Waarom financiert Meta een NGO die banden heeft met terrorisme?

Hoe ondersteuners van Palestijnse terreur sociale mediagiganten aansturen en de manier beïnvloeden waarop u Israël en het Joodse volk ziet

(Foto: Sophie Gordon/Flash90)

Het lijkt erop dat Meta (het moederbedrijf achter Facebook) de antisemitische vos het kippenhok heeft laten bewaken. Een Israëlische NGO met de naam; “7amleh-The Arab Center for Social Media Advancement”, is een van de wereldwijde “vertrouwde partners” van Meta die invloed uitoefent op haar haatzaaiende beleid en in ruil daarvoor aanzienlijke geloofwaardigheid, prestige en zelfs financiering geniet van het techbedrijf. Maar bij nader inzien, en zoals een 7amleh conferentie die momenteel plaatsvindt onthult, houdt de organisatie zich regelmatig bezig met Jodenhaat en onderhoudt ze verontrustende banden met Palestijnse terreurorganisaties.

Deze ontdekkingen geven aanleiding tot grote bezorgdheid over de manier waarop techbedrijven diegenen rekruteren en beoordelen aan wie zij de invloed van hun praktijken toevertrouwen.

Zoals gerapporteerd door de Daily Wire, heeft 7amleh samengewerkt met gevolmachtigden van het Popular Front for the Liberation of Palestine (PFLP), een terroristische organisatie die door de VS en de EU op de terreurlijst is geplaatst. Zo richtte 7amleh de Palestinian Digital Rights Coalition op naast Al-Haq en Addameer, die beide in oktober door Israël als terroristische entiteiten werden bestempeld wegens de functies die zij namens de PFLP uitoefenen.

Tot het personeel van 7amleh behoort toezichthouder en documentatiemedewerker Ahmad Qadi, die tot op de dag van vandaag voor Al-Haq werkt. Ola Marshoud, de digitale beveiligingstrainer bij 7amleh, werd in 2018 door Israël veroordeeld tot zeven maanden gevangenisstraf wegens acties als lid van het islamitische studentenblok van Hamas.

7amleh en zijn medewerkers hebben ook steun betuigd aan terroristen zoals PFLP-leider Ghassan Kanafani, die door de organisatie werd geprezen als een ” voorname Palestijnse persoonlijkheid.” Nadim Nashif, directeur en medeoprichter van 7amleh, noemde de veroordeelde PFLP-vliegtuigkaapster Leila Khaled, een “verzetsicoon”. Zulk flagrant antisemitisme en steun voor terrorisme zou voor Meta onaanvaardbaar moeten zijn.

Ondanks bovenstaand bewijs beschouwt Meta 7amleh nog steeds als een van haar “vertrouwde partners” bij het nastreven van hun “gezamenlijke doelen” om schadelijke inhoud offline te houden. Evenzo, als lid van Twitter’s Trust and Safety Council en een van de slechts 20 organisaties die zich richten op digitale en mensenrechten, “betrekt 7amleh Twitter bij prioritaire uitdagingen en beleidskwesties op het gebied van mensenrechten, vrije meningsuiting, burgerlijke vrijheden en het verdedigen van de digitale rechten van mensen op Twitter”.

Naast het feit dat Meta aantoonbaar een platform biedt aan een terreur ondersteunende NGO, zijn drie van haar vertegenwoordigers die actief zijn in de sferen van het Midden-Oosten, publieke zaken en openbaar beleid, samen met zes andere functionarissen van Twitter, Instagram, WhatsApp en Clubhouse, deze week te gast op het driedaagse jaarlijkse Palestinian Digital Activism Forum van 7amleh, samen met Amerikaans congreslid; Rashida Tlaib en speciale VN-rapporteur Mary Lowler.

Deze respectabele gastenlijst hoeft niet te verbazen gezien de vertrouwde status van 7amleh bij Twitter en Meta (dat ook eigenaar is van Instagram en WhatsApp). Wat echter meer verbazing wekt, is dat 7amleh conferentiesprekers heeft gerekruteerd die diepe en blijvende banden hebben met de Palestijnse terreur, en dat feit heeft deze bedrijven er niet van weerhouden hun namen en vertegenwoordigers aan het evenement te lenen.

Zo is er Omar Nazzal van het Palestijnse Journalisten Syndicaat, die in 2016 door de Israëlische rechtshandhaving in administratieve hechtenis werd gehouden wegens het verrichten van illegale activiteiten voor de PFLP. Hussein Hammad van het aan de PFLP gelinkte Al Mezan Center for Human Rights, die volgens het onderzoeksinstituut NGO Monitor een prijs kreeg van een PFLP-tak die genoemd is naar PFLP-terrorist Abdullah Mohsin ter ere van het afronden van zijn masterdiploma.

Hoe kunnen Meta en Twitter in het licht van dit alles 7amleh toevertrouwen om hen te helpen hun beleid, algoritmen en gemeenschapsnormen bij te stellen? Beter nog; hoe heeft de groep deze status in de eerste plaats verkregen? Zijn er soortgelijke twijfelachtige organisaties die de veelgeroemde status van “vertrouwde partner” genieten? Deze vragen zijn des te relevanter nu technologieplatforms steeds vaker onder vuur komen te liggen vanwege hun vermeende selectieve handhavingsmaatregelen en bevooroordeelde gedrag.

Zelfs het kleinste beetje onderzoek zou hebben aangetoond dat 7amleh niet geschikt is om zo’n belangrijke positie bij Meta en Twitter te bekleden. Hoewel belast met het beïnvloeden van hun benadering van mensenrechten en digitale rechten, maakt 7amleh zichzelf schuldig aan het promoten van terrorisme tegen Israël en antisemitisme.

Het besef dat een organisatie die belast is met het beïnvloeden van het beleid inzake haat zaaien op het internet, er zelf aan meedoet, maakt de exponentiële verspreiding van antisemitisme op de sociale media in de afgelopen jaren veel begrijpelijker.

Als deze vos de opdracht heeft het kippenhok te bewaken en beschermen, mag niemand verbaasd zijn als precies het tegenovergestelde gebeurt. Gebruikers verdienen het om meer te weten over 7amleh en andere “vertrouwde partners” die van invloed zijn op ‘s werelds toonaangevende tech-platforms, die op hun beurt weer van invloed zijn op het grote publiek.

Yifa Segal was stafchef van de Israëlische ambassadeur in de Verenigde Staten, en oprichter en CEO van het International Legal Forum (ILF).

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox