Relatie Joodse en Arabische Israëli’s bedorven

De strijd in de ‘gemengde steden’, waar voor­heen Arabieren en Joden in redelijke vrede samen­woonden en -werkten, waren vannacht minder heftig dan de dagen ervoor, schreven Yair en Karen Strijker zondag­avond.

Door Yair & Karen Strijker |

Dit komt mogelijk omdat er o.a. in Lod een avond­klok was ingesteld, en ook aan het enorme aantal soldaten die de orde moesten bewaken in Lod, Ramle, Haifa, Bat Jam, Jafo en andere steden. Israël heeft zulke interne strijd overigens niet eerder zo meegemaakt in haar prille bestaan van 73 jaar.

Waar wij wonen, in Na’aleh, wat de wereld ‘de bezette gebieden’ noemt,’ maar wat juridisch gezien ‘betwiste gebieden’ zijn, kregen we vandaag de oproep om vooral geen contact te zoeken met Arabieren in de dorpjes om ons heen. Normaliter werken er tientallen Arabieren in ons dorp, met sommigen van hen hebben we goede relatie en we spreken elkaar regelmatig.

Helaas… de komende periode zullen er maar zeer beperkt enkelen van hen in het dorp worden toege­laten i.v.m. veilig­heids­over­wegingen. Het is triest maar waar, er zijn in het verleden teveel terreur­acties geweest van Arabieren die hun Joodse bazen of Joodse kennissen, waarmee zij inmiddels een vertrouwens­relatie hadden opgebouwd, doodstaken. Vaak staan die moordenaars onder druk van een achterban, en indien zij zelf omkomen dan krijgt hun familie toch nog gemiddeld zo’n € 1000 of zelfs meer per maand als vergoeding. Raad maar waar dat geld ook vandaan komt……?

De leider van Fatach, de beminnelijk glim­lachende Machmoud Abbas, hoor je amper in deze crisis­week! Veroordeelt hij in sterke bewoor­dingen de raketten­regen op Israël? Nee! Moeten we dan met deze partij in zee om over ‘vrede’ te praten?

Dat er Arabieren in de strijd omkomen, daar kijken zij heel anders naar dan b.v. Joden of Christenen. Om vergoten Palestijns bloed geeft men niet, zij worden bevoor­rechtte martelaars en krijgen als mooi vooruitzicht ook een vergoe­ding in de hemel (menen zij…). Wat een bizarre manier van inkomen verwerven. De jongeren wordt al via de moeder­melk Yihad en de vernietiging van Israël ingeprent. Het is precies wat er in Psalm 83:5 staat: ’Komt, laten wij hen als volk verdelgen, zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht’.

Er is gewaarschuwd niet te gaan wandelen in de natuur en tijdens de vrije dagen van Shavoe’ot, het Wekenfeest, dat zondagavond begint. Ook naar het strand gaan is afgeraden. Wie had er vorige week kunnen kunnen bedenken dat de bewegingsvrijheid weer zo beperkt zou worden als tijdens de corona-lockdowns?

Voor velen is de nachtrust deze week erg kort geweest. Dat is echter niets vergeleken die honderd­duizenden Israëli’s die steeds naar de schuilkelders moesten rennen bij een luchtalarm. Vele huizen en ook synagogen zijn beschadigd en er zijn in totaal meer dan 500 gewonden en 11 doden. Van de bijna 2500 raketten treffen de meesten geen doel omdat ze onderschept worden door het afweergeschut, maar er glippen er altijd tussendoor. Je moet er niet aan denken dat ook vanuit het noorden de raketregen op gang wordt gezet. Gisteren waren er enige infiltratie-incidenten bij Metulla, helemaal in het noorden tegen de Libanese grens

De strijd gaat tegen God
Israëli’s zijn in het algemeen een optimistisch volk. Ze denken dat hun militaire overwicht Hamas en anderen op de knieën kan dwingen. We hebben inderdaad heel wat wapens in huis en een sterke luchtmacht, maar we moeten uitkijken voor arro­gantie en overmoed. Israël heeft een Bescher­mer, Die wil en kan en zal beschermen, maar Hij moet als Aanvoerder erkend worden in de strijd tegen vijandelijke troepen, de leugens en de raketten van de vijanden, die niets anders voor ogen hebben dan Israel helemaal te vernietigen. Immers de strijd is nog altijd een strijd tegen de God van Israël: Psalm 83:6.

De ‘wereldleiders’ zijn tot nog toe redelijk op de hand van Israël als het gaat om het recht om zich te verdedigen, maar die steun neemt zienderogen af en de druk om het stoppen met het bombarderen van Gaza neemt enorm toe. Hoe zouden zij reageren wanneer lukraak een raket op hun hoofd­stad valt?

Zeker in de nasleep van het bombarderen, zater­dag­nacht, van het media-flatgebouw waar ook o.a. Asso­ciated Press en Al Jazeera (van het rijke Qatar dat almaar geld geeft aan Gaza…) een kantoor hadden, is het ‘pro-Israël blok’ afgenomen. De mensen in het gebouw kregen een uur om te ontruimen. Hamas had er vooral kantoren en verschool zich, laf als ze zijn achter civiele organisaties. Maar de wereld spreekt er vandaag schande van dat Israël het gebouw aanviel. Israël heeft onom­stotelijk bewijs aan o.a. de VS geleverd dat het gebouw een Hamas-bolwerk was. Ook woningen van Hamas­leiders zijn weer vernietigd, vannacht die van leider Sinear.

Israël is nog niet klaar met haar missie, ook al wil de wereld dat het land een wapen­stilstand afkondigt. Hamas en Islamitische Jihad hebben nog erg veel wapens, waaronder zelfmoord-drones en lange­afstands­raketten, en als Israël nu stopt, dan begint de ellende over enige tijd weer, want nogmaals: hun doel is heel Israël weg te vagen, zonder iemand te sparen. Dat mag niet gebeuren! Het klinkt hard maar zo is het!

De oproep ‘Free Palestine’, die ook in Utrecht, Amsterdam, Den Haag en vele grote steden in de wereld wordt geroepen, betekent hetzelfde als: ‘dood alle Joden daar’, al hebben veel demon­stranten dat zelf niet in de gaten!

Chag Shavoe’ot Sameach/Shavoe’ah tov

Met vriendelijke groet,

Yair & Karen Strijker