Wereld zoekt God bij de Westelijke Muur in Jeruzalem

‘Lieve God, breng alstublieft een einde aan Corona, en laat mijn ouders een nieuwe iPhone en een JBL speaker voor me kopen,’ schrijft Aron Mecklen, een jongen uit Duits­land, in zijn brief aan God, die de Israël­ische post voor de feest­dagen in de Weste­lijke Muur plaatste.

Door Yossi Aloni |

Afbeelding: Een heilig voorrecht om hoop, gebeden en petities van gelovige mensen bij God af te leveren. (Foto: Sasson Tiram)

Amber uit Texas dankt God, en doet de groeten aan haar over­leden echt­genoot Philip, en andere over­leden vrienden: ‘Dank u voor de zorg voor mijn over­leden familie en vrienden,’ schrijft ze. ‘Aan mijn lieve Philip, we kregen de beste kalkoen voor de vakantie. Ik heb niemand om ruzie mee te maken over de kalkoen­borst! Wat hield je toch van het witte vlees.’

Sylvia uit Ecuador vraagt om eenheid in de familie. ‘Vergeef me, Vader, dat ik veel gunsten heb ontvangen en geen berouw heb getoond. Als U nu eens kon zorgen voor de ziel van mijn man daarboven en ook voor ons hier beneden.’

Anna, een alleenstaande moeder uit Canada, vraagt om vrede in haar gezin. ‘God, breng alstublieft nieuwe vrienden in mijn leven en zeg tegen mijn familie dat ze me moeten helpen, want ik heb niemand om mee te praten.’

Matanu uit Mombasa, Kenia, voegde een loonstrookje van zijn werk bij, samen met een aantal namen en belangrijke adressen van mensen van de regering en de politie in zijn land.

Deze brieven en honderden andere werden deze week in de Westelijke Muur geplaatst, in een ceremonie die werd uitgevoerd door de Israëlische post­dienst met de rabbijn van de Westelijke Muur, aan de vooravond van Rosh Hashanah en de Bijbelse feestdagen die vallen in de Joodse maand Tishrei.

Brieven aan God. (Foto: Sasson Tiram)

Directeur Danny Goldstein van de Israëlische Postdienst en rabbijn Rabinowitz, rabbijn van de Westelijke Muur en de Heilige Plaatsen, plaatsten de honderden brieven die van over de hele wereld kwamen, bestemd voor Hem die in de Hoge zetelt, tussen de stenen van de Weste­lijke Muur. De brieven zijn afkomstig van mensen van alle geloofs­over­tuigingen en religies uit een breed scala van landen: Kenia, Spanje, India, België, de Verenigde Staten, Japan, Canada, Ecuador, Dene­marken, Duits­land, Frankrijk, Polen, Rusland en meer. Sommige brieven zijn gericht aan God, andere aan Jezus (Yeshoea), en ze hebben allemaal hetzelfde gemeen: gebed, verzoek en smeek­bede, elk in over­een­stem­ming met zijn of haar geloof, en zelfs verzoeken om vrede en bood­schappen aan over­leden familie­leden.

De brieven worden het hele jaar door ontvangen en bewaard op de afdeling Verloren en Gevonden voorwerpen van de Israëlische Post, en worden, zoals gezegd, eenmaal per jaar in de Westelijke Muur geplaatst. Als gevolg van het coronavirus zijn veel toeristen de laatste anderhalf jaar niet naar Israël gekomen, en het sturen van de brieven is voor hen een manier om een boodschap over te brengen aan de plaats waar zij voelen dat God het meest nabij is.

Ze worden verstuurd door mensen van alle leeftijden, van kinderen tot bejaarden, op brief­kaarten, notitie­papier, zowel lange als korte bood­schappen, sommige duidelijk en andere minder leesbaar, op allerlei soorten papier, van karton tot versleten kartonnen dozen, met een pen, een stift of een penseel. Er zijn grappige brieven, andere smekend, en sommige zelfs betraand. Er zijn verzoeken om genezing, een goed inkomen, een perfecte partner, gemoeds­rust en spel­computers, een vriend­schappelijke scheiding en zelfs succes voor een favoriet sportteam. In de meeste brieven en afhankelijk van het tijdstip van verzending, schreven de afzenders dit jaar vooral verzoeken en gebeden om Covid-19 uit te roeien, voor persoonlijke en familiale gezond­heid en de wens om terug te keren naar een normaal leven.

Postdirecteur Danny Goldstein: ‘Dit is een opwindend project waaraan wij elk jaar deel­nemen aan de voor­avond van de Joodse feesten. Het is een traditie voor ons en we bewaken deze brieven met eerbied, aange­zien de bezorging ervan een verant­woor­de­lijk­heid en een missie is en een enorm voorrecht. Elke brief belichaamt het hele leven van mensen die zich tot God wenden met verzoeken, woorden van dank en verge­ving. De Corona­periode heeft velen ertoe gebracht zich tot God te wenden om gezondheid en welzijn voor henzelf en hun gezinnen, en om terug te keren tot de routine van hun leven, ieder in zijn eigen huis en land. Wij wensen en bidden met hen voor de vervulling van alle verzoeken van de afzenders. Shana Tovah [een goed jaar] en een goede gezondheid voor ons allen.’

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.