Palestijnse terreurgroepen verwerpen aanbod om wapens in te leveren

De Palestijnse Autoriteit heeft aangeboden de wapens van de terroristen te kopen in ruil voor vrijspraak. Het aanbod werd afgewezen: ze vechten liever tegen Israël.

Door Baruch Yadid/TPS | | Onderwerpen: terrorisme, Palestijnse Autoriteit
Politieagenten van de Palestijnse Autoriteit. Foto: Ehud Amiton/TPS

Veiligheidsfunctionarissen van de Palestijnse Autoriteit (PA) zijn pessimistisch over de verslechterende veiligheidssituatie in de PA-gebieden.

Tijdens een bijeenkomst van de hoofden van de Palestijnse veiligheidsdiensten met Mahmoud Abbas, afgelopen donderdag, hebben sommige functionarissen aangeboden de wapens van de gewapende terreurgroep in de stad Sichem (Nablus), een van de brandhaarden van het Arabische terrorisme, te kopen. Volgens een bron was er tijdens de bijeenkomst grote bezorgdheid over het overslaan van gewapende groepen naar de centrale en zuidelijke gebieden van de Palestijnse Autoriteit, waarbij werd gezegd dat de Palestijnse veiligheidsdiensten te laat wakker werden, omdat zij de controle over Jenin reeds hadden verloren.

Tijdens de bijeenkomst riep Abbas op tot handhaving van de wet en een nieuwe gelegenheid voor diplomatieke contacten met Israël, maar sommige functionarissen toonden zich zeer pessimistisch en zeiden zelfs dat zij niet in staat waren de rust op straat te garanderen en te waarborgen.

TPS vernam van een Palestijnse bron dat de hoofden van het Palestijnse veiligheidsapparaat nu proberen de gewapende groepen te isoleren die zich in de Kasbah in Shem en in de vluchtelingenkampen hebben verschanst. Via vertegenwoordigers van de Palestijnse Autoriteit (PA) in de stad hebben zij de gewapende mannen zelfs aangeboden hun wapens neer te leggen in ruil voor het betalen van salarissen, hun rekrutering in de rangen van de veiligheidstroepen van de PA, het verlenen van amnestie en het kopen van hun wapens voor een grote som geld.

Het voorstel aan de gewapende groepen was bedoeld om hen ertoe te bewegen niet buiten het gezag van de PA te opereren, maar volgens de bron hebben de vertegenwoordigers van de groepen het voorstel verworpen. Volgens een Palestijnse veiligheidsfunctionaris die het rapport bevestigde, waren sommige veiligheidsfunctionarissen van de PA ook tegen de verhuizing.

TPS vernam maandag dat de toegenomen terreuraanslagen van zondag in het gebied rond Sichem werden uitgevoerd om de Palestijnse Autoriteit, die zij wil ontbinden, een “lesje” te leren.

De Palestijnse minister van Binnenlandse Zaken Ziad Hab al-Reeh zei eind deze week dat de Palestijnse Autoriteit vooruitgang boekt met een aantal belangrijke stappen met betrekking tot Sichem en Jenin.

De Palestijnse Autoriteit roept op tot beëindiging van de IDF-activiteiten of althans vermindering van de operaties in Samaria.

“Telkens als de Palestijnse Autoriteit probeert de controle en de vrede te herwinnen, plegen de bezettingstroepen zware aanvallen en escaleren ze,” zei hij, en hij voegde eraan toe: “Als Israël de nachtelijke operaties niet stopt, zullen we niet in staat zijn de controle over deze plaatsen te krijgen. Zes doden op één dag hebben onze positie en ons vermogen om Noord-Samaria te pacificeren ernstig geschaad.”

Abbas had volledige pacificatie van het gebied bevolen, zei hij, maar velen in het veiligheidsapparaat waren zich ervan bewust dat “de wedloop van campagneverklaringen in Israël en de intentie van de kandidaten om hun leiderschap te bewijzen aan hun kiezers door aan te dringen op extra operaties de Palestijnse kant schaden”.

Een officier van een PA-veiligheidseenheid in Jenin vertelde TPS, verwijzend naar de situatie ter plaatse: “De situatie in Jenin wijst op een verlies van controle en, belangrijker nog, een volledige discrepantie tussen de realiteit en de verklaringen van de hoge functionarissen van de Palestijnse Autoriteit die geloven dat zij in staat zullen zijn de controle over het gebied te verkrijgen, en hetzelfde geldt voor de hoge IDF-functionarissen die beweren dat een nieuwe operatie de militanten zal breken.”

Volgens hem “zijn de militanten in Jenin gemotiveerd en verre van bereid zich over te geven. Uw militaire operaties zijn niet zo succesvol als u zou willen,” zei de Palestijnse officier.

Tegelijkertijd probeert de Palestijnse Autoriteit de Fatah-organisatie in haar bestuursorganen te versterken en haar vertegenwoordigers weer op straat te krijgen.

Als onderdeel van de inspanningen om Fatah terug te brengen naar het gebied, werd in het weekend een eerste conferentie gehouden in het district Jenin, gericht op de oprichting van regionale raden om de band tussen de straat en Fatah te versterken.

Naast de veiligheidsrichtlijnen van Abbas en de inspanningen om Fatah weer op de been te krijgen, voert de Dienst Buitenlandse Zaken van de Palestijnse Autoriteit nu zijn diplomatieke inspanningen op om andere landen ervan te overtuigen in te grijpen in de gebeurtenissen en “bescherming te bieden aan inwoners van de Palestijnse Autoriteit in het licht van de lopende IDF-operaties”.

Israel Today nieuwbrief

Dagelijks nieuws

Gratis in uw mailbox

Israel Heute Newsletter

Tägliche Nachrichten

FREI in Ihrer Inbox