Wie heeft Trump groter gemaakt, Amerika of Israël?

Henry Kissinger, de vroegere Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, zei ooit dat Staten geen vrienden hebben, alleen maar belangen. Waarom steunt de Amerikaanse regering Israël dan zonder voorbehoud, ook al is zij het niet altijd eens met het beleid van Israël?

Door Aviel Schneider |

Wat is er zo verleidelijk aan om Israël te steunen, dat Washington het risico aanvaardt, al zijn invloed in de islamitische wereld en de toegang tot de energiebronnen van het Midden-Oosten te verliezen? Wat verbindt een wereldmacht met een kleine Staat zoals Israël?

Over minder dan vier weken vinden er verkiezingen plaats in de VS. Iedereen wacht met spanning af of de Amerikaanse president Donald Trump wordt herkozen of dat Joe Biden de nieuwe president wordt.

Na vier dagen in het ziekenhuis is de met Corona besmette Trump weer in het Witte Huis. Volledig bezig met de verkiezings­campagne en actief op Twitter: ‘Wees niet bang voor Covid. Onder mijn regering zijn echt goede medicijnen ontwikkeld en inzichten verkregen. Ik voel me beter dan 20 jaar geleden’.

Natuurlijk maakte hij de artsen in Israël en andere landen boos, door het gevaar van het coronavirus te bagatelliseren. President Trump werd door God gezonden om de Verenigde Staten te redden, beweren Amerikaanse televisiepredikers, waaronder de predikant van een megakerk in Texas, John Hagee (80), voortdurend. Hagee is de sleutelfiguur tussen Benjamin Netanyahu en Donald Trump, want Hagee is al tientallen jaren een goede vriend van Netanyahu. Nu blijkt dat Hagee sinds gisteren ook besmet is met Corona.

In Israël hebben velen een vergelijking gemaakt tussen de Perzische koning Cyrus en de Amerikaanse president Donald Trump. ‘Net zoals het Joodse volk zich de grote koning Cyrus uit Perzië herinnert, die Jeruzalem 2500 jaar geleden heeft erkend, vereert de meerderheid van de Israëli’s Amerika en president Trump. Hij is een echte rockster in Israël’, tweette Yair Netanyahu, de zoon van de Israëlische premier, een paar maanden geleden. ‘Trump zal in de Joodse geschiedenis altijd in herinnering blijven voor het verplaatsen van de ambassade naar Jeruzalem en het erkennen van Jeruzalem als de Israëlische hoofdstad en de Israëlische soevereiniteit over de Golanhoogte,’ vertelde Netanyahu junior voor de Amerikaanse televisie.

Koning Cyrus van Perzië bevrijdde niet alleen de Joden uit de gevangenschap in Babylon, maar stond hen ook toe hun tempel te herbouwen, en gaf hen zelfs de voorwerpen uit de tempel terug, die Nebukadnessar in beslag had genomen. Cyrus had inderdaad de weder­opbouw van de tempel bevolen, want God ‘bewoog zijn hart’ hiertoe: ‘Zo zegt Kores [Cyrus], de koning van Perzië: “alle koninkrijken van de aarde heeft de Here, de God van de hemel, mij gegeven, en Hij heeft mij opgedragen Hem een huis te bouwen in Jeruzalem, in Juda”.’

Is het mogelijk dat God het hart van Donald Trump ook heeft bewogen? Of heerste misschien ook in Bijbelse tijden het idee van de Amerikaanse Joodse minister van Buitenlandse Zaken Kissinger, dat alleen belangen politiek maken, en niet vriendschap? In hoeverre kan Israël vertrouwen op de Amerikaanse president Donald Trump? En wat gebeurt er als de Democraat Joe Biden de komende verkiezingen wint? Zullen de Israëlisch-Amerikaanse betrekkingen zonder Trump voor het eerst echt op de proef worden gesteld?

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.