Vlaggenmars zou tot ‘oorlog van Gog en Magog’ leiden

Israëls nieuwe links-centrum-rechtse regering werd dinsdag geconfronteerd met haar eerste test van eenheid, nadat de aantredende minister van Openbare Veiligheid Omer Bar-Lev (Arbeidspartij) een uitgestelde ‘vlaggenmars’ in Jeruzalem goedkeurde.

Door Ryan Jones |

Afbeelding: Met vlaggen bijeen op het plein voor de Westelijke Muur op 9 mei, op de vooravond van Jeruzalemdag. (Foto: Yontant Sindel/Flash90)

De mars vindt gewoonlijk plaats op Jeruzalemdag, om de verjaardag van de hereniging van de stad in 1967 te herdenken. Dit jaar werd de mars echter onderbroken toen Hamas raketten afvuurde op de Israëlische hoofdstad, wat de aanleiding was voor de laatste Gaza-oorlog.

Tijdens de mars dragen duizenden mensen Israëlische vlaggen en lopen door het centrum van Jeruzalem, inclusief de Oude Stad. Rechtse groeperingen waren vastbesloten om de Israëlische soeve­reini­teit over de stad te blijven demon­streren, en drongen erop aan, een nieuwe datum voor de mars vast te stellen.

Na overleg met politie­functionarissen en de vaststelling dat de mars doeltreffend kan worden beschermd en de orde kan worden gehandhaafd, verleende Bar-Lev zijn goedkeuring. Er bestaat een brede Israëlische consensus over de status van Jeruzalem als ‘verenigde en eeuwige hoofdstad’ van het land, dus dat zou ook een rol kunnen hebben gespeeld in het besluit van de nieuwe minister.

Minister van Openbare Veiligheid Omer Bar-Lev. (Foto: Tomer Neuberg/Flash90)

Maar temidden van de dreigementen van Hamas, om op de vlaggen­parade te reageren met nieuwe aanvallen met raketten en vuurballonnen, hebben linkse partijen van de nieuwe regering de optocht door Jeruzalem afgekeurd als een daad van ‘provocatie’.

‘Dit is niet louter een vlaggenparade, er zullen andere nationalistische initiatieven zijn die tot doel hebben de oorlog van Gog en Magog te veroorzaken,’ twitterde Yair Golan van de extreem-linkse Meretz partij, gebruik makend van de Bijbelse taal voor een apoca­lyptische strijd in de eind­tijd over het Land Israël.

‘Een handvol gestoorde leiders probeert de regio in lichterlaaie te zetten,’ vervolgde hij. ‘Zal het lot van Israël worden bepaald door een verstan­dige meer­der­heid, of door een krank­zinnige minder­heid?’

Channel 12 meldde, dat de Meretz afgevaardigde Mossi Raz ook Bar-Lev’s beslissing bekritiseerde, benadrukkend dat ‘hoewel het recht om te demonstreren van het allergrootste belang is, (…) geen enkel normaal land toestaat dat elke provo­cateur zomaar kan mar­cheren waar hij wil.’

Een Iron Dome batterij staat opgesteld in de buurt van Jeruzalem, voor het geval Hamas zijn dreigement waarmaakt. (Foto: Olivier Fitoussi/Flash90)

Het is niet verrassend, dat de leider van de islamistische regeringsfractie Ra’am, vice-minister Mansour Abbas, ook tegen de mars is en die een ‘provocatie’ noemde. ‘Alles wat in Jeruzalem gebeurt, weerklinkt in de hele regio,’ vertelde Abbas aan Radio 103FM. ‘We hebben de dreigementen gehoord. Ik hoop dat de mars niet leidt tot een escalatie.’

Israëli’s aan de rechterzijde van het politieke spectrum vinden dat de Joodse Staat niet mag toestaan dat Hamas dicteert wanneer, waar en hoe zijn volk mag demonstreren of zijn soevereiniteit mag vieren. Er bestaat ook vrees, dat een terug­trekkende beweging tegenover de dreige­menten van Hamas het machts­evenwicht zou verstoren en de afschrikking van Israël nog verder zou verslechteren.

De Jeruzalem-vlaggenmars is gepland voor vanavond van 17.30 tot 20.30 uur Israëlische tijd, dat is 16.30 tot 19.30 uur Nederlandse tijd.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.