangegeven dat ze het vechten moe zijn. (Foto: Flash90)

De onderzoekers zeggen dat de directe buitenlandse investeringen in Israël zullen afnemen met 9 miljard shekels per jaar, als gevolg van de opleving van het geweld. Bovendien zouden er internationale sancties kunnen worden opgelegd aan Israël.

Al in 2018 publiceerden de onderzoekers van het GOS een voorlopige beoordeling van de schade die door internationale sancties aan Israël wordt toegebracht, waarbij ze zich baseerden op de nasleep van de annexatie van de Krim door Rusland in 2014. De schade aan het Russische bruto binnenlands product (bbp) als gevolg van de sancties wordt geschat op 2,4% in de komende drie jaar. Voor Israël betekent dit dat het bbp met 3,3 miljard shekels zou krimpen. Het is ook mogelijk dat de shekel in waarde daalt, waardoor buitenlands kapitaal uit het land wegvlucht en de toegang van Israël tot de internationale financiële markten wordt geschaad. Een stijging van de overheidsuitgaven en een laag bbp zullen onvermijdelijk ernstige gevolgen hebben voor de levensstandaard van de Israëlische burgers. Uit cijfers van de OESO blijkt al dat het bbp per hoofd van de bevolking in Israël lager is dan in de meeste ontwikkelde landen.

De zaak is niet alleen ideologisch. Als Bijbelgelovige Jordaanse Arabische christen ben ik er voorstander van dat Israël Judea en Samaria, die historisch gezien Joodse gebieden zijn, inlijft. Maar er zijn nog andere overwegingen waarmee rekening moet worden gehouden. Als ik de Israëli’s zou vragen of ze bereid zijn een dergelijke prijs voor annexatie te betalen en een verlaging van hun levensstandaard met 10-15% te accepteren, weet ik niet zeker of je een positief antwoord op de vraag zou krijgen.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuwsbrief.