WHO: Derde Corona-prik ten koste van Derde Wereld

Zonder de Joodse Staat bij naam te noemen, keuren hoge WHO-functio­naris­sen het massale geven van de naar hun mening ‘onnodige’ derde ofwel ‘booster’ vacci­natie af, en pleit voor een betere verde­ling van de beschikbare vaccins tussen rijke en arme landen.

Door Ryan Jones |

Afbeelding: De WHO is niet blij met het ‘hamsteren’ van vaccin-doses door Israël en het uitdelen van Covid-booster injecties (Foto: Miriam Alster/Flash90)

Hoewel de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) Israël niet expliciet noemde, behoort volgens hen de Joodse Staat zonder twijfel tot de landen waarvan het zij het huidige Covid-19-vaccinatiebeleid als ‘schandelijk’ bestempelt.

Bruce Aylward, de woordvoerder binnen de WHO inzake de coronavirus-pandemie, vertelde dinsdag tijdens een live-evenement op de sociale media, dat een relatief klein aantal rijkere landen vaccin-doses oppotten, waardoor armere landen niet in staat zijn hun bevolking adequaat te vaccineren.

‘Er zijn waarschijnlijk twintig mensen in onze huidige wereld die een cruciale rol kunnen vervul­len om deze onge­lijkheid op te lossen’, legt Aylward uit. ‘Deze mensen zijn leiding­gevend binnen de grote bedrij­ven die hiervoor verant­woordelijk zijn, en anderen leiden de landen die de meeste vaccins ter wereld contrac­teren, maar het zijn tevens de leiders van de landen die ze produceren’.
Het resultaat van de afspraken tussen deze 20 mensen is, dat landen met een hoog gemiddeld inkomen 104 vaccin-doses per 100 burgers konden toedienen, terwijl de 29 armste landen ter wereld slechts 2 doses per 100 burgers hebben toegediend. ‘We zouden collectief van onszelf moeten walgen’, voegde Aylward daar nog aan toe.

Vaccinvoorraad een bron van trots
De WHO-functionaris noemde geen enkel land bij naam, maar Israël staat bovenaan de lijst van de landen die het afgelopen jaar meer dan genoeg vaccin-doses hebben weten te bemachtigen.

In feite is het een soort bron van nationale trots geweest dat Israël op een gegeven moment zoveel vaccin-doses beschikbaar had, dat het een deel ervan aan andere landen schonk en verkocht.

Is de derde vaccinatie onnodig?
Deze ruime vaccinvoorraad van Israël maakte het mogelijk om een ​​derde ‘booster’-injectie te geven aan meer dan een half miljoen inwoners, ouder dan 60 jaar. De regering overweegt nu om elke inwoner ouder dan 45 jaar een derde dosis aan te bieden.

Maar de WHO beoordeelt het geven van booster-injecties zowel onnodig, als ook een duidelijke indicatie van de grove wereldwijde ongelijkheid bij de vaccinatie.

‘Er is nog geen wetenschappelijk bewijs dat we een derde dosis nodig hebben’, benadrukt Mariangela Simao, assistent-directeur-generaal van de WHO-afdeling die verantwoordelijk is voor toegang tot medicijnen, vaccins en farmaceutische producten.

Vorige week riep de WHO op tot een onmiddellijke stopzetting van Covid 19 booster­injecties. Momenteel zijn Israël, Rusland en Hongarije de enige landen die een derde injectie toedienen. Duitsland en Frankrijk zijn voornemens om op 1 september hiermee te beginnen.

Het pleidooi van de WHO is aan dovemans­oren gericht binnen de Joodse Staat, waar de regering verwoed probeert een vierde infectie-golf in te dammen, vooraf­gaand aan het nieuwe schooljaar en de komende Joodse feest­dagen.

Minister-president Naftali Bennett probeert op agressieve wijze het inenten van zo mogelijk 100% van de bevolking (inclusief kinderen ouder dan 12) te stimuleren. Volgens hem is het geven van een booster aan alle senioren de enige manier om een volgende lockdown te voorkomen.

Zonder twijfel richt elk land zich dus meer op het bevorderen van hun eigen economisch herstel, dan of andere landen al dan niet gelijke toegang krijgen tot het vaccin.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.