Rode Vaars manie? Of de profetie over het hoofd zien?

Christenen sturen vijf rode vaarzen die nodig zijn voor de hernieuwde tempeldienst in Israël. Heeft iemand in de Joodse staat het gemerkt?

Door Ryan Jones | | Onderwerpen: Tempel
Met de komst van vijf gecertificeerde onbesmette rode vaarzen, kunnen de Tempeloffers worden hervat... als er tenminste een Tempel was. Foto: Nati Shohat / Flash90

Onlangs berichtten wij dat een meerderheid van de Israëli’s de terugkeer van de Joodse soevereiniteit en het gebed op de Tempelberg wenst. En dat verschillende groepen zich actief voorbereiden op de dag dat de Derde Tempel gebouwd zal worden.

Dus toen Amerikaanse christenen vijf rode vaarzen naar Israël stuurden, zou je kunnen denken dat de Israëli’s daarvan kennis namen en enthousiast werden over deze profetische ontwikkeling.

En sommigen deden dat ook. Het waren immers niet zomaar rode koeien. Ze waren speciaal uitgekozen door de christelijke organisatie Boneh Israel, en geïnspecteerd door rabbijnen van het Tempel Instituut om er zeker van te zijn dat ze voldeden aan de eisen van Numeri 19:2, dat luidt:

“Zeg de Israëlieten u een rode vaars te brengen zonder gebreken of smetten en die nooit onder een juk heeft gelegen.”

De as van een rode vaars is nodig voor zuivering voorafgaand aan het uitvoeren van offerplechtigheden.

Met andere woorden, de aanwezigheid van vijf onbesmette rode vaarzen, die niet bepaald gemakkelijk te vinden zijn, betekent dat de Tempeldiensten nu theoretisch kunnen worden hervat… als er een Tempel was.

Het Temple Instituut heeft opwindend nieuws te delen over een belangrijke vooruitgang in de inspanningen om een rode vaars te fokken waarvan de as kan worden gebruikt voor zuivering – een enorme stap in de richting van de bouw van de Heilige Tempel! Live FB feed om 5 PM Israël (USA, 10 AM Eastern – 7 AM Pacific) https://facebook.com/templeinstitute/

Behoorlijk heftige materie. Alleen zijn de meeste Israëliërs zich er niet van bewust.

Hoewel enkele honderden religieuze Israëli’s en christelijke bezoekers een ceremonie bijwoonden ter gelegenheid van de aankomst van de koeien, werd de gebeurtenis niet breed uitgemeten in de Israëlische media.

Het grootste online nieuwsportaal van Israël, Ynet, besteedde er wel kort aandacht aan.

Een vertegenwoordiger van Boneh Israel vertelde Ynet dat een ritueel geaccepteerde rode vaars al meer dan 2000 jaar niet meer was gezien in Israel, “en nu hebben we er vijf!”.

De koeien werden overgebracht naar een boerderij in Beit Shean, waar ze zullen worden gecultiveerd in de hoop een kudde te kweken voor toekomstig gebruik in de Tempel. Als dat lukt, zal de boerderij ook een attractie worden voor christelijke bezoekers.

Terwijl de seculiere media niet veel aandacht schonken aan de potentiële toeristische voordelen, deden de ultra-orthodoxe Joodse media dat wel.

Volgens de religieuze nieuwswebsite Kipa waren de rabbijnen ontroerd en huilden sommigen zelfs bij het zien van vijf ongeschonden rode vaarzen die aan Israël werden geleverd, en nog wel door christenen.

Rabbijn Yosef Zvi Rimon, een van degenen die de rode vaarzen moesten inspecteren, verklaarde:

“Het is heel opwindend dat we rode koeien klaar hebben voor zowel de bouw van de Tempel, met Gods hulp, als in de tussentijd om te studeren. De bouw van de Tempel nadert, we moeten het weten, om ons voor te bereiden, en dat is een van de dingen die klaar moeten zijn.”

Het artikel leverde honderden reacties op, waarvan velen het nieuws toejuichten als weer een teken van de spoedig komende Messias, terwijl anderen zich afvroegen wat de betekenis, en misschien de complicaties, waren van de rode vaarzen die door christenen werden geschonken.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox