Verdienen Joodse vluchtelingen ook gerechtigheid?

Op 30 november herdacht de Staat Israël de deportatie van 900.000 Joden uit moslimlanden, veelal met achterlating van al hun bezittingen. Hun aantal is groter dan de omstreeks 750.000 Arabische vluchtelingen, die op verzoek of gedwongen Israël verlieten.

Door Edy Cohen |

Meer dan twee jaar geleden (70 jaar te laat) heeft de Israëlische regering een commissie opgericht voor het beoordelen van de waarde van Joodse eigendommen die verloren zijn gegaan door vervolging, arrestatie, pesterijen en uitzetting in Arabische landen.

Terwijl het vluchtelingenprobleem van de Palestijnen over de hele wereld bekend is en nog steeds uitputtend wordt beklaagd, weten maar weinigen in de westerse wereld dat bijna een miljoen Joden vluchtelingen zijn geworden, toen zij uit Arabische landen werden verdreven nadat Israël een Staat was geworden. Een deel van deze vluchtelingen is met zionistische passie naar Israël gegaan. Maar de meesten vluchtten voor hun leven.

De eigendommen van deze in Arabische landen geboren Joden worden op honderden miljarden dollars geschat. Het gaat onder meer om gebouwen van Joodse gemeenten in tientallen Arabische landen – spectaculaire synagogen, fabrieken en particuliere eigendommen – die in beslag zijn genomen.

Telkens wanneer de Staat Israël werd gedwongen om ten strijde te trekken (in 1948, 1967 en 1973), namen de Arabische landen wraak op hun Joodse burgers en maakte hen tot vluchtelingen. Het hoogtepunt van deze aanvallen kwam uit Egypte en Irak, waar tienduizenden Joden uit de Staat werden verdreven, nadat er racistische wetgeving was aangenomen die vergelijkbaar was met de nazi-Duitse Neurenberger wetten. Op grond van deze wetgeving werden Joden, die Egypte en Irak wilden verlaten, gedwongen om afstand te doen van alle rechten op hun eigendommen en nooit meer terug te keren naar de landen waarin zij meer dan 3000 jaar, al voor de Islamitische invallen, hadden gewoond. In Syrië nam de Staat alle Joodse eigendommen in beslag en verdreef hen, voordat ze hun bezittingen konden verkopen.

Degenen die beweren, dat de Joden in de Arabische landen in een zogenaamde ‘Gouden Eeuw’ in vrede en veiligheid leefden, verspreidden een vals verhaal. In de meeste Arabische landen waren er regelmatig pogroms tegen de Joden. Om nog maar te zwijgen van willekeurige moorden, ontvoeringen en martelingen.

Als we denken aan de vijandelijkheden tussen de islam en de christenen in het Midden-Oosten, moeten we denken aan het spreekwoord over Joden in Arabische landen dat al generaties lang door moslims wordt gebruikt: ‘Eerst pakken we het sabbatvolk aan en vervolgens het zondagsvolk’. Hun bedoeling was om eerst de Joden te doden en vervolgens de christenen uit alle islamitische landen te elimineren.

Degenen die de gebeurtenissen in het Midden-Oosten volgen, moeten vaststellen dat minderheden, met name Joden en christenen, en hun gemeenschappen in hoog tempo uit de regio verdwijnen.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.
Zie ook de Hebreeuwse les Joodse vluchtelingen