Wat is een christelijke zionist, en ben jij er eentje?

Christelijk zionisme is een verbintenis om door gebed en praktische steun betrokken te zijn bij wat God in de wereld aan het doen is door Israël.

Door Ryan Jones | | Onderwerpen: christenen, zionisme
Een groep christenen tijdens een mars in Jeruzalem. Foto: Yonatan Sindel / Flash90

Het moderne christelijke zionisme is gegroeid naast het politieke zionisme, en zeker niet door toeval. Maar is het christelijke zionisme, net als het mainstream zionisme, nou een politieke beweging, of een spirituele ideologie?

Zeker, het christelijk zionisme is gebaseerd op een geestelijke, Bijbelse ideologie, net als het politieke zionisme, maar die ideologie heeft betrekking op een land en een volk, en wordt daarom ook een politieke beweging genoemd. Christelijk zionisme is gebaseerd op het Woord van God ter wille van Israël en het Joodse volk, en staat volledig achter het politieke zionisme. Deze steun is in de loop der jaren gegroeid en verschoven van voornamelijk geestelijke steun door gebed naar zeer reële actie ten behoeve van de natie Israël en het Joodse volk.

Wat zijn de doelen van het christelijke zionisme?

Ten eerste wil het christelijk zionisme aan de Kerk en de wereld de waarheid van Gods Woord verkondigen over het eigendom van het Land Israël door de Kinderen van Israël (de Joden). Christelijk zionisme wil ook aan de Kerk en de wereld het Bijbelse feit duidelijk maken dat Israëls opstand, ongehoorzaamheid en daaropvolgende verbanning uit het Land Gods beloften niet ongeldig maken. (Deuteronomium 30:1-6). Keer op keer belooft God in de Schrift dat Hij het Joodse volk zal herstellen in hun oude vaderland, en het christelijke zionisme staat op deze waarheid (Jeremia 31:10; Jesaja 11:11, 12).

Ten tweede tracht het christenzionisme de verkeerde interpretatie van de Schrift te weerleggen die bekend staat als de “vervangingstheologie”. Deze poging is grotendeels gebaseerd op Romeinen 9-11, waarin Paulus duidelijk verklaart dat Israël de geestelijke wortel is van de hoop van het christendom en het geloof in de God van Israël.

Ten derde tracht het christelijke zionisme de schade te herstellen die aan de relatie tussen christenen en Joden is toegebracht door de laatste 1.900 jaar van kerkgeschiedenis. Christelijk zionisme realiseert zich terecht dat de enige hoop van de wereld op verlossing ligt bij Israël en haar verbond met God. Christelijk zionisme streeft er daarom naar een troost voor Sion te zijn (Jesaja 40:1-2).

Christelijk zionisme streeft ernaar deze doelen te verkondigen en te bereiken ter wille van Israël en het Joodse volk, maar belangrijker nog ter wille van Gods beeld en glorie als een getrouwe God die Zijn verbond houdt.

Schriftuurlijke basis voor Christelijk zionisme

Christelijk zionisme is natuurlijk gebaseerd op dezelfde talrijke beloften en profetieën uit de Tenach (“Oude Testament”) als het politieke Zionisme. Christelijk zionisme vindt echter ook steun en Schriftuurlijke ondersteuning in de Messiaanse Geschriften (“Nieuwe Testament”) in de leringen van Jezus en de apostel Paulus (Lucas 21:23-24, 28; Romeinen 9-11).

Christelijk zionisme ziet de wedergeboorte van Israël als natie en haar voortdurende groei, welvaart en veiligheid als noodzakelijke voorwaarden voor de wederkomst van de Messias.

De verplichting

Christelijk zionisme is een verbintenis om door gebed en praktische steun betrokken te zijn bij wat God in de wereld aan het doen is door middel van Israël. Gods verlossing en herstel van de wereld is op unieke wijze verbonden met Zijn relatie en omgang met Israël, en christelijk zionisme streeft ernaar om naar dat doel van verlossing toe te werken door Israël te steunen.

Zoals hierboven gezegd, is het christelijke zionisme in de loop der jaren verschoven van het hoofdzakelijk ondersteunen van het Joodse volk door gebed naar het ondernemen van zeer concrete actie ten behoeve van de natie Israël. Deze actie heeft de vorm aangenomen van politiek lobbyen ten behoeve van Israël, humanitaire hulp, financiële steun, en de deelname van vele christenen aan het thuisbrengen van Joden uit de hele wereld naar Israël.

Geschiedenis van het christelijk zionisme – Leiders in het verleden

De oorsprong van het christelijke zionisme als ideologie gaat terug tot de niet-Joodse gelovigen in Jezus in de 1e eeuw, die de natie Israël steunden als de wortel van hun geloof. Echter, het moderne Christelijk Zionisme zoals wij dat vandaag de dag kennen groeide vanaf het einde van de 16e Eeuw. Hieronder volgen enkele van de meer prominente Christelijke Zionisten uit de laatste vijf eeuwen:

  • 1587 – Francis Kett wordt levend verbrand omdat hij geloofde in een Joodse terugkeer naar het Land Israël, gebaseerd op Bijbelse profetieën.
  • eind 1700 – Thomas Newton, bisschop van Bristol, gelooft dat de Joden spoedig naar hun oude vaderland zullen worden teruggebracht; hij veroordeelt de groeiende anti-Joodse gevoelens in Europa.
  • eind 1800 – William E. Blackstone, ook wel de “Amerikaanse christelijke vader van het zionisme” genoemd, pleit voor de terugkeer van de Joden naar het Land Israël. Zie: Reagan, Blackstone en waarom Amerikaanse christenen Israël echt steunen
  • 1845-1931 – William Hechler, aalmoezenier van de Britse ambassade in Wenen, werkt zij aan zij met Theodor Herzl om de doelstellingen van de zionistische zaak te verwezenlijken; woont het Eerste Zionistische Congres bij in 1897; wijdt 30 jaar aan de zionistische zaak en sterft slechts een kleine 17 jaar voordat de droom wordt verwezenlijkt.

Daarnaast hebben talrijke christelijke zionisten hun leven gewaagd om tijdens de Holocaust joodse levens te redden. Hun heldendaden worden herdacht in Yad Vashem, het Holocaustmuseum in Jeruzalem.

De lijst kan nog wel even doorgaan. Het punt is dat christelijk zionisme een zeer reële ideologie is en een verbintenis van gelovigen in de God van Israël om alles te doen wat in hun macht ligt, zelfs hun leven te riskeren, om te werken aan de vervulling van Gods Woord.

Het christelijk zionisme is in de loop der jaren gegroeid en omvat nu miljoenen christenen van over de hele wereld die trachten deel te nemen aan de vervulling van Gods wil betreffende het herstel van de wereld door middel van Israël. Meer en meer christenen realiseren zich dat er geen andere morele, Bijbelse optie is dan Israël en het Joodse volk op welke manier dan ook te steunen.

Bovendien zijn de wedergeboorte van Israël en het succes van het zionisme van belang voor niet-Joden, omdat zij het meest tastbare bewijs zijn in onze huidige wereld dat God bestaat en Zijn beloften houdt. Zoals de profeet zei: “Kan een land in één dag geboren worden, of een natie in één ogenblik voortgebracht worden?” (Jesaja 66:8-9). Het zou niet mogen werken, het zou niet mogen lukken. Maar het doet het wel, en het is gelukt. En dat kan alleen door de hand van God.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox