Prominente Irakezen riepen op tot vrede met Israël

Irak beleefde het afgelopen zaterdag zoiets als een politieke aardbeving, toen 300 prominente burgers, waaronder regerings­functio­narissen en stam­hoofden, in Irbil deelnamen aan een conferentie die opriep tot vrede en normalisatie met Israël.

Door Ryan Jones |

De centrale regering in Bagdad was woedend, en de plaatselijke vredesactivist Ali Abbas vertelde aan Israel Today, dat zondag­morgen arrestatie­bevelen werden uitgevaardigd voor vele, zo niet alle betrokkenen. Het onderwerp ‘vrede met Israël’ dreigt Irak verder te verscheuren, en bronnen daar zijn bezorgd dat extremistische elementen de situatie zouden kunnen uitbuiten. De timing van de bijeenkomst zou ongelukkig zijn geweest.

Ali Abbas, die de virtuele ambassade van Irak in Israël leidt (Irak heeft geen ambassade In Israël, omdat het Israël niet erkend), legde uit dat het een ernstig misdrijf blijft om op welke manier dan ook vrede met Israël te bevorderen of om, zoals de Iraakse regering het stelt, ‘zionistische principes te promoten.’

‘We verwachten binnenkort enkele arrestaties,’ vervolgde hij. Maar de zaak wordt gecom­pli­ceerd door de identiteit van sommige aanwe­zigen op de confe­rentie, met name dr. Sahar al-Ta’i, een hoge vrouwelijke ambtenaar van het Iraakse ministerie van Cultuur, die de openings­toespraak hield.

‘Israël is vandaag, zoals u weet, een sterk land en een onlos­makelijk deel van de wereld en de Verenigde Naties. Irak kan dit feit niet verwaar­lozen en geïsoleerd van de wereld leven’, zei al-Ta’i. Hij drong er op aan, dat Irak het voorbeeld ‘dient te volgen van die Arabische Staten die de Abraham Akkoorden hebben ondertekend.

Abbas zei dat zijn bronnen erop wezen dat de voorzitter van het Iraakse parlement, Mohammed al-Halboosi, ook was uitgenodigd. Hij weigerde aanwezig te zijn, maar stuurde wel een persoonlijke vertegenwoordiger van de stam waartoe hij behoort.

Onder de andere stamhoofden die wel aanwezig waren, was Wissam al-Hardan, die niet alleen opriep tot vrede met Israël, maar er ook bij Irak op aandrong om de zaken recht te zetten met de Joden die het vorige eeuw verdreef tijdens de opkomst van het zionisme. Maar Abbas zei dat al-Hardan zondagmorgen een soort van veront­schuldiging had aangeboden en had verklaard dat hij op geen enkele manier de Palestijnse zaak had willen schaden.

‘Dit was enigszins te verwachten gezien de druk die door zo’n gebeurtenis werd gecreëerd,’ verklaarde Abbas. Desondanks ‘gaf de ontmoeting een zeer duidelijke boodschap af dat de soennitische gemeen­schap, tenminste, bereid is tot normalisatie met Israël.’

De soennieten van Irak hopen echter dat dit zal gebeuren in het kader van een grotere beweging, die hen een zekere mate van autonomie zal geven ten opzichte van de centrale regering en de invloed van Iran, die deze aanstuurt. De Koerden van Irak genieten reeds autonomie, en als een van de neven­effecten onder­houden zij reeds jaren vriend­schappelijke betrek­kingen met Israël.

Ongelukkige timing

Ali Abbas van de Virtuele ambassade van Irak in Israël zei, dat hij weliswaar bemoedigd was door deze baanbrekende stap naar vrede, maar dat de timing problematisch was.

Over slechts twee weken, op 10 oktober, worden in Irak nationale verkiezingen gehouden. Gezien de korte tijd tussen de conferentie en de verkiezingen, en de heersende gevoelens ten opzichte van Israël, legde Abbas aan Israel Today uit dat ‘bijna elke belangrijke kandidaat geen andere keuze had dan de oproep tot vrede te veroordelen.’

‘Veel kandidaten gebruiken dit gebeuren aan om de leugen te verspreiden dat Israël en zijn agenten al actief zijn in Irak, deze bewering is bedoeld om meer stemmen te vergaren,’ zei Abbas.

Maar dat is niet het ergste. De politieke partij van de radicale sjiitische geestelijke Muqtada al-Sadr zal naar verwachting tot 75 van de 329 zetels in het Iraakse parlement in de wacht slepen, wat betekent dat hij degene zou kunnen zijn die de volgende regering in Bagdad zal vormen. En hij heeft zijn volgelingen en milities al opdracht gegeven Irak te ‘zuiveren’ van degenen die normalisatie met Israël nastreven.

Als het standpunt van Sadr het officiële beleid van Irak wordt, hebben degenen die aan de conferentie hebben deelgenomen zich misschien op het slechtst mogelijke moment blootgesteld. Al-Ta’i, bijvoorbeeld, zei dat ze niet bang is: ‘We kunnen leven onder onderdrukking, of we kunnen sterven met moed.’

Iraanse vergelding

Abbas zei dat hij ook drone-aanvallen of een ander soort militaire reactie verwacht van door Iran gesteunde milities op de Koerdische stad Erbil, waar de conferentie werd gehouden. ‘Ze zullen proberen een boodschap te sturen naar de regionale regering van Koerdistan om in de toekomst af te zien van het organiseren van dergelijke bijeenkomsten,’ zei onze bron.

Wilt u meer nieuws over Israël ontvangen? Klik hier voor de dagelijkse gratis e-mail nieuws­brief.