‘Risico op myocarditis door Covid-vaccin is minimaal’

Er klinken stemmen die beweren, dat de Covid-19-vaccins veel meer negatieve bij­wer­kingen veroor­zaken dan het ministerie van Volks­gezond­heid en de zieken­fondsen willen toegeven. Op de sociale media worden posts verwij­derd, waardoor het idee van een ‘doof­pot­affaire’ groeit.

Door Ryan Jones |

Een van de belang­rijkste bezwaren tegen het Covid-19 vaccin, vooral bij jonge mensen, is dat het myo­carditis, een gevaarlijke ontsteking van de hartspier, kan veroor­zaken. Een nieuwe Israëlische studie concludeert echter dat deze bijwerking, althans bij vacci­natie met het Pfizer-vaccin, zowel uiterst zeld­zaam, als gemak­kelijk en goed te behandelen is.

De studie werd uitgevoerd door Clalit, het grootste door de overheid gefinan­cierde zieken­fonds van Israël, en de resul­taten werden gepubliceerd in het ‘New England Journal of Medicine’. Ongeveer 2,5 miljoen Israëli’s, die ten minste twee doses van het vaccin van Pfizer hadden gekregen, werden onderzocht.

Slechts 54 van deze 2,5 miljoen Israëli’s ontwikkelden myocarditis als gevolg van het Covid-vaccin. Met andere woorden, er is slechts een kans van 0,002% dat een dergelijke bijwerking zich voordoet. Van deze 54 mensen ontwikkelde er slechts één persoon ernstige myocarditis, en moest in het zieken­huis worden opgenomen. Hij is sindsdien volledig hersteld.

Hoewel de studie bevestigt dat jonge mannen tussen 16 en 29 jaar veel vatbaarder zijn voor deze bijwerking, ontwikkelden zelfs in deze leeftijds­groep slechts 10,7 op de 100.000 mensen myocarditis.

De autoriteiten van de VS baseren zich nu op deze gegevens uit Israël, om te beslissen of en wanneer het vaccin aan jongere leeftijds­groepen moet worden gegeven, maar ook ten aanzien van de herhalings­vaccinaties voor de bevolking in het algemeen.

Worden andere meningen onderdrukt?

Er klinken stemmen, die beweren, dat de Covid-19-vaccins veel meer negatieve bijwer­kingen hebben dan het ministerie van Volks­gezond­heid en de Israëlische zieken­fondsen willen toegeven.

Vorige week publiceerde het ministerie van Volks­gezond­heid gegevens, waaruit een zeer gering aantal negatieve bijwer­kingen naar voren komt. Op de sociale media stapelden de reacties zich echter op, en daar werd beweerd dat de cijfers onnauw­keurig waren, maar ook spraken mensen zich uit tegen het vaccin, omdat geen rekening zou zijn gehouden met de door henzelf gecon­sta­teerde bijwer­kingen.

Channel 12-news meldde, dat ambtenaren van het ministerie waren begonnen met het verwijderen van veel van de posts op de sociale media, waardoor de verdenking van een doof­pot­affaire alleen maar toenam.
Het ministerie van Volks­gezond­heid legde later in een verklaring uit, dat de verwijderde commentaren misbruik, leugens en ‘nepnieuws’ hadden bevat.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.