Tisha be’Av op de Tempelberg en bij de Westelijke Muur

 

Door Redactie Israeltoday.nl |

Op zondag, Tisha be’Av, de negende van de maand Av, de dag waarop de vernietiging van de beide Tempels werd herdacht, bezochten 1.679 Joden de Tempelberg, bericht het Tempel Instituut. Een van hen maakte deze video-opname.

Aan het einde van de vastendag Tisha be’Av kwamen honderden Joden bijeen bij de Westelijke Muur, en zongen het lied Achenoe kol bet Yisrael, Onze broeders, het gehele huis Israël, die in ellende en gevangenschap waren, die zwierven over zee en over land – moge God hen genadig zijn en hen genadig zijn,
en hen brengen van verdriet naar troost, van duisternis naar licht, van slavernij naar verlossing, nu, snel, en spoedig.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.