Resten paleis uit de tijd van Bijbelse koningen gevonden

Wie had het voorrecht om te wonen in het monumentale bouwwerk met Proto-Aeolische kapitelen, met een adem­benemend uitzicht op de Stad van David en de Tempel, die bij een archeo­logische opgraving op de Armon Hanatziv-promenade werd ontdekt?

Door Redactie Israel Today |

Was het een van de koningen van Juda, of was het misschien een Jeruzalemse familie van adel en rijkdom in de periode van de Eerste Tempel?

Een zeldzame, indrukwekkende en zeer bijzondere verzameling van enkele tientallen versierde architec­tonische stenen artefacten, die samen deel uitmaakten van een prachtig bouwwerk, werd ontdekt bij opgravingen van de Israel Antiquities Authority (IAA, Oudheidkundige dienst), die werden uitgevoerd ter voorbereiding van de oprichting van een bezoekers­centrum op de promenade, op de plaats waar ooit het huis van de kunstenaar Shaul Schatz stond. De opgravingen werden gefinancierd door het Ministerie van Toerisme, de gemeente Jeruzalem en de Ir David Foundation (Elad).

Ya’acov Billig toont een van de gevonde kapitelen. (Foto: Olivier Fitouessi/Flash90)

Deze stenen artefacten zijn gemaakt van zachte kalksteen, met decoratief beeldhouwwerk, en er zijn kapitelen bij van verschillende grootte in de architec­tonische stijl die bekend staat als ‘Proto-Aeolisch’, een van de belangrijkste kenmerken van koninklijke bouwwerken uit de periode van de Eerste Tempel, en een van de visuele symbolen van die periode.

Het belang van dit artistieke motief als symbool voor de koninkrijken van Juda en Israël, een duidelijk bewijs van het bijbelse verleden van Jeruzalem, bracht de Bank van Israël ertoe om het te kiezen als afbeelding die de munt van vijf shekel van de Staat Israël siert. (Foto: Yaniv Berman/Israel Antiquities Authority)

De opgegraven collectie omvat onder meer drie volledige middelgrote stenen kapitelen en delen van uitbundig versierde raamkozijnen, waarin balustrades zijn verwerkt die zijn samengesteld uit stijlvolle zuilen waarop een reeks kapitelen in proto-eolische stijl van een klein formaat zijn aangebracht.

Volgens Ya’akov Billig, directeur van de IAA opgraving: ‘Dit is een zeer spannende ontdekking. Dit is een eerste ontdekking van verkleinde modellen van de reusachtige Proto-Eolische kapitelen, van het soort dat tot nu toe in de koninkrijken van Juda en Israël werd gevonden, waar ze boven de poorten van het koninklijk paleis werden opgenomen. Het niveau van vakmanschap op deze kapitelen is het beste dat tot nu toe is gezien, en de mate van conservering van de voorwerpen is zeldzaam’.

Met grote verbazing werden twee van de drie zuilenkapitelen netjes begraven gevonden, de ene bovenop de andere. ‘Op dit punt is het nog steeds moeilijk te zeggen wie de kapitelen verborg op de manier waarop ze werden ontdekt, en waarom hij dat deed, maar er is geen twijfel over mogelijk dat dit een van de mysteries is op deze unieke site, waar we een oplossing voor zullen proberen te bieden,’ voegt Billig toe.

Het opgraven van het tweede ontdekte kapiteel. (Foto: Yoli Shwartz/Israel Antiquities Authority)

In tegenstelling tot de kapitelen, die in uitstekende staat bewaard zijn gebleven, is de rest van het gebouw vernietigd, waarschijnlijk tijdens de Babylonische verwoesting van Jeruzalem in 586 voor Christus of daarna. De overblijfselen van het gebouw werden gesloopt en ontmanteld om de waardevolle voorwerpen secundair te gebruiken.

Volgens Billig geeft het prachtige bouwwerk – gebouwd in de periode tussen de dagen van koning Hizkia en koning Josia – de restauratie van Jeruzalem aan na de Assyrische belegering van de stad in 701 voor Christus, tijdens het bewind van koning Hizkia, een belegering die de stad nauwelijks heeft overleefd.

‘Deze ontdekking, samen met het paleis dat eerder in Ramat Rachel werd ontdekt en het administratieve centrum dat onlangs door de IAA op de hellingen van Arnona werd ontdekt, getuigt van een nieuwe heropleving van de stad en een zeker ‘naar buiten de muren gaan’ uit de Eerste Tempelperiode, na de Assyrische belegering. We ontdekken villa’s, herenhuizen en overheidsgebouwen in het gebied buiten de muren van de stad. Dit getuigt van de opluchting die de inwoners van de stad voelen en het herstel van de ontwikkeling van Jeruzalem, nadat de Assyrische dreiging voorbij was’, zei Billig.

De Israëlische minister van Cultuur en Sport, Hili Tropper: ‘Ik ben blij en opgewonden met deze onthulling van de overblijfselen uit de periode van de koningen van Juda. Het blootleggen van de overblijfselen van het gebouw weerspiegelt de glorieuze wortels van het Joodse volk en ons rijke verleden hier in de hoofdstad Jeruzalem. Ik zie groot belang in het werk van de Israel Antiquities Authority en in het werk van de City of David in hun ontdekkingen door de jaren heen, die delen van het roemruchte Joodse verleden blootleggen. Dit is een gelegenheid om de Ir David Foundation (Elad) te bedanken die deze belangrijke opgraving heeft gefinancierd. Het verleden is de hoeksteen van een natie, en de hoeksteen van de cultuur, en de ontdekking ervan heeft ook invloed op het heden en de toekomst. Het ministerie van Cultuur en Sport zal deze belangrijke onderneming van erfgoed, geschiedenis en cultuur blijven steunen.’

De erkenning van het strategische en panoramische karakter van het gebied werd ook zo’n 2.600 jaar later tot uitdrukking gebracht, toen het bestuur van het Britse Mandaat er zijn centrale regeringszetel bouwde, die bekend staat als het ‘Commissioner’s Palace’ (Armon Hanatziv). Enkele decennia later werd een van de beroemdste promenades van de Staat Israël op deze plek gevestigd, de Armon Hanatziv Promenade, van waaruit tot op de dag van vandaag het spectaculaire uitzicht op de stad van David en de Tempelberg te zien is.

Wilt u meer nieuws ontvangen over Israël? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.