Techniek: Abel Wolman en schoon drinkwater

Israël is wereldwijd bekend om zijn innovatieve manier van aanpak van waterproblemen. Bovenstaande video laat zien hoe Israël, met zijn droge klimaat, voor drinkwater zorgt. En dit artikel vertelt hoe een Joodse ingenieur een zegen werd voor de wereld.

Door Redactie Israel Today |

Abel Wolman is in 1892 geboren in de Amerikaanse stad Baltimore. Zijn ouders waren Joodse immigranten uit Polen. Abel wilde arts worden, maar zijn moeder had liever dat haar zoon ingenieur werd. In 1915 voltooide hij zijn studie en werd ingenieur op een afdeling voor de volksgezondheid in Maryland. Hij trouwde ook in deze stad en bleef er verder zijnhele leven wonen.

Wolman kreeg een baan waarin hij zich inzette voor de volks­gezond­heid. Hij deed inten­sief onderzoek naar de zuivering van afvalwater om er weer drinkwater van te maken. Hij zocht naar de exacte hoeveelheid chloor die nodig is om zuiver drinkwater te krijgen zonder het te vergiftigen. Na jaren van onder­zoek, ontwik­kelde Wolman een stan­daard-hoeveel­heid chloor in drinkwater, die ook door andere steden in de VS werd over­genomen. Hij werd een wereld­wijd erkend des­kundige op het gebied van de relatie tussen de volks­gezond­heid en veilig, drinkbaar water. In 1937 kreeg hij een ere­docto­raat toegekend van John Hopkins-universiteit.

Aanvankelijk wantrouwden de meeste Ameri­kanen het gebruik van chloor in drink­water. Abel Wolman moest al zijn over­tuigings­kracht inzetten om zijn bevin­dingen te mogen uitvoeren.

Begin veertiger jaren van de vorige eeuw werd al 85 procent van het Amerikaanse drinkwater van chloor voorzien. In Wol­mans woonplaats Balti­more daalde hetaantal tyfus­gevallen met 92 procent. En het aantal sterf­gevollen door onbehan­deld drinkwater daalde tot bijna nul.

Wolman bleef zijn hele leven onderzoek doen naar het gebruik van drinkwater. Hij voerde einde­loos veel proeven uit, en schreef zijn bevindingen op in weten­schappe­lijke rapporten. Hij doceerde ook aan belang­rijke univer­siteiten in de Verenigde Staten. Daarnaast was hij hoofd­redacteur van het gerenom­meerde weten­schappe­lijke tijdschrift American Journal of Public Health.

Wolman heeft internationaal veel onder­scheidingen gekregen voor zijn werk ter bevordering van de volks­gezond­heid. Tot op hoge leeftijd was hij actief als hoog­leraar aan de ‘Whiting School of Engi­neering’ en aan de ‘John Hopkins School of Hygiene and Public Health’. Abel Wolman overleed in 1989 in zijn geliefde stad Baltimore.

Dit artikel (behalve de video) verscheen in het meinummer van het Israel Today Magazine. Klik hier voor een abonnement.