Vicepresident Pfizer: Israël was testlab voor vaccin

De vicepresident en hoofd­weten­schapper van Pfizer leek onlangs te bevestigen wat veel sceptici al maanden beweren, namelijk dat de Israëli’s een soort proef­konijnen zijn voor het Covid-19 vaccin van het bedrijf. Voor Israël ging dit te ver: het was een goede samenwerking.

Door Redactie Israel Today |

‘Aan het begin van de pandemie hebben we een overeen­komst gesloten met het Israëlische ministerie van Volks­gezond­heid, dat uitsluitend het vaccin van Pfizer gebruikt en het zeer nauw­lettend in het oog hield, zodat we een soort labora­torium hadden waar we het effect (van het vaccin) konden bestuderen,’ zei Philip Dormitzer, de chief scientific officer van Pfizer, in een video­conferentie. De Israëlische nieuws­zender Channel 12 News pikte het citaat op en maakte het tot het belangrijkste punt van zijn uitzending van vrijdag.

De huidige Corona-‘tsaar’ van Israël, dr. Nachman Ash, maakte op de Israëlische radio bezwaar tegen het gebruik van het woord ‘laboratorium’ om de rol van Israël te omschrijven en verwierp de bewering dat de over­een­komst tussen Pfizer en de Joodse Staat een exclusief karakter had.

Exclusief of niet, de voormalige premier Benjamin Netanyahu heeft reeds toege­geven dat hij er alleen in geslaagd is zoveel doses vaccin aan te schaffen omdat hij ermee had inge­stemd medische gegevens te delen die Pfizer in staat zouden stellen de werk­zaam­heid en mogelijke bijwer­kingen van zijn product te volgen.

‘Wij kunnen dit doen omdat ons gezond­heids­zorg­systeem tot de meest geavan­ceerde ter wereld behoort en werkelijk een licht voor de naties is’, zei Netanyahu in januari. ‘Als we van Israël een ‘modelland’ maken, kunnen we eind maart alle Israëlische burgers boven de 16 jaar vaccineren, en misschien zelfs eerder.’

Albert Bourla, CEO van Pfizer, ging hier vorige maand ook op in in een interview met de Financial Times, toen hij uitlegde waarom Israël, met zijn kleine bevolking en geavanceerde medische dossiers, het ideale ‘testland‘ was. Zoals Dr. Dormitzer het stelde, fungeert Israël dus daadwerkelijk als een soort test­labora­torium voor Pfizer, in een tijd waarin de wereld schreeuwt om een genees­middel voor Covid.

Voor de Israëli’s komt deze vaststelling niet echt als een verrassing, omdat de meesten van hen een risico namen dat zij verantwoord achtten. Vooral omdat zij massaal naar de inentings­posten zijn getrokken en buitenlandse en Israëlische deskundigen erop wijzen dat er helemaal geen risico is.

Toch zou het nieuws van Dormitzer’s opmerkingen de inspanningen van premier Naftali Bennett, om de nog een miljoen onge­vacci­neerde Israëli’s ervan te over­tuigen het Pfizer-vaccin te halen, verder kunnen bemoei­lijken. Volgens het bericht van Channel 12 zeiden tegen­standers van vaccinatie dat zij gelijk hadden met hun weigering om deel te nemen aan wat zij ‘het experiment van Pfizer in Israël’ noemden.

Pfizer zelf greep in en probeerde de situatie te vergoelijken door een verklaring tegen het bericht van Channel 12 uit te geven:
‘Wij zijn op de hoogte van een videoclip waarin een interview wordt getoond met een van onze weten­schap­pers die zich helaas heeft vergist op een belangrijk punt dat wij graag willen verdui­de­lijken: Wij zijn dankbaar voor de samen­werking tussen Pfizer en het Israëlische Ministerie van Volks­gezond­heid. Dit is geen klinische onder­zoeks­studie. Het is een niet-ingrijpende samen­werking om gegevens uit de echte wereld te verza­melen. (…) [Israël] dient niet als labora­torium, maar als eerste natie die een aanzien­lijke vaccinatie­graad bereikt.’

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.