Wie of wat geeft vorm aan de gerechtelijke hervorming van Israël?

De Republikeinse Partij van de VS of het Joodse erfgoed? Volgens onderzoekers ligt Amerikaans neoconservatisme en niet de handhaving van de Joodse wet aan de basis van Israëls gerechtelijke hervormingen.

Door Redactie Israel Today | | Onderwerpen: justitiële hervormingen
Zouden de oude Joodse wijzen de justitiële hervorming van de regering Netanyahu steunen? Foto: Avshalom Sassoni/Flash90

Wat is het leidmotief van Israëls inspanningen om de rechterlijke macht te hervormen? Hoewel velen tegen de manier zijn waarop de regering Netanyahu te werk gaat, zijn de meeste nuchtere Israëli’s, zoals president Isaac Herzog, het erover eens dat justitiële hervorming noodzakelijk is. Maar met welk doel?

Twee Israëlische onderzoekers, experts op het gebied van de duizenden jaren oude Joodse juridische erfenis, benadrukken dat de hervorming van de rechterlijke macht in overeenstemming moet zijn met zowel de Joodse principes als de moderne democratische waarden.

De justitiële hervorming in haar huidige vorm wordt uitgevoerd door de meest religieuze regering in de geschiedenis van de staat Israël. Je zou daarom een sterkere nadruk op Joodse religieuze rechtsbeginselen verwachten. Maar dit is niet het geval, beweren onderzoekers. Zij zeggen dat de architecten van de justitiële hervorming in de Joodse staat zich tot nu toe meer lijken te laten leiden door de politiek van de Republikeinse Partij dan door het Jodendom.

Prof. Benny Porat is directeur van het Israel Matz Instituut voor Joods Recht aan de Hebreeuwse Universiteit in Jeruzalem. Dr. Hagai Schlesinger is postdoctoraal onderzoeker aan het Safra Center for Ethics aan de Universiteit van Tel Aviv.

Hun artikel werd afgelopen vrijdag gepubliceerd in het populaire synagogale tijdschrift Shabton.

Daarin stellen ze dat de twee belangrijkste voorstanders van de hervormingspush, minister van Justitie Yariv Levin (Likud) en MK Simcha Rothman (Religieus Zionisme), niet gebaseerd zijn op halacha (Joodse religieuze wet), maar op een neoconservatief wereldbeeld dat het nauwst verbonden is met de Republikeinse Partij in de Verenigde Staten.

“De drang om onbeperkte en ongebreidelde macht toe te kennen aan een meerderheidscoalitie wijkt af van fundamentele principes die zich hebben ontwikkeld in de wereld van het Joodse juridische erfgoed, in het bijzonder met betrekking tot tegenwichten en beperkingen op de autoriteit van de gemeenschap om haar wetten te maken. Als Joodse staat, en niet alleen als democratische staat, is dit initiatief niet in overeenstemming met de fundamentele rationaliteit van de tradities van de Joodse gemeenschap zelf,” schrijven Porat en Shlesinger.

Ze zijn in het bijzonder niet gelukkig met pogingen om het Hooggerechtshof het recht te ontnemen om elke wet die door de Knesset wordt aangenomen “gerechtelijk te toetsen”. Voorstanders van een hervorming van de rechterlijke macht stellen dat het ongekozen hof de Israëlische wetgeving bepaalt door elke wet waar het het niet mee eens is terzijde te schuiven, wat het al talloze keren heeft gedaan. En dat is gewoon niet democratisch.

Maar Porat en Schlesinger zeggen dat de Wijzen het belang erkenden van een effectieve rechterlijke toetsing van de beslissingen van leiders van Joodse gemeenschappen, om ervoor te zorgen dat zij geen misbruik maken van de macht die hun is toevertrouwd. Natuurlijk was een van de methoden waarmee dit soort rechterlijke toetsing in het verleden werd uitgevoerd het vragen van de goedkeuring van vooraanstaande rabbijnen, waarvan we allemaal weten dat deze vandaag de dag onmiddellijk zou worden afgewezen door de seculiere massa.

De onderzoekers benadrukten dat een dergelijke rechterlijke toetsing noodzakelijk was in het oude Israël, in de diasporagemeenschappen en in het moderne Israël om te voorkomen dat de meerderheid minderheden zou uitbuiten. Dit is in overeenstemming met de Bijbelse wet, die stelt dat Israël ook eerlijk en rechtvaardig moet omgaan met buitenlanders die in haar land wonen of haar land bezoeken.

Kortom, volgens Porat en Shlesinger zijn de huidige pogingen tot hervorming van de rechterlijke macht in strijd met “de principes die door de wijzen van de Hebreeuwse wet zijn geschetst, omdat ze de regering in staat stellen naar eigen goeddunken te handelen en daarbij interne checks and balances elimineren – iets waar de arbiters van de halacha-generaties lang bang voor zijn geweest en hebben geprobeerd te voorkomen.”

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox