Wat kan Israël op het gebied van klimaat­verandering?

Bennett deed enkele grote, en vage, beloften op de klimaat­conferentie COP26. Wat moet Israël doen om daad­werkelijk het voortouw te nemen in de strijd tegen de opwarming van de aarde? En op welke gebieden kan Israël bijdragen aan een beter milieu en klimaat?

Door Yochanan Visser |

In sommige opzichten is Israël ‘groener’ dan de meeste landen, maar de oorlog tegen klimaatverandering is nog steeds geen nationale prioriteit. (Foto: Tomer Neuberg/Flash90)

De Israëlische premier Naftali Bennett suggereerde vorige week op de 26e VN-conferentie over klimaat­verandering (COP26) in Glasgow dat Israël, als de leidende start-up natie, de wereld zou kunnen helpen:
‘Als het land met de meeste start-ups per hoofd van de bevolking in de wereld, moeten we onze inspanningen kanaliseren bij het redden van onze wereld,’ zei Bennett, en legde uit dat ‘onze koolstof­voet­afdruk misschien klein is, maar onze impact op de klimaat­verandering kan machtig zijn. Als we voor­uit­gang willen bereiken, moeten we Israëls meest waarde­volle energie­bron inzetten: de energie en de denkkracht van onze mensen.’

Dit kan wel waar zijn, maar het Joodse concept van tikoen olam (het herstellen van de wereld) moet thuis beginnen, zoals de Joodse wijzen ons vele eeuwen geleden al vertelden.

Zoals we zullen zien, is Israël allesbehalve een land met een goede staat van dienst op het gebied van milieubescherming.

In Glasgow verbond Bennett Israël tot een ‘nationale missie’ om de klimaatverandering te bestrijden. Maar wordt dit gedragen door de meeste Israëli’s? (Foto: Haim Zach/GPO)

Innovatie van wereldklasse

Maar laten we eerst eens kijken naar enkele van de Israëlische bedrijven die Bennett onge­twijfeld in gedachten had en die inderdaad innovatieve methoden en apparaten hebben ontwikkeld, die kunnen helpen onze wereld te behoeden voor het onbe­woon­baar worden.

Deze bedrijven zijn misschien een klein voorbeeld van wat Israël zou kunnen doen als het zijn middelen zou richten op de bestrijding van de klimaatverandering. Israël heeft inderdaad een aantal van de meest innovatieve ideeën die er zijn, bij voorbeeld op het gebied van het gebruik van zonne-energie, gekweekt vlees, het beschermd houden van bijen, veilig drinkwater. Aan de andere kant zijn de israëli’s niet echt milieu­bewust als het gaan om verwerken van afval, hun eigen rommel opruimen, en het gebruik van weg­werp­artikelen.

Een zonne-energie centrale in de Negev, met spiegels gericht op een toren en velden zonnepanelen. (Foto: Edi Israel/Flash90)

Derde generatie zonnecellen

SOLRA is een bedrijf dat een zonnecel van de derde generatie heeft ontwikkeld die zonlicht en kunstlicht kan gebruiken om stroom te produceren. ‘De cellen zelf kunnen semi-transparant zijn en kunnen worden aangebracht op gebouwen om te worden gebruikt als zonne-ramen, niet alleen als dakpanelen of cellen binnen een veld zonnepanelen,’ aldus het bedrijf.

SOLRA CEO Avi Voldman legde verder uit aan de technologie-georiënteerde nieuwssite No Camels: ‘Wij ontwikkelen de volgende generatie zonnecellen op basis van dunne-film materialen die zijn afgeleid van perovskiet, een kristallijne stof die efficiënt licht absorbeert. Zonnecellen op basis van perovskiet hebben een hoger omzettings­rendement en een eenvoudig fabricage­proces dat een lagere kostprijs per watt mogelijk maakt dan de gangbare zonne­cellen. Het systeem van SOLRA heeft geen extra batterijen nodig om energie op te wekken voor bijvoor­beeld gebouwen en auto’s.

‘Kantoren zijn meestal bedekt met glas. Met onze oplossing kunnen zonne­panelen worden geïnstalleerd in plaats van gewoon glas – hoewel de panelen zelf ook van een speciaal soort glas zijn gemaakt.

Voormalig premier Benjamin Netanyahu proefde in december 2020 wat van het kweekvlees van Aleph Farms en noemt het ‘ongelooflijk goed’. (Foto: Kobi Gideon/GPO)

De wereld voeden

Aleph Farms ziet het als zijn missie om ‘de wereld te voeden en de planeet te behouden’, schrijft het bedrijf op zijn website. De Israëlische start-up produceert gecultiveerd vlees met behulp van een oorspronkelijke cel van het runderproduct. Aleph Farms voedt deze vervolgens met een op planten gebaseerde soep, waardoor de cellen in een ‘zeer gecontroleerde atmosfeer’ uitgroeien tot een biefstuk.

‘We hoeven de koe niet te doden of te slachten of schade toe te brengen. En omdat het in zeer gecontro­leerde en steriele omstan­dig­heden gebeurt, kunnen we het gebruik van antibiotica elimineren en de ecologische impact van de productie van rundvlees enorm vermin­deren in vergelijking met de standaard industriële methode,’ zei Lee Recht, vice-president van het bedrijf, in een commentaar aan The Jerusalem Post.

Vorig jaar voerde Aleph Farms een levens­cyclus­analyse uit. waaruit bleek dat zijn vlees­productie­methode de koolstof­voetafdruk met maar liefst 92 procent en de water­voetafdruk met 78 procent vermindert. De land­voet­afdruk werd verminderd met een indruk­wekkende 95 procent, in vergelijking met de huidige manier waarop vlees wordt geproduceerd.

De voedingsindustrie is momenteel verantwoordelijk voor 30 procent van de broei­kas­gassen in het klimaat, en de helft daarvan wordt gecreëerd door de vleesindustrie, aldus Recht.

De BeeHome van Beewise, een geavanceerde leefruimte voor onze belangrijke bijenvolken.

Bescherm de bijen

Beewise heeft een methode ontwikkeld om de bijenpopulatie in de wereld voor uitsterven te behoeden. Dit is van cruciaal belang omdat bijen 75% van alle fruit, groenten, zaden en noten bestuiven die de acht miljard mensen op deze planeet consumeren. Maar hun slinkende aantal vormt nu een directe bedreiging voor de voedselvoorziening van de wereldbevolking.

Beewise heeft een zogeheten BeeHome ontwikkeld, een robotachtig apparaat dat tot 24 bijenkolonies huisvest en ze 24 uur per dag, zeven dagen per week monitort. We schreven er vorig jaar uitgebreid over.

Tegenwoordig gaat 40 procent van alle bijenvolken per jaar verloren door een combinatie van pesticiden, de opwarming van de aarde, ziekten en andere problemen, zeggen deskundigen. Momenteel gaat elk jaar slechts 7,59 procent van de bijen in BeeHome verloren, maar het doel van BeeWise is een verlies van één of twee procent te bereiken, een niveau dat 50 jaar geleden ook al bestond.

Er is geen kostbaarder hulpbron dan schoon drinkwater, en ook daarvoor heeft Israël oplossingen gevonden, zoals water­ontzilting en drinkwater uit de lucht. (Foto: Moshe Shai/Flash90)

Oplossingen voor drinkwater

Water is van cruciaal belang voor het leven, en nergens meer dan in het Midden-Oosten. Een Israëlische start-up heeft een mogelijke oplossing gevonden voor de toene­mende water­crisis in de wereld.

Veilig drinkwater wordt steeds schaarser, zoals we recent hebben kunnen zien in landen als Iran, Syrië, Irak, Jordanië en Libanon, waar de watervoorziening ernstig is verstoord door droogte en wanbeheer, maar ook door de stijgende temperaturen. Watergen probeert dit, evenals conflicten over water, op te lossen met zijn innovatieve apparaten die water uit de lucht halen.

‘De oplossingen van het bedrijf zijn de meest effectieve en economische manier om het dringende probleem van (drink)water­schaarste op elke locatie en op elk moment op te lossen, en maken het ook mogelijk om koolstof-intensieve toeleverings­ketens en milieuschadelijk plastic afval te elimineren,’ schreef Watergen op zijn website.

Het grootste apparaat van Watergen produceert 6.000 liter water per dag, maar er zijn ook genoeg machines die geschikt zijn voor thuisgebruik.

Israëli’s roepen op tot actie tegen klimaatverandering. Maar voor het grootste deel van de bevolking heeft het gewoon geen prioriteit. De tijd zal leren of Bennett dat kan veranderen. (Foto: Avshalom Sassoni/Flash90)

Milieu en klimaat hebben geen prioriteit

Zoals we kunnen zien aan de bovenstaande start-ups, heeft Israël inderdaad, zoals Bennett zei, de capaciteit om de wereld te leiden in het ontwik­kelen van oplos­singen voor de klimaat­veranderings­crisis.

Helaas is in Israël zelf de bescherming van het milieu en de aanpak van de klimaat­crisis nog geen nationale prioriteit geworden. En dan hebben we het niet alleen over politieke prioriteiten.

Een grote meerderheid van de Israëli’s geeft niets om milieu­bescherming, en er is ook geen speciale politie-eenheid te bekennen die 20 jaar geleden is opgericht om de milieu­beschermings­wetten te handhaven.

Bezoek gewoon de oevers van het Meer van Galilea of een bos in het noorden van Israël en je zult niet alleen over­weldigd worden door het prachtige landschap en de weidse vergezichten, maar ook door de grote hoeveel­heden afval die Israëli’s produ­ceren en achter­laten tijdens bezoeken aan deze nationale schatten.

Een ander probleem is het gebruik van wegwerpartikelen in Israël. Mensen die gaan picknicken of thuis een familie-evenement organiseren, kopen doorgaans grote hoeveelheden wegwerp­artikelen en gooien die vervol­gens weg.

Bennetts nieuwe ‘regering van verandering’ probeert dit probleem aan te pakken door een speciale belasting op wegwerp­artikelen in te voeren, maar het valt nog te bezien of dit een drastische verandering in het gedrag van Israëli’s teweeg zal brengen.

Een eerdere maatregel van de regering tegen het gebruik van plastic zakken in supermarkten heeft niet geleid tot de gewenste verandering in de gewoonten van het publiek.

Ook andere kritieke milieu­vraag­stukken zoals lucht­veront­reiniging zijn decennia lang verwaar­loosd. Er worden traag aan gewerkt om dit op te lossen, bijvoorbeeld door het verstik­kende wegverkeer in Tel Aviv en Jeruzalem te vermin­deren door stadscentra te sluiten. Maar de volledige uitvoering hiervan is nog ver weg. Ondertussen rijdt het meeste openbaar vervoer nog steeds op diesel.

Lees ook:
Israelis Shocked by Christians Cleaning Trash at Sea of Galilee,
Uitstoot van broeikasgassen moet met 85% omlaag,
Israël wil tegen 2050 voldoen aan Klimaatakkoord,
Bennett profiteert optimaal van de top in Glasgow.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.